Bloggarkiv

I huvudet på David Wellstam

Jag & Helmer

Helmer & jag

Du kanske har sett filmen I huvudet på John Malkovich? Filmen handlar om att se livet genom Johns ögon. Nu tänkte jag med en enkel bloggpost låta er flytta innanför pannbenet på mig en liten stund!:) För att göra det enkelt tänkte jag beskriva vad som försigår inom mig genom bilden av tre hattar. Varje hatt symboliserar viktiga delar av vem jag är och mitt liv.

HATT NR 1: FAMILJEN
Det går inte en dag utan att jag har familjehatten på! Jag är gift med Julia och har tillsammans med henne två barn, Helmer & Ingrid. Jag älskar dem över allt annat och de är min högsta prioritet. Livet som småbarnspappa är intensivt och mina barn finns i mina tankar varje dag. Jag trivs med att vara pappa och älskar att vara med mina barn. Att vara pappa är både härligare och jobbigare än jag trodde! 

HATT NR 2: SVERIGE
Det går på samma sätt inte en dag utan att jag tänker på Guds drömmar för Sverige. Jag har en passion för det större perspektivet och för att se Guds församling bli allt vad Gud kallat den att bli. Ända sedan jag var liten har jag velat förändra saker. Jag är en problemlösare som ofta intresserar mig för just de saker som fungerar mindre bra. Därför tror jag Gud ofta väljer att viska till mitt hjärta om sådana saker. Det som redan fungerar bra är sällan det som griper tag i mig.

Jag saknar som tur är storhetsvansinne och inbillar mig inte att jag kan förändra Sverige. Det område som jag upplever mig kallad att bidra med är sådant som rör Andens gåvor och kraft. Detta började när jag som 19-åring blev överaskad under en bönestund av Guds röst som sa: ”Guds kraft behöver komma tillbaka till församlingen.” Det påbörjade en resa som ännu är långt från över.

Denna hatt har jag på mig när jag bloggar och postar tankar på Facebook. Även om jag både bloggar och skriver på FB om annat, så är det sådant som utmanar kring Andens kraft som är i fokus för mig i sociala medier och när jag kallas att predika i andra sammanhang. Min längtan är att jag under min livstid tillsammans med andra ska ha bidragit till att Andens kraft blivit en ännu naturligare del i Guds församling.

Jag anser inte Andens kraft är det som allting kretsar kring. Jag tror inte heller att Andens gåvor är det viktigaste. Men jag vet vad jag blivit ombedd av Gud att försöka göra. Det finns många spikar att fokusera på, men när jag har Sverigehatten på mig fokuserar jag på några få. 

HATT NR 3: FÖRSAMLINGEN
Även denna hatt bär jag varje dag. Jag älskar den lokala församlingen och jag älskar min församling, Brickebergskyrkan i Örebro. Jag instämmer med Bill Hybels när han i boken Ledarskap skriver att den lokala församlingen är världens hopp.

Om jag är fokuserad på några få spikar när jag har Sverigehatten på, så har jag splitvision och fokuserar på många när jag har församlingshatten på mig. Min vision för ungdomsverksamheten är att ungdomarna ska bli inspirerade och utrustade att blomma i det som Gud lagt på deras hjärtan. Jag kan som ungdomspastor inte ha Sverigehatten på mig och ensidigt betona enskilda saker.

När jag planerar undervisningsschemat för Explore (vår kristendomsskola/konfirmation) så är bredden viktig för mig. Flera av mina Sverigehatts-ämnen är inte ens med. Det är faktiskt ganska få av ungdomarna som läser min blogg och det är ganska lite av det jag bloggar om som jag undervisar om i församlingen. Tillsammans med våra ledare försöker jag bygga upp verksamheter i ungdomsverksamheten som är så holistiska och breda som möjligt.

Jag älskar verkligen att vara just ungdomspastor. När jag började känna mig kallad till pastor så var ungdomsledare/ungdomspastor ett nödvändigt ont för att sedan få bli ”riktig” pastor. Längs resans gång har jag upptäckt hur mycket jag älskar ungdomar. När jag har församlingshatten på mig får jag verkligen utlopp för min lekfullhet. Precis som min pappa är barnet inom mig minst sagt levande! Jag har skapat flera mer acancerade lekar såsom ”Hunger Games”, ”Ultimate Ninja Tournament” och ”Color rush”. Längre fram drömmer jag om att skapa ett lekarkiv online med material och resurser för ungdomsledare.

Kingdom Culture är den verksamhet där jag har dubbla hattar på mig. Eftersom dessa möten besöks av människor från olika håll så möts här Sverige och församlingsperspektivet. Men även här så har församlingshatten faktiskt dominerat. Jag & Julia undervisade t.ex. under de första fyra åren inte en enda gång om Andens gåvor på Kingdom Culture. Om man inte själv brukar vara på Kingdom Culture tror jag man kan få en ganska skev bild av dessa möten. Vi kan ha haft ett möte med tillbedjan, Jesusfokuserad undervisning och sedan under förbönen blir en person helad. Gissa vad ungdomarna pratar om efteråt? Helandet förstås. Ibland får jag i efterhand höra att vissa saker fått stort fokus när andra berättar om mötet som jag själv inte ens visste inträffade!:)

TRE HATTAR, ETT HUVUD
Som du märker så gillar jag verkligen dessa tre hattar! Jag kan inte tänka mig tillvaron utan någon av dem. Alla tre är nära mitt hjärta och bärs växelvis varje dag. Om man inte är ungdom eller ledare inom ungdomsverksamheten ser man troligen mest av hatt nr två. Kanske kan man via bloggen eller Facebook få bilden av att det enda jag tänker på är Andens gåvor, när jag i själva verket ofta tänker på utmaningar i ungdomsverksamheten, hur jag ska möta en ungdoms specifika behov eller på hur spännande mina barns utveckling är. 

Jag hoppas din vistelse i mitt huvud gjorde att du lärde känna mig lite mer!:)

Blessings!
/David

 

Övernaturlig Kristendom vs New Age

Övernaturlig kristendom

Fariseerna anklagade Jesus för att göra kraftgärningar genom Beelsebuls (Satans) kraft (Matt 12:22-30). De religiösa ledarna kallade alltså den helige Ande för en demon och tog avstånd från Jesus. Vid ett annat tillfälle säger Jesus till lärjungarna:

Lärjungen skall vara nöjd om han får det som sin lärare och tjänaren om han får det som sin herre. Om man har kallat husets herre för Beelsebul, kan då hans husfolk vänta sig något bättre? (Matt 10:25) 

Poängen är att om vi liknar Jesus och gör hans gärningar så kommer även vi att bli anklagade för samverka med demoner. Vilka var det som anklagade Jesus? Det var inte de romerska ledarna, det judiska folket eller hedningarna. Tyvärr så var det de religiösa ledarna (skrivit mer om fariseer HÄR). Sedan dess har Jesu ord dessvärre uppfyllts om och om igen under 2000 år. Så gott som varje rörelse som präglats av Andens kraft och gåvor har svartmålats och förföljts av det religiösa etablissemanget. När pingstväckelsen inleddes i början av 1900-talet så kallade en inflytelserik evangelikal ledare rörelsen för ”the last vomit of satan”. Idag är de saker som Gud gjorde då (t.ex. tungotalet) ganska mainstream och accepteras av de flesta kristna.

Genom varje förnyelse så försöker Gud återuppliva nya tjänster och gåvor i församlingen. Tyvärr upprepas mönstret och det ”nya” fördöms. Några religiösa ledare säger att det som sker är Satans verk, inte den helige Andes. Jag har tidigare skrivit om den konspiratoriska ”kundalini-teorin” Nu vill jag istället granska försöken att fördöma nutida karismatik utifrån att den skulle vara sammankopplad med New Age.

ORIGINAL OCH KOPIOR
Varför finns det falska pengar? För att det finns äkta pengar. Varför finns det falska pass? För att det finns äkta pass. Varför finns det falsk demonisk kraft och gåvor inom New Age? För att det finns äkta gåvor som Gud har skapat. Satan kan inte skapa någonting, utan kan bara kopiera och förvrida det Gud gör. Hans fallna änglar kan inte heller göra någonting nytt. De kan bara använda de förmågor de fått från Gud på ett felaktigt sätt. Alltså bör vi inte bli förvånade över att det övernaturliga som sker inom andra religioner påminner om Guds verk. Faktum är att det måste se ungefär likadant ut.

På hur många sätt kan man få ett tilltal från en andlig källa? På hur många sätt kan man lägga händerna på och be för sjuka? På hur många sätt kan man se in i den osynliga verkligheten? Eftersom den osynliga andliga verkligheten ser ut på ett visst sätt, bör vi inte bli förvånade över att både kristna och new agare kan se samma saker i denna verklighet. Den avgörande skillnaden är källan till uppenbarelsen. 

Att fördöma någonting bara för att det finns något liknande inom andra religioner håller inte. Muslimer sysslar med evangelisation. Alltså måste vi i så fall sluta med det. Hinduismen har sina heliga böcker, alltså får vi sluta läsa Bibeln. Nyandliga grupper använder musik i sin tillbedjan, därför behöver vi upphöra med all lovsång. New Age fungerar i helande genom handpåläggning, alltså får vi inte be om helande. Muslimska ledare undervisar, därför måste vi sluta undervisa i våra kyrkor. Listan kan göras oändlig! Sanningen är att all andlighet har likheter med varandra eftersom att människan och tillvaron är funtad på ett visst sätt. Frågan är inte om vi har vissa praktiker gemensamt, utan vilken källa vi har?

SELEKTIVT DÖMANDE
Det intressanta är att de som anklagar nutida karismatik för att vara New Age är mycket selektiva i  sitt dömande. Deras urval saknar objektivitet eller logik. De väljer de bitar i kristen tro som de inte förstår sig på, och hittar sedan något inom nyandligheten som liknar det. Case solved. Problemet är att man inte följer sitt resonemangs logik hela vägen och avskaffar allt jag nämnde ovan. De angriper bara vissa saker, och därmed håller inte deras argumentation. Generellt är det endast de tydligt övernaturliga aspekterna av kristendomen som kritiseras, och den tvåtusenåriga förföljelsen av kristna som praktiserar Andens gåvor fortsätter…

SOM FAN LÄSER BIBELN…
Du känner kanske igen detta svenska talesätt? Naturligtvis finner dessa kritiker vad de söker. De har en förutbestämd uppfattning och letar sedan efter lösryckta citat eller nyckelord som bekfräftar deras åsikter. Därför hittar de New Age när de ser på olika karismatiska uttryck idag. Låt oss nu i detta blogginlägg göra ett litet experiment och leta efter spår av New Age, – inte i nutida rörelser, utan i Bibeln. (Obs! Använder nu sarkasm som en skrivform för att visa på en poäng)

Paulus sysslade troligen med New Age. Tänk bara på hans mystiska period i öknen i tio år. Det fanns många skumma grupper som höll till i öknen på den tiden. Och så såg han ju ett ljussken också, typiskt New age. Nyandliga personer pratar mycket om ljusgestalter och även om ljusa Jesusgestalter de kommer i kontakt med. Som om inte det vore bevis nog så talar Paulus om en utomkroppslig upplevelse då hans ande besökte himlen. Sådana OBE (out of body experiences) pratas det mycket om inom nyandligheten. Finns till och med nyandliga rörelser som använder Paulus beskrivning i sin undervisning om dessa ting. Ja, Paulus var vilseledd och praktiserade definitivt New Age.

Filippos var också minst sagt skum. Sysslade med suspekt spirit-travelling. Förflyttades flera kilometer vid ett tillfälle. Detta talas det om och praktiseras inom nyandligheten. Vi bör nog vara på den säkra sidan och fördöma Filippos. De under han gjorde i Samarien var därför troligen onda andars verk.

Johannes kom i uppenbarelsebokens inledning i ”hänryckning”. Inte alls fräscht, sådant talar de ju om inom New Age. Schamaner kommer också ”i anden” såsom vissa översättningar skriver att Johannes gjorde. Samma ord = samma sak. Senare i boken ser han tre onda andar i form av grodor. De som ser saker inom New Age ser också andar som djur ibland. Typiskt New Age.

Villoläraren Petrus hamnade en gång i en trance. Trance har vi ju hört mycket om från New Age. Dessutom ser Petrus, Jakob och Johannes döda människor en gång i en syn, när Moses och Elia kommer ner och pratar med Jesus. Medier brukar kontakta döda människor, alltså verkar Petrus ha sysslat med det ockulta. När Petrus återvänder från att ha befriats från fängelset av en ängel (änglar är typiskt new age)  så tror lärjungarna att det är Petrus ängel som kommer. Inom New Age talar man mycket om änglar och personliga änglar. Satan verkar ha lyckats infiltrera hela lärjungaskaran med österländskt tänkande.

Moses var en riktig New Agare. Inte nog med att han utförde EXAKT SAMMA MIRAKLER som de egyptiska spåmännen, han använde sig av en magisk stav också. Han lät sig även ledas av uppenbarelser såsom brinnande buskar. Det värsta är kanske ändå när han delade på vattnet. Att försöka bemästra elementen är klassisk New Age. Vad sägs om när han påstod att Gud bett honom bygga en kopparorm som alla ska titta på för att de ska bli helade? Ormen är en vanlig symbol för ondska eller kundalini. Moses var alltså besatt av österländska kundaliniandar. 

Den falska profeten Elisha ska man passa sig för. Han såg i den osynliga verkligheten och såg en himmelsk armé med bl.a. hästar (kom ihåg vad jag skrev om att se djur tidigare). Sedan lägger han händerna på sin tjänare och förmedlar förmågan att se i det osynliga. Sånt pysslar man med inom New Age. Liksom Moses delade han på vatten och manipulerade elementen. 

Majoriteten av de gammeltestamentliga profeterna sysslade också med New Age. De äter osynliga visionära bokrullar, eldar avföring, pratar med änglar, vibrerar och faller av Guds närvaro, ser saker i den osynliga verkligheten, bor i magen på fiskar, blir matade av fåglar m.m. Bäst att undvika allt profetiskt för säkerhets skull, det finns ju falska profeter.

Jag tror du fattat poängen!😉 Vill man hitta något som liknar New Age så hittar man det. Om inte Bibelns karaktärer klarar väktarbloggarnas granskning, så är det inte konstigt att många nutida kristna inte gör det. Kristna blir idag anklagade för att ha blivit drabbade av österländska new age-andar för betydligt mindre saker än ovanstående bibliska exempel.

VARFÖR?
Varför anklagar man kristna för nyandlighet utan ordentliga grunder?

 1. Man bedömer utifrån yttre likheter istället utifrån de bibliska grunderna: gåvan att skilja mellan andar, frukten, sammanhanget, relationen till Jesus, människors bedöming som lever nära personen och kyrkohistorien.
 2. Många av de som anklagar har själva funnits inom New Age och blivit brända. Minsta igenkännande faktor gör att deras sår gör sig påminda.
 3. Västerländsk kultur präglas fortfarande av västerländsk rationalistisk filosofi som föraktar och avskriver allt övernaturligt. Det finns en inlärd skepticism mot dessa saker inom oss.
 4. Andra anklagar utifrån egna sår som är kopplade till karismatik. Stöter regelbundet på människor i Sverige som är motståndare till mycket nutida karismatik utifrån sår från saker som hänt tidigare. 
 5. Satan försöker alltid korsfästa det Gud gör på jorden. Fiendens främsta anti-väckelsestrategi är att förtala det Gud gör och skrämma människor bort från hans skeende. Jag har själv urskiljt och känt närvaron av det mörker som ligger bakom denna agenda. 

NÅGRA PERSONLIGA TANKAR…
Jag har nyligen lagt upp en mp3-undervisning om gåvan att skilja mellan andar. Kyrkan i väst har under lång tid inte pratat om den andliga verkligheten eller om denna gåva. New Age har med tacksamhet intagit det tomrum som kyrkan lämnat efter sig och frimodigt talat om dessa saker, fast förstås på ett snedvridet sätt.

När jag och andra träder fram och undervisar om hur denna bibliska gåva fungerar i praktiken så triggas tyvärr vissa människors ”new age-sensorer” och hädelselampan tänds. Man menar att jag håller på med New Age och är under inflytande av onda andar. Alltid gott med lite uppmuntran!😉 Jag är inte förvånad. Jesus säger ju att vi ska förvänta oss samma anklagelser som han fick om vi försöker att följa honom. Jag dömer inte mina kritiska bröder och systrar, utan förstår att de bär på en historia som förklarar deras agerande. 

Jag har skrivit ett helt dokument om falska profeter och andlig urskiljning. Klicka HÄR för att läsa online eller ladda ner. Jag är även mitt uppe i en bloggserie om Den osynliga verkligheten som jag rekommenderar.

Blessings!
/David

Mysteriet med den opassande julkalendern

Mysteriet på GreveholmJag är en mycket försiktig bloggare. Inte så att jag undviker kontroversiella ämnen (långt därifrån!), men jag tänker alltid igenom alla inlägg noga och publicerar aldrig reaktioner eller spontana tankar – särskilt inte om jag är upprörd. Nu kommer undantaget som bekräftar regeln!:)

Jag och Julia tittade på fem minuter av dagens avsnitt av julkalendern. Barnen tog en urna som innehöll en ond död persons aska och använde det på ett skelett. Musiken var stundtals lite mystiskt mörk och det fanns en lätt krypande känsla som kändes väldigt ofräsch i ett barnprogram. Sedan hittar jag en artikel på aftonbladets hemsida där manusförfattarna varnar föräldrarna för otäcka inslag i måndagens avsnitt. Och precis då blev jag upprörd. Till en början var jag inte det. Jag förväntar mig nämligen inte att SVT ska ha någon andlig urskiljning och stoppa inslag med anden i glaset. Anledningen att jag bloggade om anden i glaset var för att upplysa och varna för verkligheten som finns bakom ”leken”. 

Artikeln gör dock att jag blir upprörd på SVT. Intervjun visar att manusförfattarna själva hämtar mycket inspiration från skräckfilmer. Han nämner bland annat ”the Shining”, en film som handlar om en person som besöker en plats där ondskan som finns där gör honom till en mordisk galning som börjar jaga människor med yxa. Man behöver inte vara någon raketforskare för att lista ut vad som händer på måndag: skelettet vaknar till liv och den den onde personens ande kommer besitta det och jaga barnen. 

Dan Zethraeus, en av författarna, säger att de velat rikta sig till en bredare åldersgrupp, – bl.a. till dem som såg första upplagan av Greveholm 1996. Det är alltså sexton år sedan. Dessa personer bör alltså vara mellan 20-35 år gamla. Är det en bra målgrupp för en adventskalender? Följande är citat av honom:

Teknikutvecklingen hjälper oss att göra något som kan vara spännande på riktigt. 

Man har med något läskigt för att väcka barns uppmärksamhet.

Låter detta som en lämplig person att utforma en adventskalender för barn? Det låter snarare som ett typexempel på någon som egentligen vill skriva manus till en vuxen målgrupp och inte sätter barnen i första rummet. Detta är oacceptabelt och jag är just nu arg på SVT som inte tagit sitt ansvar. Nu blir det istället upp till varje förälder. Inte så roligt att ta den kampen hemma. Många kommer naturligtvis inte ens vara förberedda. Undrar hur många barn som kommer att må dåligt efter att ensamma ha tittat på Greveholm imorgon? Frågan är hur mycket det hjälper att en förälder sitter bredvid. Barnet påverkas i alla fall. Mitt råd till alla föräldrar är att skippa måndagen avsnitt, och när man ändå är igång, – varför inte skippa alla avsnitt?😉

Det finns förstås ingenting vi kan göra. Tydligen har programmet redan blivit anmält till granskningsnämnden flera gånger. I bästa fall tänker SVT till en extra gång inför kommande adventskalendrar om programmet får mycket kritik. Så skriv till deras twitteranvändare och gå in på deras facebooksida och klaga! Du kan även klaga direkt till granskningsnämnden här

photoMan säger att en bild säger mer än tusen ord. Följande tweet från @annaj0hanss0n får avsluta mitt inlägg:

”Detta är Anna (jag) 6 år. Ser hon ut att vara i lämplig ålder för ett skräckfilms-inspirerat program?”

Årets julkalender blir bara bättre och bättre.

Blessings!
/David

Finns det någon ande i glaset?

GlassesI året julkalender får vi än en gång besöka det hemsökta Greveholm. Flera har reagerat på att ”anden i glaset” används för att få kontakt med andar. Men varför tycker man att det är olämpligt att denna övning finns med? Är inte bara anden i glaset ett partytrick eller en oskyldig lek? Är det inte bara deltagarna som medvetet eller omedvetet flyttar runt glaset? Det händer väl aldrig att en ande faktiskt dyker upp? Jag önskar att det vore så. För dig som inte vet vad anden i glaset är så går det ut på att man har ett papper med bokstäver och lite andra symboler framför sig. Det första man gör är att inbjuda en ande att komma. Sedan tar man ett glas och alla placerar ett finger på det och sedan ställer man frågor till anden som då genom samtliga flyttar runt glaset på pappret och svarar på frågor. Ouijabord fungerar ungefär likadant.

Att söka kontakt med andar och välkomna dem att tala är något man gjort i tusentals år och det praktiseras t.ex. inom schamanism, hinduism och inom New Age. Att det finns en andevärld som interagerar med oss är något som människan trott och haft erfarenhet av så länge vi kan minnas. Även om olika religioner och rörelser tänker lite olika kring dessa saker så är man överens om att det finns andar som kan påverka våra liv, – inte minst om vi välkomnar dem att göra det.

För x antal år sedan träffade jag en person, låt oss kalla honom Johan. Han och en grupp av hans vänner bestämde sig för att testa anden i glaset. Efter en stund fick alla i rummet panik samtidigt. De upplevde en stark ondskefull närvaro som uppfyllde rummet och folk ropade, grät och sprang ut ur rummet. Jag vet inte vilka konsekvenser detta fick för de andra som var närvarande. Men jag vet vad som hände Johan. Efter detta började han få problem med mardrömmar, fick psykiska problem och även en del fysiska problem som saknade förklaring. Men det var inte det värsta. Det värsta var att en ande började besöka honom om kvällarna och terrorisera honom på olika sätt. Detta pågick i flera år.

Okej, – men du är ju kristen. Det är därför du tror sådär!

Det är inte bara kristna som tror att anden i glaset kan få negativa konsekvenser. Jag hittade precis en hemsida där en erfaren utövare av anden i flaskan lagt ut regler och tips för dem som vill börja utöva detta. Han varnar för att betrakta detta som en lek eftersom hans erfarenhet är att ett felaktigt eller slarvigt användande kan vara farligt och nedbrytande för utövarna. Han berättar att många fått problem med onda andar eftersom de inte följt det protokoll som man bör följa i kontakt med andevärlden. Att man kan få problem med onda andar är common knowledge bland mediums, spiritister m.fl. Jag tror med andra ord att personen bakom hemsidan inte är positiv till att anden i glaset är med i årets julkalender. Själv har jag redan hört från flera håll att barn som sett programmen vill börja leka anden i glaset. Hur väl tror du att en femåring hanterar mötet med en nyckfull andlig verklighet?

Ett medium är en person som välkomnar en ande att använda sin kropp för att förmedla budskap från andra sidan. Detta blir mycket likt anden i glaset där utövarna välkomnar en ande att kanalisera ett budskap genom dem som grupp. De välkomnar med andra ord en ande att aktivt närvara i rummet, tala in i deras liv, och att genom deras händer bilda ett budskap. Gruppen gör sig nästan till ett medium för en ande, vilket är allvarliga saker.

Hur ser då kristna på den andliga verkligheten? Kristna förnekar inte att det finns andar. Bibeln och kyrkohistorien visar oss att det finns mängder av andar som påverkar vad som sker på jorden. De som fortfarande följer det uppdrag som Gud gav dem när han skapade dem kallas änglar. De som gjort uppror och valt sin egen agenda kallas för fallna änglar eller demoner. Gud varnar oss för att försöka kontakta änglar eller demoner och för att kontakta döda eller besöka medium. Han vet vilka konsekvenser detta kan få och vill skydda oss eftersom att han älskar oss. Det finns alltså goda och onda andar.

Problemet med att åkalla andar är att man endast kommer i kontakt med onda andar. Eftersom änglar inte låter sig kontaktas direkt (det är alltid de som tar initiativet när Gud vill) så är det bara de onda andarna som svarar. Kristna tror inte att det finns neutrala andar. Även om anden till en början verkar snäll så gör den bara det för att locka utövarna att gå djupare och få större inflytande över dem. Alla onda andars agenda är att bryta ned och förstöra för människor. Bibeln skriver att fallna änglar gärna maskerar sig som goda änglar för att leda oss vilse. Det är många f.d. mediums, spiritister, häxor m.m. som berättar hur en ande som först varit vänlig och hjälpsam med tiden blivit allt mer destruktiv och förslavande och till slut försökt ta deras liv.

Det som gör mig mest bedrövad är att många kristna saknar kunskap och insikt i dessa saker. Några förnekar i princip den andliga verkligheten helt och argumenterar likt västerländska skeptiker som är influerade av en naturalistisk världsbild. Detta är tragiskt eftersom att de då inte kan hjälpa dem som har problem med onda andar på olika sätt. Det gör också att de som längtar efter en andlig verkligheten inte söker sig till kyrkan utan till New Age för att få svar. En annan konsekvens blir att de som faktiskt har demoniska problem inte vågar berätta detta för kristna eftersom de riskerar att bli misstrodda och stämplade som mentalt ostabila. De får vända sig till medium istället. Vakna upp kyrkan!

Till sist så vill jag säga att det förstås inte alltid kommer andar när människor gör anden i glaset. Det händer att någon utövare medvetet rör glaset mellan olika bokstäver. Gruppen kan även omedvetet röra glaset mellan bokstäver. Man undersökte detta under 1800-talet och det kallas för idémotoreffekten. Men de som bortförklarar alla budskap och händelser utifrån detta missar poängen. Idémotoreffekten bygger på att våra tankar skapar små rörelser och gör att vi utan vi själva vet om det rör oss för att få det resultat vi tänker. Man menar att detta sker till stor del undermedvetet. Vill du läsa mer om varför jag inte anser att det kan förklara anden i glaset så läs mer i ett kommande inlägg! Några korta tankar redan nu:

Effekten förklarar inte att andar faktiskt dyker upp, börjar tala med hörbar röst eller att utövare börjar plågas av andar och mystiska problem efteråt. Det förklarar heller inte varför många kristna ledare och själavårdare har erfarenhet av att personer som gjort anden i glaset behöver själavård eller befrielse efteråt. Joachim Elsander, pastor inom EFK, skrev följande till mig angående anden i glaset på twitter härom dagen:

…med företeelser som varje själavårdare vet skapar otrygghet och andra problem så drar jag öronen åt mig.

Jag vill alltså avråda dig från att göra anden i glaset.
Det är bättre att kalla på Jesus eller den helige Ande!:)
Man vet vad man får och man kommer i kontakt med
källan till alla andar, – Gud själv…!

Blessings!
/David

Falska profeter & urskiljning 1.4 – Ny uppdatering av mitt dokument!

Då var det äntligen dags för en uppdatering av mitt dokument igen! Precis som apple låter ideér från iOS hitta tillbaka till Mac OS X så känner jag att det är dags att låta lite av den karismatiska apologetik jag skrivit på bloggen hitta tillbaka till dokumentet!😉 Sedan det släpptes har jag blivit kontaktad av många som uppmuntrat och sagt att dokumentet varit viktigt för dem och människor i deras närhet. Stor förvirring råder på området och människor hämtar information på bloggar som skjuter nutida karismatik sönder och samman. Argumentationen är ofta så svag och tvivelaktig att jag ibland får teologisk åksjuka och svindel på samma gång. Jag skulle egentligen hellre fokusera all min tid på andra ämnen men jag vet att lögnerna skrämmer bort människor från sammanhang och personer som bär på precis vad de behöver – den helige Andes liv och kraft. Tragedin i att så många luras och går miste om så mycket Gud har för dem är en stor drivkraft för mig. Men framför allt drivs jag av en djupt rotad passion: att se människor erfara Andens underbara explosiva kraft och blomma ut i allt som Gud har i förvar åt dem!:)

I denna uppdatering har jag lagt till två stora delar till den delen i dokumentet som jag kallar ”Tematisk reflektion”, – där jag utifrån olika rubriker går djupare i olika teman kring falska profeter och urskiljning:

 1. 7 problem med teorin om det stora avfallet (s. 18-22)
 2. 10 sanningar som motbevisar kundaliniteorin (s. 22-26)

Låt mig ge dig en liten teaser på några andra rubriker i dokumentet:

 • Falsk undervisning och myten om den perfekta teologin
 • Satans antiväckelsestrategi
 • Falska mirakler
 • Skepticism vs urskiljning
 • Kristna falska profeter och gråzonen

I början av dokumentet kommenterar jag kort och sammanställer alla bibelord om falska profeter. I slutet av dokumentet har jag en del som heter ”Most wanted”, där jag går igenom och granskar nutida karismatiska ledare som anklagas för att vara falska profeter.

Om du har frågor om falska profeter & hur man urskiljer vad som är från Gud så rekommenderar jag dig att söka svar på dina frågor och läsa igenom dokumentet!

Klicka för att öppna i webbläsaren eller högerklicka för att ladda ned:
Falska profeter, falsk andlighet, urskiljning – en biblisk granskning (ver 1.4) pdf

Blessings!
/David

Respons till kritik mot Heidi Baker

Heidi Baker beskrivs ibland som Afrikas Moder Tereasa. Med fara för sitt eget liv har hon startat stora barnhem, adopterat flera barn som sina egna och planterat tusentals församlingar. Eftersom hennes tjänst på allvar började i och med hennes starka Gudsmöte i Toronto så måste hädelsejägare (personer som ser som sin kallelse att kritisera och döma ut andra kristna) försöka att hitta skäl till att avskärma sig från Heidi och hennes arbete. Anledningen att de är så motiverade till detta är för att deras konspirationsteori om att kristenheten i världen de senaste åren börjat invaderas av österländska kundaliniandar skulle få sig en rejäl törn om något gott skulle komma ifrån Torontoförnyelsen. Dessutom rör Gud vid människor så att de faller, skrattar och skakar ibland genom Heidis tjänst. Allt sådant är alltid demoniskt enligt denna grupp kristna.

Eftersom Heidi medverkade på New Wines sommarkonferens i år så har nu några svenska bloggar vars främsta fokus är att döma ut nutida karismatik börjat leta fel hos Iris Ministries, – Heidis organisation. Jag ogillar att kritisera specifika bloggar och personer så jag väljer att återge den kritik som riktas mot I.M. och ge respons på den utan att citera och hänvisa till specifika kritiker. Jag tror att du liksom jag kommer att känna dig sorgsen och bedrövad över hur svagt underbyggd kritiken är.

GUILTY BY ASSOCIATION
Som vanligt inleds kritiken med typiska guilty-by-association-argument. Man försöker hitta kopplingar från Heidi bakåt till andra personer och rörelser man inte gillar och överför på så vis all negativ laddning som dessa har till personen man nu vill kritisera. Heidi är alltså redan skyldig innan någon saklig kritik anförts. Man använder som vanligt ”latter rain-stämpeln” trots att Heidi aldrig talar om Latter Rain eller är inspirerad av rörelsen. Jag kommer inom kort skriva ett blogginlägg om Latter Rain för att reda ut vanliga missförstånd. Man påpekar även att Heidi besökte Toronto och försöker genom det visa att Heidi då förstås måste vara osund.

Detta sätt att argumentera får teologiskt underkänt av de flesta och brukar betecknas som mycket tveksamt att använda. Ändå är denna skrämselretorik mycket vanlig bland hädelsejägare som gärna klumpar ihop alla företrädare av nutida karismatik och stämplar dem med allt som varit negativt under 1900-talet.

HEIDIS UNDERVISNING
Jag läser i skrivande stund på en blogg som dömer ut Heidis undervisning som villolära. Bloggen hävdar till och med att Heidi inte undervisar evangelium alls, utan bara berättar historier och stönar och frustar för att verka andlig. Naturligtvis länkas det till ett youtube-klipp där Heidi är tydligt berörd av Guds Ande. Youtube-urskiljning när den är som bäst!😉

Till skillnad från denna bloggare så har jag hört flera undervisningspass med Heidi, läst flera av hennes böcker och vet att Heidi predikar evangeliet om Jesus Kristus. Hon skriver till 100 % under på trosbekännelsen och har ofta ett mycket enkelt budskap om räddning från synden genom Jesu verk på korset. Att hon ofta undervisar om annat när hon reser runt på kristna konferenser är inte konstigt. Då brukar hon fokusera på andra teman som är till hjälp för de som redan är troende. Att undervisa genom att berätta vittnesbörd är inte fel. Men naturligtvis berättar inte bara Heidi historier, även om hon ofta gör det i väst för att väcka Gudsfruktan, längtan, överbevisning m.m.

Tydligen så behöver man inte ha någon som helst grund för att offentligt döma ut en kristen ledares undervisning offentligt på internet.

FÖRSAMLINGSPLANTERING
Iris Ministries medger att de inte har något detaljerat register över församlingar de planterat. De har en ganska lös organisation med självständiga församlingar, även om ledarna regelbundet samlas och utrustas. I ett land som Mozambique är statistik inte lika enkelt som i Sverige. Men I.M. räknar med att de planterat ca 8000 församlingar på 17 år. Detta är fantastiskt! I Suprise Sitholes bok ”Rösten i natten” ges också liknande siffror. Surprise finns numera med i Iris Ministries. Dessa siffror försöker kritikerna nu ifrågasätta.

Jag tog nyligen del av några kritikers tankar som menade att det är matematisk omöjligt för två personer (Heidi Baker & Suprise Sithole) att starta 8000 församlingar på 17 år. De skulle då ha startat 1,3 församlingar/dag. Av någon anledning så räknar kritikerna inte med att I.M. har tusentals ledare som planterar församlingar och att församlingarna i sin tur ibland planterar församlingar. För att ge sin argumentation trovärdighet så pekar de på att det ibland uttryckts att Heidi & Rolland har startat 8000 församlingar. Man anklagar dem för att ljuga och fara med osanning.

Sanningen är mycket enkel, – det rör sig om hur vi skriver ibland. Vi kan skriva att president Obama leder USA, fattar beslut, och gör olika saker i landet. Sanningen är att ett helt parti gör dessa saker. Detta parti består av mängder av människor. Vi vet detta, men tillskriver ändå ofta ledare det som deras organisation utför. Det står t.ex. i Joh 5:18 att ”hela världen är i den ondes våld”. Sanningen är att utan sina horder med demoner så skulle satan inte ha så mycket att komma med. Samma sak gäller Heidi. Det rör sig om ett vanligt sätt att skriva och har ingenting med lögn eller manipulation av statistik att göra.

Kritiker hänvisar ibland till källor i Mozambique (vilka de är vet vi inte) som kritiserar I.M. Några av dem sägs vara evangelikala pastorer som anklagar I.M. för att växa genom att kristna lämnar deras kyrkor. Det är tyvärr inte ovanligt med avundsjuka och bittra anklagelser missionsorganisationer emellan och dessa källor måste därför tas med en nypa salt. Någon påstår till och med att 90 % av Iris Ministries tillväxt är ”kyrkflytt”. SÅ stora är inte de evangelikala kyrkorna i Mozambique!😉 Generellt är det de karismatiska och pentakostala kyrkorna som är stora och som växer i Afrika (och i större delen av världen). Att påstå att 90 % av alla kristna i I.M.-församlingar består av kristna som evangelikala kyrkor lett till tro är orimligt.

Flera dokumentärer visar och många som arbetat med Iris berättar om deras generella evangelisationsstrategi: De åker till en onådd by
och visar Jesusfilmen. Sen inbjuder de dem som är blinda och döva att komma fram och få förbön. Dessa blir praktiskt taget alltid helade och stora delar av byn tar emot Jesus och en församling bildas. Att påstå att 90 % skulle komma från kyrkflytt stämmer inte med verkligheten.

Naturligtvis kan det även startas församlingar på platser där andra kyrkor finns ibland. Att människor föredrar I.M-församlingar är inte Heidi Bakers fel. Någon påstår att de flyttar p.g.a. löften om helande och materiell välsignelse. Detta är är ett ogrundat påstående. Har någon gjort en enkätundersökning? Troligtvis uppskattar Afrikanerna den levande andlighet som finns inom I.M. eftersom de själva har en tydligt andlig världsbild, medan i alla fall somliga evangelikala församlingar på missionsfältet saknar Andens kraft & gåvor i funktion.

En bloggande kritiker säger att en källa menar att några flytttar till I.M.-församlingar och sedan gifter om sig, vilket I.M.-församlingen inte vet. Precis. De vet inte det och kan inte lastas för dessa personers tveksamma beteende.

En blogg anger en källa (vilken anges inte) som säger att det finns mycket få kristna i landet och antyder därmed att I.M. ljuger om sina församlingsplanteringar. Källan påpekar att många afrikaner fortfarande ibland besöker medicinmän och liknande vid problem och undrar om de som gör detta verkligen kan kallas för kristna. Det är ungefär som att säga att västerländska kristna som är giriga, präglas av otro & skepticism p.g.a. den naturalistiska världsbilden inte är kristna. Dessutom är det mycket mindre vanligt att afrikanska kristna i karismatiska församlingar fortsätter förlita sig på sin tidigare religion då problem uppstår.

Det finns alltid människor som vill ge falsk statistik om antalet kristna i länder som Mozambique. Vi har sett samma tendenser i andra väckelseländer där de styrande ljuger för att ge intryck av att kyrkan är liten och betydelselös. Det är tråkigt att bloggaren litar mer på dessa källor än på sina bröder och systrar i I.M.

UPPVÄCKANDEN FRÅN DE DÖDA
På en blogg ifrågasätts uppgiften att ca 60 personer har uppstått från de döda. Vill du veta vilken grund bloggen har för att anklaga Iris Ministries för lögnare? EN person som bor ganska nära Iris Ministries bas har tillfrågats och visste ingenting om detta. Vår ungdomsverksamhet har sett ca 100 helanden/år de senaste tre åren. De flesta i Örebro vet ingenting om detta. Då har det nog inte skett och jag är en lögnare.

Det finns till och med videointervjuer med personer som uppstått från de döda i Mozambique! I Sydamerika har många uppstått från de döda den senaste tiden. Jesus uppväckte döda, den första församlingen uppväckte döda och kristna har genom kyrkohistorien uppväckt döda. Varför är så många av oss skeptiska till att det kan ske idag?

IRIS MINISTRIES HUMANITÄRA VERKSAMHET
Iris Ministries tar hand om föräldralösa barn, borrar brunnar, delar ut mat m.m. Detta säger kritikerna att de förstås tycker är positivt. Men de försöker även att kritisera detta på olika sätt. Låt mig ge dig några exempel.

En blogg klagar på att det finns bilder och filmer på Heidi baker där hon är omgiven av afrikanska barn och kramar dem. Den menar att det bara är poserande för att få pengar från bidragsgivare. Det verkar inte behövas något stöd för att anklaga på detta sätt. De som besöker Iris Ministries (vilka är många) berättar om hur Heidi ser varje enskilt barn, pratar med dem och kramar dem. Enligt henne själv är det viktigaste för I.M. och henne själv ”to every day stop for the one, and just love them.” Det var troligen av kärlek till barnen som hon lämnade all komfort och med risk för sitt eget liv tog sig an dem. Tänk om det finns så många bilder på Heidi och barnen för att hon så ofta är med dem? Att utan grund tala om att Heidi poserar för att tjäna pengar är…jag finner inte ord.

Den kritiske bloggaren fortsätter och säger att han förstått på olika källor (källorna anges inte) att Iris Ministries verksamhet ibland krockar med kulturen. Det kan t.ex. röra sig om att de borrar en brunn trots att inte tillstånd finns vilket ställer till problem senare. Att det uppstår krockar när en hjälporganisation försöker hjälpa ett system av fattigdom och korrumption är inte konstigt. Att de ibland förhastat försökt hjälpa och göra gott vittnar bara till deras fördel. I de flesta fall har det de gjort troligen fått positiva effekter.

När föräldrar dör i Mozambiqe så är det enligt kulturen moderns släktingar som ska ta hand om barnen. Bloggen försöker genom det antyda att det inte alls är så vanligt med gatubarn i Mozambique och att Heidis arbete därför är onödigt. Intressant att andra källor menar att det finns mängder av ensamma gatubarn som lever i misär i Afrika, inte minst i Mozambique. Att några av dem ”tas om hand” av släktingar betyder dessutom inte alltid att de inte behöver tas om hand. Det är vanligt att släktingar utnyttjar barnen på olika sätt och behandlar dem illa. Bloggen skriver till och med att barnhem generellt är riskabelt eftersom det kan förekomma sexuella utnyttjanden! Som vanlig motiveras inte denna anklagelse med några fakta. Som om inte barnen löpte större risk att utnyttjas på gatan eller i händerna på avlägnsa släktingar.

Bloggen kritiserar även utdelandet av mat och säger att det inte alls är någon hungersnöd i landet. Det verkar inte som om bloggarens källor har varit i Mozambique. Naturligtvis går den generella hungersnöden i landet i vågor utefter väder och skörd, men det finns ständigt byar där extrem svält råder. Bloggen menar att Iris Ministries istället borde fokusera på att utbilda och hjälpa folket att hjälpa sig själva. Sedan tillägger den att I.M. faktiskt gör just detta. Men (för att inte anta en alltför positiv ton) så tillägger den sedan att de inte vet hur mycket de gör eller hur bra de gör det.

EKONOMI
Heidi säger ofta att hon aldrig ber om kollekter och gåvor. Bloggen antyder att hon ljuger eftersom kollekter tas upp när hon predikar i västvärlden och att det finns en avdelning på hemsidan där man kan ge. Faktum är att Heidi begär aldrig att dessa kollekter tas upp. Värdförsamlingarna väljer själva att göra detta. Att det finns möjlighet att ge pengar via internet på hemsidan är inte samma sak som att aktivt be om pengar och bidragsstöd. Alltså ljuger inte Heidi om dessa saker.

ATT BEDÖMA FRUKTEN
Jag har hört kritiker säga att det är svårt att bedöma frukten av Iris Ministries, ”eftersom sådant tar tid att se”. Jag håller inte med. Sjutton år borde räcka! Att se frukten är inte alls komplicerat. Blir människor frälsta? Blir människor befriade & helade? Planteras församlingar? Lever ledarna i hög moral och integritet? Finns det liknande händelser och skeenden i väckelsehistorien? Finns det stöd för det som sker i Bibeln? Förkunnas grunderna i evangeliet enligt trosbekännelsen?

På samtliga frågor ovan så är svaret ja gällande Heidi Baker. Om det finns någon dålig frukt av Heidis tjänst som är dold så ska vi inte utgå ifrån att den nog finns där i alla fall. Det visar att vi har förutfattade meningar och inte bedömer utifrån det som är synligt. Bevisbördan vilar på den som dömer ut någon. Finns det ingenting synligt så finns det ingen grund för att anklaga.

AVSLUTANDE TANKAR
En blogg påstår att Heidis arbete sprider kaos, splittring och förvirring. Det är hårda ord. Dessa ord blir absurda som summering av Iris Ministries. När man dessutom vet att de bygger på lösa antagande, osäkra källor och ogrundade anklagelser så blir man sorgsen inombords. Får man göra såhär? kommer jag på mig själv att tänka. Det känns orättfärdigt att offentligt döma ut och varna för en person och organisation som gör så mycket gott för Guds rike.

Tyvärr är det svårt för den oinsatte att bedöma de anklagelser mot nutida karismatik som finns på diverse bloggar & youtube. Även om det är teologisk tveksamt och ogrundat så tenderar mängden anklagelser, vridningar och skrämseltaktiken att lura några. Detta är tragiskt. Jag tröstar mig med att de som fungerat i Andens kraft de senaste 2000 åren alltid har förföljts av andra kristna.

Heidi Baker är en fantastisk kvinna. En sann förebild.
Jag är så glad över det Gud gör genom henne och andra i Mozambique!😀

Blessings!
/David

Är du rädd för andliga manifestationer? (av Emanuel Hai)

De senaste 2000 åren har de fysiska reaktioner som ibland förekommer när Gud rör vid oss alltid lett till förföljelse. Tyvärr mestadels från andra kristna. Historien upprepar sig alltid och samma sak händer idag. Exempel på fysiska reaktioner på Guds beröring kan vara att man faller, skakar, skrattar eller gråter. Jag skriver mer om fysiska reaktioner i ett blogginlägg HÄR. Igår så hittade jag av en slump ett bra blogginlägg av Emanuel Hai om fysiska reaktioner. Han har lite andra vinklingar än jag och argumenterar lite annorlunda,  rekommenderas varmt! Om du vill läsa inlägget på hans blogg så klicka HÄR. Du kan även läsa det nedan.

______________________________________________________________

AV EMANUEL HAI

Jag har varit rädd för andliga manifestationer under en tid. Jag har känt mig så förvirrad. När man ser filmklipp på andliga manifestationer ifrån Hinduism, Naturreligioner och New Age blir man förfärad över hur likt det kan vara det som karismatiker kallar för Andens manifestationer. Men i detta blogginlägg skall jag redogöra för några teologiska skäl för att inte vara rädda för dessa typer av manifestationer!

Till att börja med vill jag förklara vad en andlig manifestation är för något! Ordet ”manifestation” betyder att någon eller något visar sig på ett konkret sätt. När jag är arg kan min ilska manifesteras genom att jag sänker ögonbrynen, blir illröd i ansiktet och knyter mina nävar. En andlig manifestation är alltså det konkreta sättet som en ande visar sig på! Några exempel på den helige Andes manifestationer är tungotal, profetia, helande m.m (se 1 Kor 12).

Men hur ska man resonera kring andliga manifestationer som inte finns omnämnda i Bibeln? Kritiker brukar avvisa olika typer av andliga manifestationer för att de inte nämns i Bibeln. Man skulle kunna formulera kritikerns argument på följande vis ”Manifestation x” kan stå för vilken andlig manifestation som helst.

1) Endast manifestationer som nämns i Bibeln är från Gud.
2) Manifestation X finns inte nämnd i Bibeln.
3) Därför kan inte Manifestation X vara från Gud!

Personligen ifrågasätter jag ifrågasätter premiss 1 i ovanstående argument! Det finns två skäl till att ifrågasätta detta påståendet!

För det första så känner vi inte till alla mirakler, under och tecken som Jesus utförde under sin vistelse här på jorden. Ifall inte evangelierna ger oss fullständig information om alla under, mirakler och tecken som Jesus utförde kan vi inte automatiskt utesluta att en manifestation som inte beskrivs i evangelierna är ifrån Gud! Inte heller känner vi till alla mirakler, under och tecken som de första kristna utförde i Jesus namn under den tid som Apostlagärningarna skrevs. Sedan är det dessutom svårt att veta i vilken utsträckning som Apostlagärningarna skall ses som en normativ text! Evangelierna och Apostlagärningarna är en sammanfattning av Jesus livsverk och församlingens utbredande de första 30-40 åren! Aposteln Johannes skriver själv följande i slutet av sitt evangelium:

”Många andra tecken, som inte är nerskrivna i denna bok, gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, och för att ni genom tron skall ha liv i hans namn…Jesus gjorde också mycket annat. Om varje händelse skulle skrivas ner, tror jag att inte ens hela världen kunde rymma de böcker som då skulle skrivas” (Joh 20:30-31, 21:25)

Lukas, författaren i Apostlagärningarna, nämner inte heller alla under och tecken som skedde under Apostlagärningarnas tid. Han skriver på ett ställe enbart att ”Många tecken och under skedde bland folket genom apostlarnas händer. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall.” (Apo 5:12) Vi får inte reda vilka slags under och tecken som de utförde. Det enda vi får reda på var ATT det skedde under och tecken!

För det andra sa Jesus att ”Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.” (Joh 14:12) Det verkar inte bara som att vi kommer att kunna utföra gärningar som är identiska med de som Jesus gjorde utan även ”större gärningar” som inte nödvändigtvis måste vara exakt identiska! Då blir det problematiskt att hävda att en andlig manifestation inte kan vara från Gud för att den inte är identisk med de som finns beskrivna i Bibeln!

Vad ska jag tro när jag ser samma manifestationer på karismatiska möten som inom New Age? Är inte detta ett bevis för att dessa manifestationer inte är ifrån Gud? Många skeptiker resonerar på detta sätt men jag anser att deras argument är felaktigt! Jag har tagit mig friheten att formulera deras argument uppställt med premisser och slutsatser!

1) New Age gurus kan utföra ”Manifestation X”.
2) Person Y utförde ”Manifestation X”
3) Därför måste Person Y vara New Age guru!

Detta är ett s.k ”association by gilt argument” vilket är ett vanligt argumentationsfel! I Gamla Testamentet finns det en berättelse då Gud sänder 10 plågor över Egypten för att Farao ska släppa de hebreiska slavarna. Vi kan läsa att Faraos spåmän faktiskt kunde göra samma tecken som Mose i början men efter ett tag klarar inte de egyptiska spåmännen att kopiera Moses mirakler.

”HERREN sade till Mose och Aron: ”När farao säger till er: Låt oss se något under! då skall du säga till Aron: Tag din stav och kasta den framför farao så skall den bli en stor orm.” Mose och Aron gick till farao och gjorde som HERREN hade befallt. Aron kastade sin stav framför farao och hans tjänare, och den blev en stor orm. Då kallade farao till sig sina vise män och trollkarlar, och även dessa, de egyptiska spåmännen, gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Var och en kastade sin stav, och stavarna blev stora ormar.” (2 Mos 7:8-12)

Utifrån det resonemang som skeptikerna använder så skulle man faktiskt kunna argumentera för att Mose var en egyptisk trollkarl! Men detta tror jag inte att mina meningsmotståndare skulle ens drömma om att göra!

1) Egyptiska trollkarlar kunde förvandla stavar till ormar!
2) Mose förvandlade sin stav till en orm
3)Därför var Mose var en egyptisk trollkarl!

Av denna anledningen så kan man inte påstå att en andlig manifestation inte är ifrån Gud bara för att det finns liknande inom t.ex New Age!

Men hur ska vi kunna skilja emellan Andens manifestationer och onda andras manifestationer då? Jonathan Edwards, teolog och väckelsepredikant från USA på 1700-talet, hävdade att vi inte bör se till människors yttre beteende. Istället bör man bedöma en manifestation efter vad som händer med personen efteråt, alltså vilka frukter som vi kan se i personens liv. Det finns fem kännetecken som otvetydigt pekar på att Guds Ande utfört ett gott verk. Kan man svara ja på följande frågor så bör vi, enligt Jonathan Edwards, betrakta manifestationen som ett verk av den helig Ande.

1) Bekänner personen Jesus sanna identitet, att Jesus både är Gud och människa. Lovsjunger, välsignar och upphöjer personen Jesus? (1 Joh 4:2-3 och 1 Kor 12:3)

2) Skapas det större hat mot synd och större kärlek för rättfärdighet? (1 Joh 4:4-5, 1 Joh 2:15-16 och Gal 5:16-26)

3) Skapas det större kärlek och respekt för Guds ord? (1 Joh 4:6)

4) Skapas det större kärlek till andra människor och större kärlek till Gud?
(1 Joh 4:7 samt Mark 12:29-30)

5) Leds personen in i Sanningen? Blir personen t.ex medveten om Guds existens, sin synd och sitt behov av Jesus ställföreträdande offer på korset osv? (Joh 16:7-13)

Djävulen försöker aldrig motarbeta sig själv! Vid ett tillfälle påstod fariséerna att Jesus drev ut demoner med Satans hjälp men då svarade Jesus: ”Hur kan Satan driva ut Satan? Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå, och om en familj är splittrad kan den familjen inte bestå. Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv, kan han inte bestå. Då är det slut med honom.” (Mark 3:23-26) Ifall en person har haft en demonisk manifestation skulle man INTE se dessa kännetecken som jag räknade upp förut! Satans välde skulle inte kunna bestå i sådana fall!

Avslutningsvis vill jag rekommendera andra hemsidor, böcker och cd-skivor för dig som är intresserad av ämnet.

A) ”Var inte rädd för andliga manifestationer”, Linda Bergling, URL:http://www.arken.org/webshop/product.aspx?id=1367&ctl00_shopProductContent_ctl00_author1_RadGrid1ChangePage=8

B) ”The Distinguishing Marks of a Work of the Spirit of God.”, Jonathan Edwards, URL:http://www.ccel.org/ccel/edwards/works2.vii.html

C) ”Testing Spirit Manifestations”, People Get Ready Website, URL: http://peoplegetready.org/holy-spirit/testing-spirit-manifestations/

Bill Johnson & Bethel Church | del 3: Nytt ”bevismaterial” angående synen på Jesu gudom

Inom juridiken kan det ibland under pågående utredning dyka upp nya bevis som behöver granskas av rätten. I Bills senaste bok så förtydligar han medvetet eller omedvetet sin syn på Jesu gudom. Dessa nya citat har redan fått minst en av hans kritiker att nyansera sig eller medge att sina tidigare domar kanske inte var så glasklara. Personligen så tycker jag att citaten från Bills bok ”Hosting the Presence” är spiken i kistan. Kritikernas argument saknar liv och kan nu offentligt dödförklaras. Jag visar redan i bloggseriens förra del att Bill tror att Jesus alltid har varit Gud – både innan, under och efter sitt liv på jorden. Nu vill jag kort visa dig det nya ”bevismaterialet”!😉

Bill skriver om Jesu liv då han växer upp hemma hos Josef & Maria:

He would grow up in their home, be nurtured as their own, and raised for a pupose beyond their comprehension or control. This Jesus was totally God, yet totally man. (s. 26)

Här uttrycker Bill en klassisk syn på Jesu gudom, där Jesus är 100 % Gud, men samtidigt 100 % människa. Att Bill ofta pekar på Jesu mänsklighet och honom som som föredöme för oss betyder inte att han inte tror att Jesus samtidigt var Gud, vilket citat som detta bevisar.

Johnson skriver lite senare om när Josef & Maria tappar bort Jesus i templet:
This was a moment of great concern. They lost God (s. 27)

Det kan inte bli tydligare. Bill ansåg att Jesus var Gud på jorden.

Bill möter genom citaten också indirekt anklagelsen att han skulle tro att Jesus blev Gud när han tog emot Anden vid sitt dop. Kritikerna har ofta svårt att förstå Bills undervisning om Anden (eftersom deras egen teologi ofta är så svag på det området). Bara för att Bill poängterar att Jesu titel Messias (den smorde) blev en konkret verklighet när Jesus smordes av Anden, så innebär det inte att han instämmer i den gamla villoläran att Jesus var en vanlig människa som blev Gud i och med Andens nedsänkande. Det är för mig ett mysterium att detta argument kan användas mot Johnson.

Såhär skrev Bill på facebook under sommaren:

Jesus is God, eternally God, and never stopped being God. But He was also man, completely man. In His earthly life He lived from His humanity to illustrate dependence on the Father in a way that could be emulated. Jesus said, ”the Son of man can do nothing of Himself . . .” illustrating His dependence. His limitations were in His humanity, not His divinity. Understanding the difference can help us to successfully live the life He gave for us to live.

Lägg till alla citat jag visade i mitt förra inlägg och en kristallklar bild träder fram. Bill har en klassisk teologi kring Jesu gudom. Detaljerna kring Jesu mänskliga sida, t.ex. hur han utförde mirakler, är perifierära frågor där kristna haft delade meningar genom hela kyrkohistorien. Oavsett vilket synsätt man har så är det inte grund för att kalla någon villolärare eller falsk profet.

Jag hoppas du ser hur absurda anklagelserna mot Bill är. Kritikerna brukar behöva flera A4sidor med komplicerade resonemang, defintioner och lösryckta citat för att nå sina slutsatser. Jag får ärligt talat teologisk åksjuka när jag läser dessa. Har nog aldrig sett så dålig teologi och slarvig granskning få så stor spridning. Jag blir uppriktigt ledsen över att Bill Johnson och hans familj får utstå dessa lögner och smutskastning trots allt gott de gör för Guds rike.

Blessings!
/David

Är man ond & trolös om man begär ett tecken?

Hittade precis ett inlägg på Micael Grenholms blogg som ger denna antikarismatiska myt en god teologisk behandling! Håll till godo!😉

Hela Pingsten

Ihärdig bönIbland stöter jag på kristna som betecknar det som fult eller dåligt när andra ber, längtar och strävar efter tecken och under. Man säger att vi inte ska fokusera på sådana extraordinära upplevelser (och då undrar jag var mirakler kallas för extraordinära upplevelser i Bibeln?) utan man argumenterar för att även om Gud gör under idag så är det upp till Honom att bestämma när Han gör dem, vi ska inte lägga oss i.

Det är ju ganska svårt att Bibliskt argumentera för den här åskådningen eftersom Skriften är fylld av människor som ber, längtar och strävar efter tecken och under (Dom 6:36ff.; 1 Kung 18:20ff.; Ps 90:16) och vi uppmanas sträva efter Andens gåvor, där tecken och under förstås ingår (1 Kor 14:1,12). Men det är framför allt ett Bibelställe som brukar användas för att detta trots allt är något vi inte ska ägna oss åt, och det är…

View original post 684 fler ord

Fysiska reaktioner på Guds närvaro

”Eh…jaha, vi kanske borde sätta oss på golvet?” sa jag lite besvärat. ”Det är ju typ bara vi som står upp!” För ca 6 år sedan besökte jag & min fru konferensen ”Living in the Super-natural” i England. Vi hade aldrig varit i kontakt med den nutida karismatiska rörelsen och ville bilda oss en egen uppfattning. Mot slutet av en samling betjänades alla av förbön och efter en halvtimme var det alltså bara vi och en handfull till av ca 700 personer som stod kvar!:) Resten låg utslagna på golvet, grät, skrattade, skakade. Vi hade läst om dessa fenomen i väckelsehistorien men blev ändå chockade när vi såg det på nära håll. Det var ovant och vi blev nog överväldigade av intensiteten av det. Gud gjorde uppenbarligen saker i människors liv men vi kände oss som om vi hade hamnat på en främmande planet och var de enda av vårt slag.

Att våra kroppar kan chockeras och överväldigas av världsaltets skapare kommer inte som någon överaskning. Någon har uttryckt det ungefär såhär:

”The chock isn’t that we are touched by God, but that we survive it.”

Även om det är logiskt att det ibland märks när Gud förvandlar människors liv så reagerar vi ibland instinktivt negativt på fysiska reaktioner. Jag tror det beror på följande anledningar:

 • Vi tappar kontrollen! Det som sker är tydligt övernaturligt och går ej att styra över. Vi svenskar är kontrollfreaks av naturen. Är man ledare blir det ännu mer otäckt. Man känner att man borde ha koll och det bara förvärrar känslan av otillräcklighet.
 • Vi är ovana! De flesta kristna har inga problem med att dramatiska Gudsingripanden sker i Bibeln eller i historien. Men eftersom man aldrig eller sällan sett det med egna ögon blir det en chock.
 • Det är övernaturligt! Vi västerländska kristna är mer präglade av den naturalistiska världsbilden än vad vi tror. Många reagerar instinktivt med skepticism när man stöter på någonting övernaturligt.
 • Det är fysiskt och känslosamt! Vi svenskar är kända för att inte visa känslor. Detta präglar även många församlingars Gudstjänster. Ofta går det inte att utläsa vad som sker i människors hjärtan. Vi är generellt lite obekväma med känsloyttringar. När någon faller ihop och börjar gråta högljutt är det inte konstigt att vi inte vet vart vi ska ta vägen!

Inga av ovanstående anledningar är förstås skäl att avvisa Gudsmöten där fysiska reaktioner sker. När vi hade varit i England åkte vi hem med blandade känslor. Jag önskar att vi då hade vetat vad vi vet nu. Du kanske också skulle vilja förstå dessa bättre. Därför kommer här 6 punkter om fysiska reaktioner (från mitt dokument Falska profeter, falsk andlighet, urskiljning – en biblisk granskning (ver 1.4) pdf):

1. BIBELN OM FYSISKA REAKTIONER
Bibeln ger oss inte så många detaljerade beskrivningar som vi skulle önska, men bekräftar att fysiska reaktioner kan förekomma. I Apostlagärningarnas andra kapitel, när Anden kom med kraft över den första församlingen, trodde de som såg på att de var berusade (Apg 2:1-13). En gång uppfyllde Guds härlighet templet så starkt att “prästerna inte kunde stå och göra tjänst” (1 Kung 8:10-11). När Jesus uttalade sin gudomlighet föll en hel skara till marken (Joh 18:6). När Daniel och Johannes fick besök av änglar sjönk de till marken och förlorade styrkan i kroppen (Dan 10; 8:18; Upp 1:17). När Paulus mötte Jesus på vägen till Damaskus föll han till marken (Apg 9:4-8).

När apostlarna lägger händerna på människor i Samaria så att de uppfylls av Anden, så ser en nyfiken åskådare att människor tar emot Anden. Lukas ger oss inga detaljer men någon form av reaktioner eller yttringar förekom eftersom åskadaren visste när Anden uppfyllde dem. Det händer vid flera tillfällen att människor skakar och en gång till och med att en hel byggnad skakar (Dan 8:17-18; 10:7-11; Matt 17:6; Apg 4:31). Jesus säger att det ska flyta strömmar av levande vatten ur vårt inre (Joh 7:37-39). Många som reagerar fysiskt säger att de känner strömmar av kraft i sitt inre i samband med reaktionerna.

2. VÄCKELSEHISTORIA OCH FYSISKA REAKTIONER
Fysiska reaktioner har förekommit i väckelser genom hela kyrkohistorien. Den dominikanska predikanten Vincent av Ferrier såg i slutet av 1300-talet människor falla under Guds kraft när han undervisade. Även under 1400 och 1500-talet var det inte ovanligt inom den anabaptistiska rörelsen att falla i Anden. Teresa av Avila, en nunna som levde på 1500-talet upplevde kroppslig svaghet och extas ibland under sina andakter. Hugenotterna, som senare kallades för de franska profeterna, föll ibland som en reaktion på Guds närvaro under 1500 och 1600-talet. Kväkarna (eng: quakers) var bedjare som fick namnet av sina motståndare eftersom de ofta skakade när de bad (1650-talet och framåt i England). 1727 utgjöts den helige Ande över de s.k. Herrnhuttarna, en kommunitet troende i Tjeckien, och Guds starka närvaro över världens första organiserade 24/7 bön gjorde att flera föll till marken.

John Wesley, den engelske grundaren till Metodismen, blev tvungen att uppmana människor att inte sitta uppe i träden på utomhusmöten eftersom Guds närvaro var så stark att människor föll till marken i stora skaror (år 1738 och framåt). Andra fysiska reaktioner som förekom bland metodisterna var skratt, skakande, skrik och gråt. Under 1700-talets The Great Awakening i Amerika med Jonatan Edwards i spetsen var det också vanligt att människor föll till marken. Metodistpredikanten Peter Cartwright såg under 1800-talet Gud röra vid människor så att de skakade och ryckte. The Second Great Awakening i Amerika år 1800-1840 präglades av starka fysiska reaktioner såsom fallande och skakande. Genom Charles Finneys tjänst under 1800-talets Amerika rörde Gud vid människor så att de bl.a. grät och föll till marken.

Även pingstväckelsen följdes av fysiska reaktioner av olika slag. På 1960-talet gick startskottet för den karismatiska förnyelsen inom både de protestantiska och katolska historiska samfunden. Även inom denna förnyelse hände det regelbundet att människor skrattade i Anden, föll omkull, rullade runt på golvet m.m. När Jesusrörelsen kom i slutet av 1960-talet förekom fysiska reaktioner. I slutet av 80-talet började den s.k. Third Wave of the Holy Spirit förnya de evangelikala samfunden, mycket genom John Wimbers tjänst och Vineyardrörelsen. I denna förnyelse var det vanligt att människor föll under Andens kraft, skakade, upplevde Guds närvaros tyngd, blev som berusade m.m. När denna förnyelse nådde den Anglikanska kyrkan genom biskop David Pytches formades nätverket New Wine.

1994 utgjöts Guds Ande på flera platser på jorden samtidigt, bl.a. i Toronto Airport Christian Fellowship. Skratt, fallande, skakningar förekom med stor frekvens. Dessa reaktioner präglade också väckelsen i Pensacola 1995. Sedan dess har Gud “slagit ner” på flera platser och nya rörelser, nätverk och oberoende församlingar har bildats som alla erfar fysiska reaktioner.

Än idag förekommer fysiska reaktioner regelbundet i flera av ovan nämnda rörelser och nya sammanhang och församlingar över hela världen. Sammanfattningsvis kan man säga att fysiska reaktioner ofta förekommit när många människor blivit räddade, befriade, helade och de kristna på nytt börjat älska Jesus och velat nå ut med evangeliet.

3. GUD KAN RÖRA VID OSS UTAN ATT VI REAGERAR FYSISKT
Gud kan möta, utrusta och förvandla oss utan att fysiska reaktioner sker. Ett möte med Gud behöver inte nödvändigtvis vara djupare, starkare eller viktigare bara för att reaktionerna är mer dramatiska.

4. VITTNAR OM ATT GUD GÖR NÅGOT
Fysiska reaktioner är inget mål i sig, utan vittnar om ett Guds verk i individen. Gud kanske möter oss med sin kärlek, gör oss mer lika Jesus, utrustar för tjänst, helar vårt inre eller vår kropp, lyfter av tunga bördor, befriar från demoner m.m. Mötet med Gud och det Gud gör är viktigt, reaktionerna är oviktiga. Men det är viktigt att vi inte hamnar i andra diket och blir negativa över reaktionerna, eftersom de säger oss att Gud gör något underbart i människors liv.

5. VI ÄR ALLA UNIKA!
Alla reagerar olika tydligt och på olika sätt på Guds närvaro. Vissa personer faller ofta, andra faller sällan men skakar regelbundet medan somliga sällan eller aldrig reagerar fysiskt på Guds beröring. Några upplever som sagt aldrig fysiska reaktioner, andra gör det en gång, somliga under olika faser i livet, och några kontinuerligt under resten av livet. Vi vet inte varför och bör nog undvika spekulationer.

Att någon ofta berörs fysiskt är inte nödvändigtvis tecken på andlig mognad eller stark utrustning i Andens gåvor. Det finns de som fungerar i en stark tjänst att förmedla Guds närvaro och kraft till andra (med åtföljande reaktioner) som själva sällan eller aldrig reagerar fysiskt.

6. FYSISKA REAKTIONER SÄGER INGENTING OM KÄLLAN
Vi undviker termen “Andens manifestationer”. En av anledningarna till det är att det som sker har mer att göra med våra uttryck än Andens. Fallande, skakande m.m. är människans reaktion på stark andlighet. Dessa reaktioner förekommer inte bara i kyrkan utan även inom new age, satanism och olika kulter. Därför är det viktigt att se de fysiska reaktionerna som mänskliga, och inte som gudomliga bevis på Andens närvaro. De är bevis på att någon andlig källa är verksam, – god eller ond.

Hur urskiljer man då om det är Anden berör människor? Utifrån tre saker: Andlig urskiljning, forum och frukten. Flera har gåvan att på ett andligt sätt urskilja källan till saker som sker. Denna gåva är oumbärlig! Det andra sättet att urskilja är forum. Om Fadern och Sonen tillbes, predikas och den helige Ande inbjuds så är det generellt Gud som verkar i det som sker. Man får det man ber om (Matt 7:7-11). Det tredje sättet att urskilja är utifrån frukten, d.v.s. resultatet av reaktionerna. Om en person legat på golvet och vibrerat i tjugo minuter och efteråt älskar Jesus mer, är mer lik Jesus i sin karaktär och har en större längtan efter evangelisation så är det definitivt Anden som är källan! Om eftersmaken av den andliga upplevelsen är kärlek, frid och glädje så är det Andens verk.Naturligtvis så kan man inte alltid se resultatet av varje enskilt möte Gud. Det viktiga är att man ser en positiv utveckling över tid.

Hoppas du blev lite klokare!:)

Om du är orolig och tror för att fysiska reaktioner alltid har kundaliniandar som källa så rekommenderar jag dig att läsa mitt inlägg: 10 sanningar som motbevisar kundaliniteorin.

Blessings!
/David

Bill Johnson & Bethel Church | del 2: Förnekar Bill Jesu gudom?

Människor som är obekväma med eller inte förstår det som sker i bl.a. Bethel Church i Californien är ivriga att hitta anledningar till att avvisa det som sker. Detta har inte varit enkelt, eftersom Bill Johnson levt i integritet och hög moralisk standard i hela sitt liv. Alla hans barn är i heltidstjänst i Guds rike och han är ett föredöme när det kommer till generositet och hanterande av pengar. Bill skriver till 100 % under på trosbekännelsen och predikar evangeliet om Jesus Kristus. De teologiska synsätt som ibland ifrågasätts (t.ex. synen på sista tiden & helande) är perifiera frågor som vi kan ha lite olika åsikter om. Ingen har 100 % korrekt teologi. Inte ens du & jag!😉

Bibeln ger oss rätt att kalla någon en falsk profet om man förnekar grunderna i evangeliet (se mitt dokument Falska profeter, falsk andlighet & urskiljning). Den enda kritik mot Bill som skulle ge någon rätten att kalla honom falsk profet har att göra med synen på Jesu gudomlighet under hans tid på jorden. Ingen förnekar att Bill tror att Jesus är Gud idag. Det uttrycker Bill tydligt och det står på hans församlings hemsida. Frågan är om det ligger något i det som sprids på internet: ”Bill förnekar att Jesus var Gud under sin tid på jorden”. 

Ingen rök utan eld brukar man säga. När så många sprider en sak så måste det finnas grund för anklagelserna, eller? Tydligen inte. Jag har läst både svenska och engelska artiklar & dokument, debatterat med flera personer i frågan och en sak är klar: det finns INGEN SOM HELST grund för detta. För det första så har hittills ingen kunnat visa att Bill sagt eller skrivit att Jesus inte var Gud på jorden. Det finns alltså inga citat från honom där detta sägs. Inga alls. Följande är det bästa kritikerna lyckats vaska fram:

He performed miracles, wonders, and signs, as a man in right relationship with God…not as God. If He performed miracles because he was God, then they would be unattainable for us. (s. 29)

Bill diskuterar i sammanhanget inte kristologi eller reflekterar över Jesu gudomlighet. Han skriver om mirakler och hurvida Jesus utförde dem utifrån sin gudomlighet eller utifrån sin mänsklighet. Jesus var ju både människa och Gud. Notera att Bill indirekt skriver att Jesus var Gud på jorden, – han gjorde tecken och under som människa, inte som Gud. Det påståendet är bara relevant om Jesus var Gud och kunde ha utfört dem genom sin gudomlighet. Det Bill skriver bara några rader över på samma sida omöjliggör kritikernas påstående:

While He is 100 % God, He choose to live with the same limitations that man would face once He was redeemed. (s. 29)

Bill skriver här klart och tydligt att Jesus var 100 % Gud, men valde att begränsa sig genom att inte använda sin gudomlighet för att göra under och tecken. Bill ifrågasätter aldrig Jesu gudomliga identitet, endast hur han använder sig av den. I denna fråga har kristna inte varit överens genom historien. Vissa tänker att Jesus gjorde mirakler utifrån sin gudomlighet, medan andra menar att en del av begränsingen som Paulus skriver om i Fil 2:7 är att Jesus avstod från det och utförde alla kraftgärningar i Andens kraft. Vad man än tror i denna fråga är man inte en falsk profet eller villolärare.

Personligen tror jag Jesus gjorde mirakler i Andens kraft. Hur skulle annars apostlarna kunna utföra exakt samma mirakler som Jesus gjorde i Apostlagärningarn? Hur kan de senaste 2000 åren vara kantade av samma mirakler som Jesus gjorde? Lukas skriver om Jesus:

…hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld.
Apg 10:38

Lukas tror att källan till Jesu mirakler var smörjelsen från den helige Ande.

Bill skriver på sin blogg 21 mars 2011:

Jesus was (and is) God. Eternally God. That never changed. But he chose to live with self imposed restriction while living on earth in the flesh – as a man. In doing so He defeated sin, temptation, the powers of darkness as a man. We inherit His victory – it was for us. He never sinned!

Johnson klargör här att han tror att Jesus gudomliga identitet inte förändrades när han blev människa. Han var fortfarande Gud. Men han valde att att begränsa sitt användande av den för vår skull – för att vi skulle ha ett realistisk föredöme. Jag har diskuterat med kritiker som läst detta citat och ändå hävdar att Bill förnekar Jesu gudom. Deras argumentation är luddig, rörig och kräver ofta flera sidor av text (fyllda av fantasifulla tolkningar av andra citat från Bill) för att få fram sin poäng.

Några av Bills kritiker har faktiskt ändrat sig, bl.a. utifrån citatet ovan. Några apologeter som ägnar mycket av sin tid åt att kritisera all nutida karismatik skrev följande:

McCarty and I have discussed these recent clarifications and have agreed that in the light of this information we think it necessary and appropriate to revise our conclusion. We now consider that Johnson is best understood as espousing not ontological kenosis (which is heresy) but functional kenosis (which is not heresy).http://beyondgrace.blogspot.com/2011/04/bill-johnson-and-divinity-of-christ.html

Jag tror personligen att problemet är att den karismatiska kristendom som Bill & Bethel Church står för är så annorlunda och vitt skild från somliga kritikers kristna tradition att de helt enkelt inte förstår vad Bill skriver. Ofta när jag debatterar i frågan upptäcker jag att personen missförstår nästan allt i Johnsons böcker. Finns man i olika traditioner med olika värdeladdningar och tolkningar av ord så går det ibland inte att kommunicera. Särskilt inte i skrift. Jag har inga problem med att kritikerna har en annan åsikt i frågan om mirakler. Men jag blir ärligt talat upprörd när man inte har något konkret att stödja sina allvarliga anklagelser med. Jag blir sorgsen när tydliga citat från Bill där han skriver att Jesus var Gud på jorden inte hjälper. Man verkar redan ha bestämt sig.

Låt mig ge ett exempel på hur kritikerna inte förstår Bills undervisning. Han skriver i When heaven invades earth att Kristus inte är Jesu efternamn, utan beskriver en verklighet. Bill påpekar att Kristus betyder ”den smorde”. När Jesus påbörjar sin tjänst läser han från GT:

”Herrens Ande är över mig. Han har smort mig till att…” (Luk 4:4).

Jag nämnde ovan hur Lukas skriver att Gud smorde Jesus med Andens kraft och att Jesus botade människor i djävulens våld. Andens smörjelse var nyckeln till Jesu tjänst. Innan Andens nedsänkande över Jesus efter dopet multiplicerade inte Jesus ens ett geléhallon eller uppväckte en ekorre från de döda😉 Bill pekar på att själva titeln Kristus indikerar att Jesus gjorde mirakler genom Andens kraft, inte genom sin gudomlighet. Han menar att det var först i och med Andens smörjelse efter dopet som den fulla betydelsen av ”Kristus” realiserades i Jesu liv. Han menar INTE att Jesus blev Gud eller återfick sin gudomlighet då. Han menar heller inte att Jesus inte var den utvalde Messias redan innan. Bara att det var då titeln fick ett konkret uttryck.

Bill går vidare och funderar lite lekfullt vidare utifrån ordet ”kristna”, vilket ungefär betyder ”de smorda”. Precis som Jesus kan vi ta emot Andens kraft och göra det Jesus gjorde. Det betyder inte att vi är gudomliga eller att vi är jämställda med Jesus, bara att vi liksom honom med Andens hjälp kan utbreda Guds rike. Endast Jesus är Messias, den utvalde smorde Kungen som Israel väntade på.

Detta menar många kritiker betyder att Bill förnekar att Jesus var Gud. Ingen har hittills lyckats förklara för mig varför. För dem betyder Kristus att Jesus är den utvalde Messias som folket väntade på. De tror att Bill försöker peka bort från detta och ersätta Jesu gudom med att vi alla blir som Jesus i och med Andens smörjelse. Detta skriver eller säger aldrig Bill. Han tillägger endast ytterligare en dimension till till Kristusbegreppet, utan att gå emot det kritikerna tror på. 

Jag har stött på skeptiker som anklagar Bill för att han inte skriver mer om korset och Jesu gudomlighet i sina böcker. De menar att han har ett osunt fokus och borde fokusera mer på dessa saker. Detta sätt att resonera är mycket konstigt. Låt oss säga att någon skrivit en bok om fotboll. En journalist kritiserar författaren i sin krönika och menar att han borde skrivit mer om hockey och handboll. Detta vore förstås galenskap. Ändå är det exakt detta som sägs mot Bill Johnson. Boken ”When heaven invades earth” handlar om mirakler och ett liv i Andens kraft. Föga förvånande är den inte en kristologisk avhandling.😉

Alla behöver inte brinna lika mycket för reformation av Andens liv och kraft som Bill Johnson gör.
Men alla borde undvika att desperat gripa efter halmstrån och utan grund demonisera kristna ledare.
Jag önskar att mer av samtalet handlade om de verkliga frågorna: varför är den västerländska kyrkan så kraftlös i jämförelse med församlingen i Apostlagärningarna? Kan det vara så att vi saknar något? Hur välkomnar vi den helige Ande att verka mitt ibland oss?

Som du ser finns det ingen grund i anklagelserna mot Bill.
Han förnekar inte Jesu gudomliga identitet under sin tid på jorden.

Blessings!
/David

Soaking

”Varför ligger alla på golvet?!” Du kliver in i ett rum med madrasser, tjocka mattor, filtar & kuddar. I bakgrunden hör du lugn instrumental musik. Någon sitter ihopkrupen i en fåtölj. Flera vilar utsträckta på rygg. Ett par personer har armarna lyfta som för att ta emot något från ovan. I rummets ena hörn sitter en man på knä med ansiktet mot marken. Någon kvinna sitter och ber för en yngre tjej. Ett rum av bön & vila.

Vad är egentligen soaking? Själva ordet började användas på 90-talet i samband med den karismatiska förnyelsen och är engelska för ”blötläggning”. Många har erfarenhet av att de blivit genomsyrade eller blötlagda av Guds kärlek och närvaro i samband med soaking. Själva sättet att be är inget nytt. Genom kyrkohistorien har olika former av kontemplativ bön alltid förekommit. Bön i tystnad där man riktar sitt fokus på Gud och är i gemenskap med honom utan ord. Många känner att det är enklare att stilla sig om det är musik i bakgrunden, men det är inget måste. Det är inte ovanligt att man läser ett bibelord innan som man under soakingen sedan ber över och fokuserar på. Tanken är då att Guds ord ska gå från teoretisk idé till en en djup övertygelse.

Frukten av soaking har varit mycket god. Vittnesbörd kommer från hela världen om hur kristna upplever inre helande, får förnyad kärlek till Jesus & människor, upplever en ny inre frid, förstår innebörden i bibelord m.m. I vårt stressade informationssamhälle är det inte konstigt att behovet av stilla bön är stort.

Jag skulle vilja påstå att ALLA KRISTNA regelbundet soakar! Har du någon gång under en Gudstjänst slutit ögonen under en sång och bara varit med Jesus? Du sjunger inte med utan bara sitter och vet att du har gemenskap med Gud. Har du någon gång suttit hemma och bett och en stund bara dröjt dig kvar i stillhet? Naturligtvis har du det! Alltså brukar du ”soaka”!:)

KRITIK MOT SOAKING
Jag har svårt att förstå kritiken mot soaking. Den bygger generellt på 3 saker:

 1. Några blir skeptiska över själva ordet. Det är på engelska och låter som någonting nytt. Vi svenskar är generellt skeptiska både mot saker som kommer utifrån och mot nya saker.
 2.  Guilty-by-association-resonemang. En person är kritisk mot vissa saker i ett sammanhang som praktiserar soaking och dömer per automatik ut soaking.
 3. Vissa tycker det låter lite new age och undrar om det inte är samma sak som meditation.

Alla är mycket svaga argument. Är man skeptisk över ett ord så får man ta reda på vad det står för. Man kan inte avvisa något för att ordet är nytt och utländskt. Guilty-by-association håller aldrig som argument. Man behöver kunna visa varför soaking är fel, – det räcker inte att säga: ”de gör det, därför måste det vara fel”. Gruppen man är skeptisk mot lovsjunger och har bibelstudier, men det avvisar man inte.

Om något låter lite new age så får man undersöka om det är new age. Det börjar i den antikarismatiska kritiken numera bli standard att jämföra all karismatik med nyandlighet. Helande finns inom new age, därför bör vi passa oss för det. Även undervisning finns inom new age, men det avvisas inte. Kritikerna är selektiva och dömer bara ut det som liknar det de från början är negativa till – d.v.s. karismatik. Häromdagen läste jag hur en bloggare försökte jämföra soaking med ”mindfullness”, vilket går ut på att helt tömma sitt sinne. Soaking är raka motsatsen, då tanken är att aktivt fokusera på Gud och uppfyllas utav hans Ande. Vissa former av meditation och all form av bön har naturligtvis vissa likheter, eftersom de båda uttrycker andlighet. Frågan är vilken källan är, – demoner eller Gud.

Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Joshua 1:8 NIV

Bibeln uppmanar oss att meditera över Guds ord. Några översättningar väljer att översätta ”tänka på” eftersom de ogillar ordet meditation, men det är vad som ligger nämast grundtexten. Som sagt, frågan är vad vi väljer att fokusera på. I soaking är fokuset Gud och hans ord.

 • Är det fel att vara med Gud utan att prata?
 • Är det fel att ligga ner och be?
 • Är det fel att ha lugn kristen musik i bakgrunden när man ber?
 • Är det fel att vara tyst och lyssna på Guds röst?
 • Är det fel att vara i vila inför Gud?
 • Är det fel att i bön reflektera över Bibelord?

Naturligtvis är svaret på alla frågorna ”nej”. Jag har precis beskrivit soaking!😉
Det finns förstås de som arrangerar soaking på ett oklokt sätt, precis som det finns människor som evangeliserar på ett olämpligt sätt. Bara för att det finns negativa undantag så slutar vi inte göra det som är gott. 

Soaking är ett av många fantastiska sätt att ha gemenskap med Gud. Låt oss likt David skriver lägga oss ned vid vatten där vi finner ro och låta Gud smörja våra huvuden med olja! (Ps 23)

Blessings!
/David

Kris Vallotton bemöter kritik mot Bethel Church

Kris Vallotton är en av ledarna för Bethel Church i Redding California. Han är profet och är ansvarig för församlingens ”Bethel School of Supernatural Ministry”. I början av oktober lade han upp en respons på en del av den kritik som riktats mot församlingen på sin hemsida:kvministries. Det är inget uttömmande svar på all kritik utan är mer en reflektion från hans sida. Jag tycker att hans svar är ödmjukt och ger perspektiv. Naturligtvis inkluderar jag det här på bloggen. Enjoy & begrunda! Tack till en av min bloggs läsare för att att du tipsade mig om artikeln! :) 

Bethel Church: God, The Bad, and The Ugly

There have been many things written about Bethel Church and the movement that we have had the privilege of being a part of for more than three decades. Most of what has been said about us is positive. But a small, yet influential coalition of people has shared negative reports about us. These reports often include words such as “controversial,” “unbalanced,” or even the word “cult” to describe us. To be frank, I can understand why certain religious leaders or unbelievers might view us through these perspectives. We certainly have made our share of mistakes, both as a leadership team and those who follow us. And we have such a high value for freedom and risk that it has created a kind-of research and development culture where people are encouraged to take risks. I think this stems from the fact that we view ourselves much more as pioneers than settlers. Therefore, we celebrate creativity, revelation, invention and innovation above comfort, safety and security.

This R&D culture has attracted some of the most wonderful and extraordinary individuals on the planet. Of course, we have also managed to draw some very broken and/or strange people. It’s important to remember that there are some really weird and broken people mentioned in the Bible who God used powerfully. Unique guys like John the Baptist, Ezekiel and Hosea come to mind as well as messed up people like Rahab and Samson. Bethel has chosen to be a family, and as such we do our best to love people wherever they’re at in life, regardless of their character, doctrine, political views or philosophical persuasions. Much like our natural families (whom we don’t get to choose), God often assigns people to be part of our spiritual family who, like Jacob, walk with a limp, so-to-speak, yet they still deserve to be loved. We work hard to try to understand these people although we sometimes don’t agree with their perspectives.

These factors have combined to form one of the most extraordinary experiences in our history, and yet it’s also inspired many challenges. I have traced the majority of these challenges back to a few common themes. One of these themes is misunderstanding that are rooted in the way various people who hear our teachings apply them. Like any movement, be it spiritual, political or whatever, people often take what you say and practice it in a way you never dreamt of. Sometimes the things people do in the name of something we taught is hilarious, while other times it is downright stupid. I cringe when these misguided people quote us as the catalyst for their crazy exploits.

Another major problem in our movement happens when people innocently take what we say out of context. This has happened to me, personally, on more occasions than I care to count. Many times someone will quote me on Facebook or post a YouTube video that is a three-minute clip of an hour-long message I shared. It’s pretty hard to tell people you didn’t say that, but as with any conversation, the context often dictates the definition.

On the other hand, there are always malicious people who work hard to deceive the masses by intentionally ignoring the context of our teaching to make some distorted point. I really don’t understand how these people live with themselves when they intentionally twist something we teach to deface our character, or undermine our ministry. Some people are so convinced that we are a cult that they are willing to sacrifice their own integrity “to keep people from going astray.” For example, we have had people write negative reviews about our books that they have never read, blog about the source of our income or how we spend our money that has NO semblance of truth in it. Disagreeing with someone is one thing, but lying to make your point is downright wrong.

We really think it’s important to give people the freedom to disagree with what we teach or practice without feeling like they are being disloyal or dishonoring. We have strong feelings about certain subjects that are even contrary to what some of our good friends believe. But we don’t want to be right at the expense of being together. If Jesus only had relationships with people who were doctrinally perfect…well, I would be the only one He would be hanging out with. ☺

There are a few subjects that come up over and over with people who are opposed to us or that misunderstand our position on certain issues. I thought I would try to clarify some of these issues for the people who truly care about our perspectives. I am not writing an exhaustive theological dissertation on each point to try and convince our detractors that we are right. I am simply trying to make it clear, in simple terms, what we believe and why.

Signs, Wonders and Miracles
Signs, wonders and miracles seem to be a constant point of turmoil with people who oppose us. Some write about me, Bill Johnson or Bethel Church as if we were the originators of the idea that Christians should have a supernatural lifestyle. This is comical to me. People will often write something like, “Bill Johnson says,” and then go on to quote the Bible word for word. For example, it was Jesus who said, “He who has believed and has been baptized shall be saved…these signs will accompany those who have believed in My name: they will cast out demons, they will speak with new tongues; they will pick up serpents, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover,” (Mark 16:16-18). We have no interest in picking up snakes or drinking poison…we don’t think that was Christ’s point. He was simply articulating that Believers have power over the demonic realm and over all the harmful elements that exist on this planet. When Christians supernaturally overcome sickness, disease or demons, it’s a sign that a superior Kingdom has been superimposed over an inferior world. Jesus went on to say, “Truly, truly, I say to you, he who believes in Me, the works that I do, he will do also; and greater works than these he will do; because I go to the Father,” (John 14:10-12). The exhortation, command and commission to do miracles, heal the sick and cast out demons is all throughout the New Testament. A supernatural lifestyle is articulated, demonstrated and replicated by Jesus and the apostles, as well as everyday Believers from the book of Matthew to the book of Revelation. Not only that, but miracles, in one form or another, have been a part of nearly every revival in Church history.

Yet some Christians choose to live with less than Jesus paid for, and that is their prerogative. It’s common for Believers to shrink back when some reporter asks with a sarcastic grin, “Do you believe you can do miracles or drink poison and not be harmed, or pick up poisonous snakes?” I personally hate snakes, but my response is that I believe everything that Jesus said about me! Let’s face it folks, the world has some doctrines that take a lot more faith to swallow than we do. They believe in creation with no Creator, in fetuses that aren’t people, and they are convinced that life with a purpose originated from a cosmic accident. It takes more faith to make God disappear than it does to live for Him.

Raising the Dead
Another subject that has drawn a lot of attention recently is dead raising. I need to be honest; I have personally never raised anyone from the dead although I have tried twice. But here again Jesus said, “And as you go, preach, saying, “The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons….,” (Matthew 10:7-8). Contextually, Jesus is only speaking to twelve disciples, but the truth is that a large portion of what Jesus taught was only given to twelve guys. And almost all of Paul’s epistles were written to specific groups of people, yet we still understand that most of what he penned applies to us today. Furthermore, Jesus commanded His guys to make disciples of all nations by, “teaching them to observe all I commanded you…”(Matthew 28:19-20)

Some of the students from the Supernatural School of Ministry read this verse and decided to go down to the morgue and “practice” raising the dead! Crazy? Maybe, but I admire their faith and their guts. It wasn’t Bill or me who gave them the idea, they were actually inspired by reading the Bible. Evidently, they thought they should believe what Jesus said. They definitely have more faith and courage than I do. So far they haven’t raised anyone at the mortuary from the dead, but it hasn’t deterred them a bit. I have heard of some students from another school that started a DRT team. You guessed it, the letters stand for Dead Raising Team! I really don’t know if they have had any success yet. I do know of several Christians who have raised the dead. Radical? Yeah! But hopefully if you’re born again, you believe that you will be raised from the dead someday so you can go to heaven.

Gold Dust and Feathers
I don’t think we have taken more ridicule for anything than gold dust and feathers. It all began one day while someone was preaching, and these tiny white feathers started falling from the ceiling in the sanctuary. It wasn’t raining feathers or anything like that (people tell tales), but they were very obviously there and easily seen. At first no one said anything. We all thought there were birds in the AC ducts or something. Then other leaders began to report the same phenomena happening in their churches. Our maintenance staff investigated the bird theory. No birds, feathers, or nests were discovered anywhere in the ductwork or the ceiling. It also started to happen in people’s homes. It always happens when we are talking about the things of God. The phenomena tends to come and go. No one at Bethel has ever preached on feathers (that I know of), but at times it is nearly impossible not to mention them when we are teaching because several of them are falling right in front of the pulpit all at once. I have witnessed this myself a couple hundred times in several different buildings. I have had several skeptics ask me “if I believe in feathers.” LOL! I want to say “no!” because I understand that I sound like a kook, but I have seen them with my own eyes.

Then there is the infamous gold dust; again the phenomenon comes and goes. The first time I ever witnessed this myself was at a MorningStar conference more than fifteen years ago. The speaker released the “glory of God” in the room, and suddenly gold dust appeared on everyone’s face and hands. You didn’t have to try hard to see it; tiny flakes of something resembling gold glitter were everywhere. (There were several hundred people in the room that night, so it’s possible that some people didn’t have gold dust on them as I didn’t examine every individual.) Since that time, I have personally witnessed this hundreds of times. For some reason, the dust usually only appears on people’s hands and faces. Sometimes it will just appear on a few people, and other times it will show up on hundreds of people all at once.

Why does God do these things, you ask? I really don’t know. I have often been among different groups of leaders who are speculating about the purpose of these signs. I have heard many ideas that sound good and make me feel better about the things I have experienced. But the truth is, I really don’t know why these things happen. Therefore, I do think feathers and gold dust qualify as “wonders.”

Falling Down and Laughing
Another manifestation that is more prominent, but equally hard to explain, is people falling down or laughing hysterically for no obvious reason. We call the “falling down” experience “being slain in the Spirit.” This happens often when we lay our hands on people to pray for them (although it happens in other situations also). Sometimes people just seem to fall over backwards as if they just passed out. Some are conscious, while others act as if they are asleep or in some sort of trance. They most often fall backwards (I have no idea why). It has been happening for so long that we now station “catchers” behind people when we pray for them so they don’t get hurt when they hit the floor. When the people who have been “slain in the Spirit” get up off the floor, they frequently share testimonies of experiencing God in some incredible way. I personally have never had this experience myself, but I have watched thousands of people fall down when I am praying for them. Could they be faking? No question, some are. But if you have ever witnessed this phenomenon personally, you would see for yourself that many of these people fall in such a way that if someone didn’t catch them, they would bounce off the floor. In many cases it would be impossible to fake this kind of fall. Could it be the devil? If it is the devil, he is doing a wonderful job of helping people get closer to God. In almost every case where people have been “slain in the Spirit” they report being more convinced than ever of God’s love for them. This may all sound strange, but it’s no stranger then many things that people experienced in the Bible.

One of the manifestations that has been most offensive to people is something we call “holy laughter.” This condition occurs when, for no obvious reason, people just begin to laugh hysterically as if they are drunk. Some laugh so hard that they literally fall on the ground. These people report being overcome by intense joy that can’t be expressed with words. I have watched thousands of people all at once overcome by this manifestation. It’s fun to witness someone who is really serious encounter this experience. Again, I have never experienced this condition myself, but I have carried my wife out of several meetings when she was so “spiritually drunk” that she couldn’t walk. Weird you say? Yeah, I agree, it looks that way to me too. I love what Angela Monet said, “those who danced look quite insane to those who didn’t hear the music.” I think this quote applies here. Again, it’s very hard to attribute this to satan when the fruit of this manifestation is always positive in the people having the experience. I must admit that some who watch people having this type of encounter are offended.

Doctors and Medicine
There is a rumor that continues to resurface that Bethel Church doesn’t believe in doctors or medicine. Jesus said,”…It is not those who are well who need a physician, but those who are sick. I don’t know of a single person on our staff that wouldn’t go to a doctor if they didn’t get well after prayer. We have a medical doctor named Dr. Andre VanMol who has been on Bethel’s church board for many years, along with a physician’s assistant named Julie Winters, who also serves on our board.

I think the rumor may have started because of the way we warn people about what they might experience from their doctors after they have received a miracle in their bodies. Many doctors simply won’t believe in miracles. Therefore, when someone gets instantly healed of a medically verifiable disease and then goes back to their doctor for verification, sometimes the physician refuses to acknowledge their healing, even though all the tests come back negative and their symptoms are completely gone. (Frankly, I think some doctors are simply afraid of being sued for a misdiagnosis, or thought of as being crazy by their peers). Because faith plays a huge factor in miracles (Jesus often said, “…your faith has made you well,”), it is imperative that the people who are recipients of divine healing don’t start doubting that they are well and then end up sick again. Therefore, we tell people that they should consult their physician to verify their healing, but they should be aware that this dynamic is fairly common among the medical community.

Broken People
Nothing troubles me more than what is often reported about our view of the grace of God and what is perceived as a lack of conviction for holy living or great character. Actually, we have such a passion to see people live holy lives that I wrote a book entitled Moral Revolution. We also started a ministry by the same name to help seed this morality into the very fabric of the nations.

Bill and Beni Johnson have been our spiritual leaders for more than 33 years. They are some of the most honest, integrous, kind and holy people I have ever met in my life. Their INTENSE passion for the presence and purity of God caused Kathy and me to give up four businesses (that we spent 20 years building) to follow them to Redding.

We believe, however, that the core message of the gospel is that Jesus loves sinners. Not only does Jesus have intense passion for them, He has the power to transform anyone no matter how deeply they have fallen or how often they have failed. This has been the central theme of our ministry and message for more than three decades. Jesus demonstrated this best when He chose Judas to be the treasurer of His ministry although He knew he was a thief. Why would He do that, you ask? Because Jesus believed in people BEFORE they deserved it, which caused eleven men to become world changers, and one man to hang himself. (Of course, even one of His world changers fell away for a season and denied knowing Him. But Jesus took Him back and made him one of the pillars of the church, and a foundation stone of the heavenly temple).

I am a living testimony of God’s amazing grace being extended through the Johnsons. Although I wasn’t living in sin when I met them, I was a very broken young man. Bill chose to believe in me when I didn’t deserve it. He spoke strength into my weakness, extended kindness to me although I was often harsh, and empowered me to lead with him, while many very public flaws remained in me. In short, his faith in me transformed my life.

Our families grew up together in a little country church nestled in the northern California mountains, about an hour from society. This wilderness experience became a laboratory where these core values took root, and were lived out in our daily lives. Over the years, this culture of mercy and grace attracted many broken and virtue-less people. Like David’s mighty men, many of them were transformed and became great believers. Others that we had trusted crashed and burned badly, leaving a path of destruction in their wake. Yet we chose not to let the people who failed dictate our core convictions. But each time someone fell, we would try and learn how to do a better job of restoring, empowering and leading people. As the years passed, our leadership skills improved quite dramatically, yet some still chose to destroy their lives and the lives of the people around them with sin.

We naturally brought this culture of mercy and grace with us to Bethel Church. The only difference is that God has given us a much larger platform, and consequently our core convictions are being displayed to the world. This empowering culture has commissioned thousands of believers to bring the Kingdom of God to the four corners of the planet. A relatively few people, however, have taken advantage of our faith in them and abused our freedom. They’ve suffered shipwreck and hurt many people.

We have had a lot of leaders come to us for help, some of whom are very well known. We have dealt with most of these leaders secretly and have had great success watching God restore many of them. A few of the leaders that have reached out for help have had very public failures. Believing in these people in the midst of their crisis can look irresponsible or naive. This is especially true when we choose to confront them privately but empower them publically. Unfortunately, the Internet is filled with the stories of these few people who we love and are working with. The conclusion that people (who have no history with us) draw about us is interesting, troubling and hurtful at times. They often ignore our personal lives, our healthy marriages and our own effort to live with integrity, honesty and authenticity. Instead, every word, action or attitude that has ever been displayed by the people we are helping is attributed to our core convictions.

Have we done everything right in the restoration of people? NO! We have learned over the years that there are great principles that help to restore people, but there are no magic formulas that work every time. We do our best to love people and to discern whether or not their repentance is authentic. The problem is that some Judas’s look like Peters, and then again, some Peters resemble Judas’s. We do have a tendency to err on the side of Peters until they sell us out for thirty pieces of silver. Of course, by that time people are convinced that we are easy on liars and thieves.

What is our sin? Extending mercy to people who don’t deserve it? Trusting people who are still messed up? Maybe! Or is it that we give people hope who deserve to be punished? Probably! Are we too easy on sinners, don’t emphasize sacrifice enough, and refuse to acknowledge bad news as acts of God? Some think so. Or could it be that we are simple-minded and childish in our zeal to see God demonstrate His love and His fascinating wonders among us? Guilty as charged!

May God give us wisdom as we navigate the exciting days that lie ahead.

Much Grace,

Kris Vallotton

Charisma Magazine om Bethel Church

Tyvärr dominerar negativa åsikter om Bill Johnson det digitala samtalsrummet. Vi som tror på en biblisk karismatik och uppskattar ledare såsom Bill Johnson och församlingar såsom Bethel Church har inte gjort ett tillräckligt bra jobb. Det är svårt att hitta bra försvar för nutida karismatik på nätet. Bara för att skeptikerna är ivrigare att uttrycka sina åsikter online, så innebär det naturligtvis inte att de har rätt. De som är positiva till något är generellt inte lika ivriga som de som är ute efter att kritisera & döma.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Bill & Bethel Church är enormt uppskattade världen över. Bill blir inbjuden till allt ifrån högkyrkliga sammanhang till nystartade församlingar. Häromdagen hittade jag en artikel från Charisma Magazine. Deras editor spenderade tid i Bethel Church och detta är hans intryck:

The Radical Revivalists

Thursday, 09 June 2011 04:01 PM EDT Marcus Yoars. After almost 15 years, Bethel Church continues to thrive amid a revival culture that hasF-Yoars-RadicalRevivalists produced not only countless miracles, but also a youth movement now expanding into stadiums. 

Melissa Roberts can’t remember a time when it wasn’t revival at Bethel Church. Since she was 4 years old, the only kind of church gatherings she’s known have featured an atmosphere of extreme spiritual hunger, passionate worship and supernatural encounters with God. 

The now-16-year-old barely flinches when worshippers collapse around her during a service as the Holy Spirit spontaneously moves without anyone touching anyone. She hardly bats an eye anymore when she hears of people being declared cancer-free the week after she laid hands on them. And recently she didn’t gawk in amazement as a massive tumor disappeared from a baby’s forehead while she prayed for healing.

It’s not that Roberts isn’t excited by seeing God’s power on display—far from it. It’s just that in Redding, Calif., the unusual has become the norm. Roberts is among Bethel’s first generation to grow up entirely in this revival atmosphere.

“This is all I’ve ever known,” she says. “It’s normal to me. When other people are reacting to it, I just wonder why they’re so amazed because I’m so used to it.”

For outsiders, however, it’s hard to not be astounded at how God has established a culture of revival at Bethel that’s lasted almost 15 years and transformed a small-town, former Assemblies of God church into a global hub of “radical revivalists.” Today, at least among Roberts’ age group, the revival’s fruit is on full display via Jesus Culture—an exploding youth movement that serves as a microcosm of the bigger Bethel story.

F-Yoars-RadicalRevivalists2The Burning Ones

Bethel’s leaders dream big. In this revival setting, it’s hard not to, given the regularity with which God has turned visions into reality here and the empowering culture senior leader Bill Johnson has created. But sometimes, even Jesus Culture director Banning Liebscher has to shake his head at how God has exponentially grown what began as a simple youth ministry.

First launched in 1999 as a local youth conference, Jesus Culture gradually expanded over the next few years through its blend of soul-searing worship music and signs-and-wonders street ministry. The concept was relatively simple: Provide a setting where teens burning with passion for God wouldn’t just encounter Him through worship, but would also be empowered to release miracles in their local communities.

But then a video of Jesus Culture worship leader Kim Walker-Smith singing “How He Loves Us” showed up on YouTube, and almost 5 million views later, Jesus Culture became the new worship scene. Suddenly pastors and worship leaders around the world were referencing it as a new model for how worship should look. The events began to grow exponentially in size, as did the sales from live recordings such as We Cry Out,Your Love Never FailsConsumed and the most recent, Come Away.

Other ministries thrust into such a level of instant recognition could’ve easily altered their primary mission to accommodate the growing structure. But for Liebscher, Jesus Culture’s vision of raising healing revivalists has been the same since Day One—and unless God drastically redirects the ministry, will stay that way for years to come.

“I’m not interested in just being a worship movement,” he says. “I’m not interested in just doing one-night worship events or selling albums. We love doing all that; we love seeing people get lit up for Jesus through worship, but that’s not it. … The Lord’s given us a mandate to raise up emerging leaders who will be in every part of society—media, education, politics, business—to find them now and to walk with them for the next 30 years.”

Liebscher believes God is marking an unprecedented number of young revivalists today who will fully abandon themselves for the cause of establishing His kingdom: “They’re finding out: ‘This is what I was born for; I’ll give my entire life for this. Jesus is to be given the nations of the earth, and I’m going to give everything to see the nations transformed for Him.’”

The recent surge of youth drawn to the movement attests to this rise of called-out revivalists. As a result, Jesus Culture will gather in a stadium for the first time later this summer. The Aug. 3-5 conference at Allstate Arena in Chicago fulfills a vision Liebscher and others—including prophets such as Lou Engle and Cindy Jacobs who have served as the movement’s mothers and fathers—have had of stadiums overflowing with revivalists burning with the Holy Spirit’s fire. Engle even called Jesus Culture the second wave of The Call, which in 2000 drew almost 400,000 teenagers and young adults to Washington, D.C.

“It’s not just people showing up to hear some good music,” says Chris Quilala, a Jesus Culture worship leader who’s been part of the movement since he was 13. “We want people to encounter God’s presence obviously in worship, but we also want them to really taste what signs and wonders are and realize that God wants to touch them—and that they can take this out in their cities.”

F-Yoars-RadicalRevivalists5Risky Business

As monumental as the August event may be for Jesus Culture, it’s also indicative of Bethel’s overall culture, which thrives upon core values such as risk, honor (particularly between generations), confrontation and empowerment. With 18,000-plus seats to fill in a state more than 2,000 miles away, Liebscher admits moving to the stadium level is risky: “I’m really encouraged with what the Lord’s doing, but I don’t live in fantasy land; I’m not naive as to how much influence we do or don’t have. I’ll take a risk and I want to dream, but this has got to be God.”

Indeed, under the Bethel umbrella few things are gained without risk. Every day—whether in weekend services attended by almost 3,000 people or on weekdays at the 1,400-student School of Supernatural Ministry—someone echoes the mantra: If you want to see the Holy Spirit’s power at work, you have to step out into unfamiliar territory.

“Risk is one of the essential elements necessary to see God move supernaturally among His people,” Kris Vallotton, senior associate leader, explains. “Risk was written into the very nature of creation when God refused to childproof the Garden. Many churches, metaphorically speaking, cut down the second tree in the Garden and call that sanctification. But it’s difficult to be ready for the jungle when you train in the zoo. If you want to experience signs, wonder and miracles, you have to step over the line and take a risk. Miracles rarely happen in the comfort zone.”

For this reason, every Jesus Culture event features street ministry where students venture into malls, restaurants, grocery stores and coffee shops to follow the Holy Spirit’s direction and pray boldly for strangers. One of Bethel’s main evangelistic ministries involves “Treasure Hunts,” in which three to five people ask the Lord for words of knowledge, write them on a “treasure map,” follow the clues to a location and then pray for their ultimate “treasure”—a complete stranger who’s usually astounded when team members prove the encounter couldn’t have been devised. (Many strangers have been saved or healed from this.) Even Bethel’s introductory membership class involves newcomers boldly praying for people on the streets.

It wasn’t always this way. Kevin Dedmon, who leads the Treasure Hunt outreaches, remembers how the early days of revival at Bethel were often contained within church walls. Though powerful testimonies of salvation and healing were shared regularly in corporate services, they rarely featured “outside” accounts. That changed one Sunday during a worship service when Johnson asked strictly for testimonies of healing outside the church—and from that point on, people accepted the unspoken challenge to take the revival into their communities.

“Bill raised the bar with testimonies,” Dedmon says. “Instead of telling people they had to, he did it with testimonies—and it gave everybody an appetite to want to go and do it. That became the new standard. It was vision-casting through testimonies.”

F-Yoars-RadicalRevivalists6Have You Failed Today?

Bethel has seen extraordinary results by cultivating risk-taking believers. Johnson prefers not to publicly report major miracles until they’re verified, but he says it’s rare for a week to pass without multiple reports of people healed from deafness, blindness, cancer and various other sicknesses and disabilities.

Yet what sets Bethel apart from many churches that accentuate the healing ministry is the room its leadership publicly leaves for failure.

“We are not, by any stretch of the imagination, batting a thousand,” Vallotton says. “Amid the supernaturally charged atmosphere at Bethel, there are still people who leave without their miracle. Despite this, we continue to press in to the Lord for wisdom. Jesus healed everyone who came to Him and then said, ‘Greater works shall you do when I go to be with the Father.’ We still have a long ways to grow to meet the standard that our Savior died to obtain.”

Without downplaying the role of faith, the soft-spoken Johnson will frequently address this “other” side of healing from the pulpit with refreshing honesty. He’s also quick to counter the number of healings and other impressive statistics with a sobering reminder. “When this thing first broke out here, we lost 1,000 people,” he points out, referring to the mass exodus that occurred when he became senior pastor in 1996. “But I’d go through that any day of the week over and over again, because we got healing in exchange. It’s never been about how many people. The significance is important, and significance isn’t measured in fame. For us, significance is impacting the culture. That’s our target.”

F-Yoars-RadicalRevivalists7Globe Trotters and Changers

If cultural impact is Bethel’s measuring stick, it’s clear the church is growing where it counts. Redding was once considered a mere Northern California truck stop and dubbed one of the worst places to live in California; since revival hit, Bethel has become a major force in a now-flourishing area and works closely with city officials to help the community continue to improve. The church and its schools send hundreds of students into the city each month to assist with upkeep, help to feed those living in poor neighborhoods, work with multiple schools and even throw block parties for children in various communities.

But it’s the national and even global impact Bethel is making that has many of its leaders just as excited. 

With its extension into cites such as Atlanta, Chicago, Dallas/Fort Worth and Seattle, Jesus Culture is strategically targeting regions to raise the next generation of revivalists. Meanwhile, Bethel teams—from short-term mission teams to counselor groups that teach the church’s specified Sozo and Shabar inner-healing programs—leave Redding almost weekly to minister in countries across the globe. Global Legacy, Bethel’s apostolic relational network, connects hundreds of revival leaders worldwide. And countless leaders under the Bethel umbrella have itinerate traveling ministries that, in recent years, have taken them everywhere from Fortune 500 boardrooms and Hollywood studios to royal palaces and presidential offices—with Bethel members literally counseling those who shape the nations of the world.

Vallotton sees this increased sphere of influence as a natural byproduct of revival: “To us the word revival means ‘God’s ability to superimpose His superior Kingdom supernaturally into every person’s life and into every realm of society until the kingdoms of this world become the kingdom of our God.’ … A few years ago, the Lord taught us to live with a 100-year vision. He instructed us that we were to give up our ministry and embrace a legacy. From that day on, we began to consider how today’s decisions would affect our children’s children’s children, and we decided it was our responsibility to leave a generation that we’d never see a world in revival.”

With such a far-reaching perspective, it’s obvious Jesus Culture—despite its impressive reach among young people these days—is just a sliver of the larger vision to emerge from the unique revival culture found in Redding.

“We don’t really see the revival that we’re in as a youth-generation revival at all; it’s a multigenerational revival,” Dedmon says. “Our 4-year-olds go out and heal the sick and prophesy and have encounters with God. And some of our seniors get out with Jesus Culture and jump up and down with their grandkids. … That’s the beauty of this culture. Jesus Culture doesn’t have any more appeal than the nursery—it really doesn’t. It’s not that we devalue it in any way. It’s more like, ‘That’s amazing—and you should see our nursery, or you should see our intercessory time.’”

Wherever and in whatever age group the revival is most evident at Bethel today, Johnson takes satisfaction in seeing a community still committed to ushering in God’s kingdom purposes through hungry, burning hearts. 

“We have to have people who are burning, who can display the works of Christ—the purity and power both, not elevating one over the other. They have to work in tandem,” he says. “That’s what Jesus Culture and Banning are doing. He’s hit the purity thing hard; he’s hit the miracle thing hard. They’ve got people who have never done anything in their lives who’ve come to a meeting, prayed for a blind person and eyes are opened. That’s bizarre—but that’s the life that we do here at Bethel.”


Marcus Yoars is the editor of Charisma. Though he’s fellowshipped with hundreds of churches around the world, his visit to Bethel Church in March proved to him why it’s one of a kind.

Blessings!
/David 

Respons till kvinnans berättelse som dömer ut Bethel Church m.m.

På bloggen vaknasverige.se publicerades nyligen en översatt artikel från en kvinnas blogg där hon dömer ut Bethel Church, Bill Johnson, Jesus Cultures musik m.m. Jag gillar inte att analysera och argumentera mot en persons story, men känner att det är nödvändigt eftersom hon genom den dömer hundratusentals kristna världen över. Hon avslutar med att säga att dessa nutida karismatiskt kristna har en elakhet och kan bete sig som monster om de ifrågasätts. De har enligt henne även sålt sig själva till onda andar. Jag ogillar också att kritisera en specifik bloggs inlägg, men en blogg som specialiserar sig på att döma nutida karismatik och mängder av kristna måste tyvärr räkna med att dess inlägg granskas emellanåt. 

Precis som när jag gav respons till kritiken mot Bill Johnson så har jag infogat mina kommentarer i hennes artikel. P.g.a. längden har jag även denna gång valt att länka till ett dokument som du kan öppna eller ladda ner. För er som inte är riktigt intresserade så kommer 6 sammanfattande tankar här:

1. Det är tydligt när man läser dokumentet att kvinnan hade problem och en brustenhet redan innan hon började söka sig till mer karismatiska kretsar. Detta gjorde att hon sökte det karismatiska på ett osunt sätt och därför tror att alla andra också gör det. Om och om igen i berättelsen styrker hon sina slutsatser om andra utifrån sitt eget osunda sätt att handla.

2. Kvinnan verkar aldrig ha varit i Bethel Church utan har funnits i någon annan karismatisk krets. Det är möjligt att det sammanhanget var osunt, eller så var det inte det. Det finns osunda personer och församlingar inom alla rörelser. Det betyder inte att rörelsen eller samfundet är osunt.

3. Man ska vara försiktig med att bedöma sammanhang utifrån avhoppares berättelser. Det finns de som lämnat Missionskyrkan, Pingstkyrkan, Livets Ord, EFK m.m. och sedan spyr galla över hur hemskt allting var. Ofta förstår de som är kvar i dessa sammanhang inte vad personen pratar om och har en helt annan bild.

4. En enskild berättelse är ingen urskjiljningsgrund för andlighet. Frukten av ett sammanhang är det, men kvinnans negativa berättelse kan kontras av tusentals goda vittnesbörd om ökad evangelisationsiver, kärlek till Jesus, inre helande, befrielse från onda andar, mer av Andens frukter m.m.

5. Kvinnan dömer även ut Jesus Cultures lovsångsmusik som fel. Inget stöd ges för detta. Detta tyder på att hon saknar känsla för proportioner och kastar ut barnet med badvattnet. Hon avvisar även soaking, vilket är att sätta på musik och stilla sig inför Gud. Dessa saker inger inget förtroende för hennes bedömningsförmåga.

6. Hennes artikel är full av vad jag kallar ”varning-för-falska-profeter-teologin”. Det märks i hennes sätt att tala om falska profeter, sista tiden, falska jesusar m.m. Det verkar som om hon före eller efter sin vändpunkt i storyn kommit i kontakt med teologin vilket kan ha gjort att hon efterkonstruerat sina upplevelser utifrån andras tankar om Bethel Church, Bill Johnson etc. Det är tyvärr inte ovanligt att människor som lever i Andens liv och kraft efter påtryckningar från förespråkare av ”varning-för-falska-profeter-teologin” ansätts av falska tvivel och Satan stjäl det som Gud planterat. Teologin sår rädsla och misstro och utan sanningens ljus så sprider det sig som ett virus. Det finns delar av artikeln som verkar vara finredigerad för att skapa så stor effekt som möjligt och kritisera just Bethel Church & Bill Johnson, trots att det hon kritiserar till största delen rör saker som inte har någon koppling till dessa.

Öppna eller ladda ner hela kvinnans berättelse med min detaljerade respons HÄR!

Hoppas detta inlägg hjälper dig att se hur man kan bedöma denna typ av berättelser på ett bra sätt!

Blessings!
/David

7 problem med teorin om det stora avfallet

Bland de teman i Bibeln som är svåra att greppa ligger defintivt ”den sista tiden” inom topp 3! För det första får vi inte så många detaljer. För det andra är tidsperspektivet svårt att bedöma. För det tredje är de bibelböcker som talar mycket om ämnet mycket svåra att förstå. Det finns en anledning till att det finns minst 4 olika syner på hur man över huvud taget ska läsa Uppenbarelseboken! Även om Bibeln är ganska snål med detaljer om den sista tiden har kristna i perioder ägnat mycket tid åt att spekulera kring årsveckor, odjur, sigill, tusenårsriket, antikrist, Israel, datum för Jesu återkomst m.m. Jag tror det finns en risk att fascinationen kring Bibelns perifiera och mystiska aspekter distraherar oss från att utbreda Guds rike på jorden här och nu.

Det vi kan veta säkert om de yttersta tingen (eskatologi) är bl.a. följande:

 1. Jesus kommer tillbaka
 2. Vi alla kommer att dömas och de som är skrivna i lammets bok räddas
 3. Vi kommer att leva med Gud i all evighet i en perfekt tillvaro

I samband med kritiken mot nutida karismatik, t.ex. mot Bill Johnson & Torontoförnyelsen, så används ofta teorin om det stora avfallet i den sista tiden som ett argument. Detta avfall sker inte genom att kristna byter religion till t.ex. New Age, utan genom att kyrkan förleds inifrån. Man tror att avfallet ska präglas av falska under och tecken. Eftersom de tror att vi lever i den sista tiden nu så förväntar de sig att falska ledare som följs av mirakler ska träda fram i vår tid. På Bibelfokus.se inleds en lång kritisk artikel mot nutida karismatik med Bibelord som sägs visa att ett stort avfall ska äga rum i den sista tiden:

2 Tess 2:3: ”Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.”

Matt 24:11-12: ”Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.”

2 Petr 2:1-2: ”bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.”

Luk 18:8: ”Men skall Människosonen finna tro på jorden då han kommer?” (Reformationsbibeln)

2 Tim 4:3-4: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

Matt 7:14: ”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den”

Jag anser inte att dessa bibelord bekräftar ”avfallsteorin”. Nu vill jag visa på 7 problem med teorin:

1. AVFALLSTEORIN HAR EN FELAKTIG SYN PÅ DEN SISTA TIDEN
Rent teologiskt påbörjades den sista tiden/de yttersta dagarna efter Andens utgjutande på pingstdagen. Vi har alltså levt i den sista tiden i 2000 år. Ett exempel på detta finner vi i 2 Timoteusbrevets tredje kapitel. Paulus räknar upp ett antal synder som människan “i de sista dagarna” ska vältra sig i. Flera tänker att uttrycket “de sista dagarna” är x antal år (inte alltför många) precis innan Jesu återkomst. Problemet är att texten själv omöjliggör en sådan tolkning. I vers 5 tar Paulus nämligen en paus i sin uppräkning av synder och säger till Timoteus: “Håll dig borta från dem!”. En onödig uppmaning om Paulus skrev om en tidsperiod tusentals år senare.

Texterna i NT som handlar om något slags avfall och falska profeter i ”den sista tiden” kan alltså lika gärna beskriva de första århundradena, en ständigt pågående cykel eller varför inte det som började hända i och med att kristendomen blev statsreligion på 400-talet. Då började kyrkan allt mindre likna församlingen i apostlagärningarna och läran förvreds allt mer.

NT: s texter och kyrkohistorien visar att det fanns falska profeter redan under de första århundradena. Det finns de idag som tror (liksom kristna alltid har trott) att just vi lever i den sista tidens ytterst yttersta dagar. Det kan stämma. I vilket fall som helst säger inte Bibeln att fler falska profeter ska finnas då än i någon annan tid. Förespråkare för teorin försöker kombinera olika bibeltexter för att bekräfta bilden de målar upp, men ingen text i NT säger vad avfallsteorin säger. Det finns helt enkelt inget bibelstöd för teorin om det stora avfallet.

2. AVFALLSTEORIN HITTAR VAD DEN SÖKER
Eftersom förespråkare för teorin tror att de lever i de yttersta dagarna och att dessa ska präglas av falska ledare som utför mirakler så letar de efter detta i sin samtid. De har alltså färgade glasögon och har bestämt sig från början att denna typ av falska ledare inte bara finns, utan är vanliga och allt mer mainstream. Eftersom de tror att avfallet ska vara stort och bara några få vara kvar så letar de efter större rörelser och kända ledare, inte efter sekteristiska tendenser. Eftersom de tror att avfallet kommer inifrån så är de inte öppna för möjligheten att Bibeln beskriver New Age eller andra religioner. Även om de flitigt citerar bibelord så tolkar de dessa utifrån sin egen förförståelse. Det är ett känt psykologiskt fenomen att man tenderar att se det man letar efter i sin omgivning. Denna sanning gäller också förespråkarna för det stora avfallet.

3. AVFALLSTEORIN VILAR PÅ EN DISPENSIONALISTISK GRUND
Även om vissa Bibelord förs fram som stöd så kommer teorin i mångt och mycket från det relativt moderna dispensionalistiska tänkandet. Det går ut på att man delar in allting i tydliga tidsperioder. Församlingen följer under kyrkohistorien de sju församlingarna i Uppenbarelseboken och slutar som Laodoceia i ett avfall. Hela denna tolkning är spekulativ och saknar bibliskt stöd.

4. AVFALLSTEORIN STÄMMER INTE ÖVERENS MED VERKLIGHETEN
Alla teorier måste prövas mot verkligheten. Om kartan inte stämmer med verkligheten så ritar man om kartan, inte tvärtom. Om vi lever i det stora avfallet just nu, vilket avfallsteorin menar, så motstrider verkligheten deras teori. Faktum är att det aldrig funnits så många bibeltroende kristna som det finns idag. Sedan kristendomen blev statsreligion på 400-talet har det aldrig funnits så många församlingar som präglas av tillbedjan, bibelcentrerad undervisning, Andens gåvor och kraft m.m. Pingströrelsen har under de senaste 100 åren lett fler människor till tro än vad alla andra samfund och rörelser tillsammans gjort de senaste 2000 åren! Det är inte konstigt att flera nutida karismatiska sammanhang tror på ytterligare en stor väckelse i de ytterst yttersta dagarna.

Väckelsen brinner i Asien, Sydamerika och Afrika med våldsam kraft. Bara för att det råkar vara en torr period i västvärlden innebär det inte att tiden för avfallet är inne. Vi tenderar alltid att tolka tidens tecken utifrån vår eurocentriska världsbild. Avfallsteorins verklighetsbeskrivning strider även mot hela kyrkohistorien. Sedan reformationen på 1500-talet då nåden återupptäcktes och mycket annat ställdes till rätta har Gud steg för steg väglett kyrkan tillbaka till den väckelsekristendom vi läser om i Apostlagärningarna. Ett exempel på något som utvecklas positivt är de 5 tjänstgåvorna (Ef 4:11-13). En efter en av dem har åter erkänts och kommit i funktion och idag erkänns alla i de flesta sammanhang. Det går inte att förneka att församlingen i världen idag mår bättre än den har gjort på mycket länge!

Som i alla tider finns det liberalistiska tendenser i vissa delar av kristenheten och andra saker som inte är bra. Men problemen är inte nödvändigtvis så mycket större idag än de varit tidigare. Vi har en tendens att tro att just vår tid är extra svår och eländig. Vi har utmaningar som inte fanns för 100 år sedan, och de hade utmaningar vi är helt befriade från.

5. AVFALLSTEORIN MOTSTRIDER GUDS RIKES NATUR & TROR ATT MÖRKRET ÖVERVINNER LJUSET
Teorin målar upp en ganska dyster bild för oss. Den församling Jesus planterade på jorden misslyckas med sitt uppdrag och måste räddas på målsnöret av Jesu återkomst. Jesus kommer inte tillbaka till en sprudlande vacker brud, utan till en trasig och överkörd sådan. Ondskan och mörket övervinner ljuset. Synden övervinner heligheten. Jesus lär oss att Guds rikes natur är att växa och expandera. Det landade på jorden som ett senapskorn och växer till ett stort träd som himlen fåglar finner sitt hem i. Det är som en jäst som genomsyrar hela degen (Matt 13:31-33). Jesaja 9:7 säger:

“Of the increase of His Government and peace there will be no end.”

Ett av bibelorden ovan som används för att argumentera för det stora avfallet motsägs av sitt eget sammanhang (vilket inte brukar inkluderas). Läs följande:

”Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.” (Matt 24:14)

Laglösheten tilltar. Check. Kärleken kallnar hos flera. Check. Notera att detta skett genom hela historien i många kulturer utan att Jesus kommit tillbaka. När ska slutet komma enligt texten? När kärleken kallnat? Slutet kommer när budskapet om Guds rike undervisats och demonstrerats över hela jorden! Somliga tolkar detta som om att alla kontinenter och folkslag nån gång under världshistorien har fått höra budskapet. Avfallet i den sista tiden kan ha genomsyrat hela världen, men de som är kvar lyckas nå den grupp som aldrig hört om Gud och då kommer slutet. Ett annat sätt att läsa texten är att det fulla budskapet om Guds rike sprids i en världsvid väckelse där alla folkslag samtidigt får möjligheten att vända om! Sen kommer Jesus. Personligen tycker jag den sista tolkningen övertygar mera. Det betyder inte att det är fred och att ekonomin blomstrar. Många väckelser brinner som starkaste under svåra tider.

En annan sak jag ogillar med avfallsteorin är att Satans förmåga att vilseleda blir större än Guds förmåga att vägleda och beskydda sin församling. Djävulen blir stor och Gud blir liten. Kristus triumferar inte genom sin kyrka på jorden ”tills varje rike lagts under hans fötter”, utan han får komma och hämta hem sin utdöende församling från en värld där ondskan dominerar (Heb 10:12-13). Detta känns inte rätt.

6. AVFALLSTEORIN RISKERAR ATT SKAPA PASSIVITET OCH PESSIMISM
Låt oss säga att jag tror på teorin om det stora avfallet. Låt oss anta att jag tror att den ytterst yttersta tiden är inne just nu. Tror jag dessa två saker kommer jag att förvänta mig att Guds rike ska krympa och min församling dö ut. Man brukar säga att hoppet är det sista som lämnar människan. Sjuka människor som tappar hoppet har en mycket högre sannolikhet att dö i sin sjukdom. Avfallsteorin tar bort kristnas hopp och riskerar att frysa ned drömmar och passion. Risken finns att man ger upp sitt engagemang och väntar på slutet. Är det Guds vilja att avfallet ska ske är det kanske bäst att inte försöka skjuta upp det…

”Utan vision går folket under” (Ords 29:18)

De som tror på avfallsteorin misstror ofta goda rapporter eftersom de är inställda på att allt ska bli sämre. Hör de om hur människor kommer till tro genom under och tecken så undrar de om detta är falska under och tecken. En negativ inställning och hopplöshet omfamnas som skarpsynthet och insikt istället för brist på glädje och tro. Man fokuserar på det negativa som sker (naturkatastrofer, krig, politik, världsekonomin, det som inte är bra inom kyrkan) och blir ironiskt nog uppmuntrad av det eftersom det styrker att man har rätt. Dessutom blir det ett tecken på att man tillhör de få som ser klart. Högmod och elitism är faror som hotar de som ser sig själva som Guds röst i avfallets tid.

7. AVFALLSTEORIN HAR EN FELAKTIG SYN PÅ FALSKA MIRAKLER
I Matt 24 varnar Jesus oss för att lyssna till personer som påstår att Jesus kommit tillbaka och uppmanar människor att följa falska messiasgestalter. Han säger att falska mirakler kommer att utföras för att leda människor bort från Jesus till falska frälsare. De falska profeterna känns igen på att de påstår att Jesus kommit tillbaka eller presenterar en helt annan Jesus. Personerna & sammanhangen som avfallsteorin ofta anklagar skriver under på trosbekännelsen och leder många till tro på Jesus Kristus. Det är den felaktiga undervisningen, inte miraklerna, som vi ska passa oss för. Ingenstans står det något i Bibeln om ”en falsk smörjelse” som ska fylla de kristna. Kundaliniteorin, som gärna kombineras med avfallsteorin, är en lika osannolik konspirationsteori som de flesta andra av sitt slag. 

I Matt 7 talar Jesus om människor som utfört mirakler i hans namn men inte känner honom. De har troligen använt Jesusnamnet som en formula precis som några gjorde i Mark 9:38-39 & Apg 19:13. Ingenstans i Bibeln finns tanken att människor som skriver under på trosbekännelsen och grunderna i evangeliet skulle kunna fyllas av österländska andar och förmedla mörker och falska mirakler. Att påstå att det är det som Nya Testamentet talar om är att göra våld på texterna. Det vore lämpligare att söka efter falska profeter inom t.ex. New Age än att anklaga pastorer som leder människor till Kristus.

AVSLUTANDE TANKAR
Trots att avfallsteorin saknar biblisk förankring och att verkligheten säger att kyrkan mår bättre än någonsin så stämplar ”varning-för-falska-profeter-teologin” och ”avfallsteorin” de som tror på en stor väckelse i de ytterst yttersta dagarna som villolärare och falska profeter. Naturligtvis kan de ha fel. Det kanske inte blir någon stor väckelse. Men deras eskatologi är minst lika väl underbyggd och biblisk som den som tror att kyrkan kommer att dö ut. 

Personligen så har jag följande inställning:

Jesus kommer tillbaka! Var alltid redo och utbred Guds rike tills slutet kommer. Vad som händer i de ytterst yttersta dagarna kommer att visa sig. Det kan hända att det blir förföljelse och att världsekonomin kollapsar. Men Guds rike tror jag kommer att fortsätta att växa och explodera världen över!:-)

Blessings!
/David 

10 sanningar som motbevisar kundaliniteorin

Tyvärr har alla väckelser och karismatiska förnyelser genom kyrkohistorien utan undantag kritiserats och fördömts av andra kristna. Väckelsen i Apg 2, ökenfäderna, Metodistväckelsen med John Wesley i spetsen, the Great Awakening med Jonathan Edwards, Pingstväckelsen, Jesusrörelsen, förnyelsen av de historiska samfunden, Vineyard & New Wine m.fl. förkastades alla inledningsvis av det religiösa etablissemanget. En av de största evangelikala profilerna runt 1900-talets början kallade t.ex. Pingstväckelsen för ”the last vomit of Satan”.

Bakgrunden till kritiken har varit blandad, men den vanligaste orsaken har varit att man haft en cessationistisk teologi som menar att Andens gåvor och kraft upphörde efter apostlarnas död eller Bibelns sammanfogande. Eftersom man uteslutit möjligheten att Anden fördelar gåvor idag har de kristna som fungerat i dem anklagats för att vara under inflytande av onda andar. Nu har det kommit ett nytt sätt att förkasta dagens karismatiska rörelser på liknande sätt, men med en annan förklaringsmodell. Jag kallar den för kundaliniteorin.

Teorin går ut på att Satan vill invadera kyrkan med onda andar och ge kristna en falsk smörjelse. Dessa andar har smygit sig in i kyrkan via diverse trosförkunnare och sedan förts vidare genom handpåläggning och nu börjat masspridas genom t.ex. Torontoförnyelsen & Bethel Church i Redding. Alla ledare som har något att göra med misstänkta församlingar och rörelser döms ut som falska profeter.

Kundalini är en österländsk strömning som blivit en del av New Age. Utövare av kundalini kan få upplevelser av lycka, falla omkull, rycka och skaka m.m. Somliga menar att kundalinis ”krafter” påminner lite om Anden eftersom några av effekterna är lika. Mycket riktigt så är några av de fysiska reaktionerna närmast identiska med de reaktioner som ofta följer Andens kraft. Därför menar somliga att dessa österländska newage-andar börjat spridas i kristna kretsar. Alla sammanhang där manifestationer förekommer som påminner om kundalinieffekter döms därför ut som demoniska och en del av sista tidens stora avfall och falska under och tecken.

Trots att teorin har minst sagt stora problem så sprids den snabbt via bloggar, hemsidor och youtube. Därför vill jag nu möta teorin med 10 sanningar som jag menar motbevisar den. Är du intresserad av att gå djupare i ämnet om urskiljning och falska profeter rekommenderar jag dig att ladda ner mitt dokument: Falska profeter, falsk andlighet, urskiljning – en biblisk granskning (ver 1.4) pdf

1. MAN KAN INTE BEDÖMA ANDLIGHET UTIFRÅN FYSISKA REAKTIONER & YTTRE LIKHETER
Jag kallar fallande, skakande, ryckande m.m. för fysiska reaktioner, inte Andens manifestationer. Dessa företeelser säger nämligen mer om hur våra kroppar reagerar på andliga krafter än om vilken källan är. Vi kan skaka för att vi fryser, är rädda, är demoniserade eller är berörda av Guds Ande. Själva fenomenet säger ingenting om källan. Det är också viktigt att komma ihåg att alla fallna änglar är skapade av Gud. När de rör vid människor så måste det likna det som händer när Guds änglar rör vid oss. Om Satan ska försöka skapa en demonisk motsvarighet till Andens verk så måste den alltså likna originalet, för Satan kan inte skapa någonting nytt. Han kopierar och förvrider det Gud gör. Om det finns något fenomen inom New Age eller annan andlighet så är det generellt för att det finns ett original skapat av Gud. När Moses duellerade mot Faraos trollkarlar så kunde de utföra exakt samma mirakler som Moses. De onda andarna härmade det Gud gjorde och det såg till det yttre identiskt ut.

Bara för att det finns demoniskt helande inom New Age ska vi inte undvika att be för sjuka. Bara för att kundaliniandar förmedlas genom handpåläggning så ska vi inte avvisa den bibliska principen om handpåläggning. Bara för att hinduismen har sina skrifter ska vi inte vara rädda för Bibeln. Det finns inget bibliskt stöd för att urskilja andlighet utifrån ytliga likheter och fysiska reaktioner. Här faller hela kundaliniteorin eftersom den nästan uteslutande bygger på ytliga jämförelser.

2. TEORIN UTGÅR INTE IFRÅN DE 6 URSKILJNINGSGRUNDERNA
Urskiljningsgrunderna är: Bibeln, moral & karaktär, relationen med Gud, frukten av tjänsten, andlig urskiljning och kyrkohistorien. Det går sällan att finna något att anmärka på hos de anklagade utifrån dessa kriterier. Man försöker dock ändå ofta kombinera kundaliniteorin med att kritisera läran hos de anklagade. Se tidigare blogginlägg för ett exempel på kritik mot Bill Johnsons undervisning. Om du läser min respons till kritiken så tror jag du håller med mig om att argumentationen inte håller. Naturligtvis kan Bill ha fel i några perifiera detaljer som ej rör evangeliets kärna. Men det är viktigt att komma ihåg att ingen av oss har perfekt teologi. Förhoppningsvis är vi fria från österländska kundaliniandar i alla fall!😉

3. ÖSTERLÄNDSKA ANDAR KAN INTE INVADERA KRISTNA HUR SOM HELST
Bibeln visar att människor kan bli demoniserade i olika grad. Erfarenheten säger oss att även kristna kan ha olika problem med demoner. Att kristna genom synd, ockult inblandning m.m. kan påverkas är en sak. Att en kristen kan be Fadern om mer av hans Ande och få förbön av en annan kristen som önskar välsigna personen och istället få en ond ande är en helt annan sak. Tanken att denna personen sedan inte skulle kunna skilja på Anden och en kundalinidemon och sedan ge den vidare till massa andra ärligt sökande kristna är minst sagt annorlunda. Det finns inga bibliska exempel på något liknande.

4. TEORIN KAN INTE FÖRKLARA DEN GODA FRUKTEN I SAMMANHANGEN DEN ANKLAGAR
Om det är sant att så gott som alla nutida karismatiska sammanhang och rörelser är genomsyrade av demoner så borde det märkas! Kristna i dessa sammanhang borde var mer deprimerade, synda mera, älska Jesus mindre, evangelisera mindre, lovsång borde inte vara vanligt eftersom demoner hatar lovsång o.s.v. Tvärtom så är det vanligt i dessa sammanhang att tillbedjan har ovanligt stor del i samlingar, evangelisationsivern är stark, vittnesbörd om ökad kärlek till Jesus efter upplevelser med fysiska reaktioner är vanliga, många upplever frihet från vanesynder och många kommer till tro.

Ett av de viktigaste verktyg vi har för att pröva andlighet är just frukten (Matt 7:15-20). Man räknar med att ca 3 miljoner människor blivit räddade genom personer som blivit förnyade genom Torontoförnyelsen. Ett exempel är Heidi Baker, som åkte till Toronto som utbränd missionär. Hon fick ett starkt Gudsmöte och reagerade starkt fysiskt under 7 dagar. Resultatet är tusentals planterade församlingar tack vare mirakler och en stark Gudsnärvaro. Hon har dessutom ett stort arbete för övergivna barn. Om Toronto var Satans verk så är det också hans kraft som hjälpt Heidi utbreda Guds rike i Mozambique. Ett annat exempel är Leif Hetland som fick ett starkt Gudsmöte med typiska kundalinieffekter. Gud förvandlade hans hjärta, gav honom kraft och sände ut honom som missionär i muslimländer och har lett hundratusentals muslimer till Jesus genom mirakler och Gudsmöten.

Jag har personligen sett många människor bli berörda av Gud och reagera fysiskt på ett sätt som liknar kundalinieffekterna. Några av dem fick mer nöd för de som inte tror, fick fart på sitt döda andaktsliv och har börjat älska Jesus mer. Andra började be mer och har börjat älska Jesus mer sen de mötte Gud på detta sätt. Kundaliniteorin kan inte förklara hur onda andar skulle kunna åstadkomma detta.

5. FALSKA MIRAKLER PEKAR ALLTID BORT FRÅN JESUS
I Matt 24 varnar Jesus oss för att lyssna till personer som påstår att Jesus kommit tillbaka och uppmanar människor att följa falska messiasgestalter. Jesus poängterar att det är uppenbart för alla när han kommer tillbaka. Han säger att falska mirakler kommer att utföras för att leda människor bort från Jesus till falska frälsare. I Matt 7 talar Jesus om människor som utfört mirakler i hans namn men inte känner honom. De har troligen använt Jesusnamnet som en formula precis som några gjorde i Mark 9:38-39 & Apg 19:13. Ingenstans i Bibeln finns tanken att människor som skriver under på trosbekännelsen och grunderna i evangeliet skulle kunna fyllas av österländska andar och förmedla ondska och falska mirakler. Det är inte det som NT menar med falska under och tecken. Vi bör snarare leta efter dessa falska mirakler inom t.ex. New Age, än att anklaga kristna pastorer som predikar evangeliet.

6. SATAN VILL INTE HJÄLPA KRISTNA ÖVERBEVISA DE SOM INTE TROR OM GUDS EXISTENS
Ett kännetecken på de församlingar och personer som kundaliniteorin anklagar är att de leder människor till tro genom kraftgärningar och kraftmöten. Denna Gudsnärvaro och kraft är tydligt kopplad till Gudsmöten som teorin menar är demoniska. Alltså kan man säga att kundaliniandarna hjälper dessa kristna att överbevisa icketroende om att Gud existerar! Detta kan inte vara sant, eftersom Jesus säger att Satan inte anfaller sig själv (Luk 11:17-18).

7. KRISTNA KAN KÄNNA IGEN HERDENS RÖST
Ironiskt nog är sammanhangen som anklagas ofta de som har flest människor med gåvan att skilja mellan andar. Denna gåva är fortfarande på pionjärstadiet i västvärlden och de som fungerar i den är förstås de som är positiva till karismatik och Andens gåvor. Om dessa församlingar kryllade av onda andar så borde dessa människor se det. Faktum är att det är vanligt att personer med gåvan ser ovanligt många änglar i aktivitet i dessa sammanhang. Kundaliniteorin menar att tusentals och åter tusentals troende inte kan skilja mellan den helige Ande och demoner. Detta är att nedvärdera och döma människor. Jesus säger att fåren känner igen Herdens röst och inte följer främmande röster (Joh 10:1-5). Nu när vi ändå är inne på demoner, låt oss använda Toronto Airport Christian Fellowship & Bethel Church i Redding som exempel. Båda församlingarna är kända för att hjälpa människor uppleva frihet från inre sår och demonisering. Naturligtvis borde det vara tvärtom om kundaliniteorin är sann.

8. KUNDALINITEORIN ANVÄNDER SIG AV ”GUILTY-BY-ASSOCIATION”
Många gånger försöker inte ens förespråkare av teorin att motivera sitt dömande av kristna ledare och sammanhang. De använder istället ”guilty-by-association”-resonemang. Det kan låta ungefär så här: ”En person som nog var lite skum bad för en annan person, som bad för någon annan. Denna person trodde också på en stor väckelse i sista tiden istället för det stora avfallet så att de som går deras bibelskola är också falska profeter. Sen bad någon därifrån för den här personen. Den här personen åkte till ett annat sammanhang och predikade. I sammanhanget växte en ung ledare upp som i sin tur bad för en annan person…” Alla som kan kopplas samman till något sammanhang där fysiska reaktioner förekommer är automatiskt falska profeter. Detta sätt att argumentera är ytligt och förenklat. Det gör det lätt att döma ut halva kristenheten utan att behöva uppge några bibliska skäl.

9. KUNDALINITEORIN LYCKAS INTE FÖRKLARA HUR ANDARNA KOM TILL KRISTENHETEN
Teorin målar ofta upp en kedja av impartation och handpåläggning, men har svårt att peka på när det hela började. Några spekulerar i att det började i och med några förkunnare inom trosrörelsen. Resonemanget håller dock inte. Låt oss ta Torontoförnyelsen som exempel. 1994 föll Guds Ande på flera platser samtidigt, ibland utan att någon person åkte till alla ställen och förmedlade något. Allt går inte att förklara med hjälp av handpåläggninsorsakskedjor.

Dessutom så förekom fallande, skratt, skakande m.m. redan under pingstväckelsens början (och gör än idag i flera pingstsammanhang). Detta lyckas inte kundaliniteorin förklara. Som om inte det vore nog så har de perioder under kyrkohistorien där flest människor kommit till sann tro på Jesus präglats av starka fysiska reaktioner. Var det också kundaliniandar? I så fall är det kundaliniandarna vi ska tacka för the Great Awakening, Metodistväckelsen m.m!😉 Dessa väckelser ägde rum långt innan trosrörelsen och Rodney Howard Brown existerade.

10. KUNDALINITEORIN HAR EN FELAKTIG TOLKNING AV SISTA TIDEN
Kundaliniteorin har gemensamt med ”varning-för-falska-profeter-teologin” att den tror att det i den sista tiden ska ske ett stort avfall inom kyrkan, och att Guds rike ska krympa allt mer. Invasionen av kundaliniandar i kyrkan anses vara ett tecken på att tiden är inne för avfallet.

Det finns flera problem med denna tolkning. För det första så definierar vi ofta ”den sista tiden” fel. Rent teologiskt påbörjades den sista tiden/de yttersta dagarna efter Andens utgjutande på pingstdagen. Vi har alltså levt i den sista tiden i 2000 år. Ett exempel på detta finner vi i 2 Timoteusbrevets tredje kapitel. Paulus räknar upp ett antal synder som människan “i de sista dagarna” ska vältra sig i. Flera tänker att uttrycket “de sista dagarna” är x antal år (inte alltför många) precis innan Jesu återkomst. Problemet är att texten själv omöjliggör en sådan tolkning. I vers 5 tar Paulus nämligen en paus i sin uppräkning av synder och säger till Timoteus: “Håll dig borta från dem!”. En onödig uppmaning om Paulus skrev om en tidsperiod tusentals år senare.

Texterna som används som stöd för ett stort avfall i den sista tiden kan alltså lika gärna beskriva de första århundradena, en ständigt pågående cykel eller varför inte det som började hända i och med att kristendomen blev statsreligion på 400-talet. Kyrkan började allt mindre likna församlingen i apostlagärningarna och läran förvreds allt mer.

NT: s texter och kyrkohistorien visar att det fanns falska profeter redan under de första århundradena e.kr. Det finns de idag som tror (liksom kristna alltid har trott) att just vi lever i den sista tidens ytterst yttersta dagar. Det kan stämma. I vilket fall som helst säger inte Bibeln att fler falska profeter ska finnas då än i någon annan tid.

Många tänker att Guds rikes natur är att växa (Matt 13:31-33) och att Gud sedan Martin Luthers reformation steg för steg återställer kyrkan till dess forna glans. Även om väckelserörelser funnits under hela kyrkohistorien går det inte att förneka att Pingstväckelsen i början av 1900-talet återinförde tungotalet och Andens gåvor i stor skala. Faktum är att det aldrig någonsin funnits så många kristna utspridda över hela jorden som tror på trosbekännelsen och liknar församlingen i apostlagärningarna som det gör just nu. Det dispensionalistiska tänkandet som delar in kyrkohistorien i perioder utifrån uppenbarelsebokens församlingar (där det slutar som i Ladoicea) är en teori, inget mer.

AVSLUTANDE TANKAR
Som du ser saknar kundaliniteorin bibliskt stöd. Den har heller inget stöd från de övriga 5 grunderna för god urskiljning av andlighet. Ändå dömer den ut hundratusentals kristna världen över och har en mycket hård framtoning. Jag tycker det är sorgligt att kristna i vår tid inte har lärt sig från kyrkohistoriens förföljelser av kristna som inte delar mainstreamkyrkans syn på perifiera detaljer. Än idag anklagas kristna för att ha med djävulen att göra av andra troende. Precis som Jesus anklagas de för att driva ut Satan med hjälp av Satans kraft (Matt 12:24-32). Jesus varnar oss för att häda Anden, och vi måste vara extremt säkra på vår sak innan vi på bloggar, youtube och hemsidor med svepande rörelser dömer ut saker vi inte förstår. Tänk om vi kallar den helige Andes verk för Satans verk?

Hoppas mina egna reflektioner varit till hjälp för dig!
Kommentera gärna och ställ frågor, kom med invändningar eller egna tankar.

Blessings!
/David

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 693 andra följare