Bloggarkiv

Bill Johnson & Bethel Church | del 3: Nytt ”bevismaterial” angående synen på Jesu gudom

Inom juridiken kan det ibland under pågående utredning dyka upp nya bevis som behöver granskas av rätten. I Bills senaste bok så förtydligar han medvetet eller omedvetet sin syn på Jesu gudom. Dessa nya citat har redan fått minst en av hans kritiker att nyansera sig eller medge att sina tidigare domar kanske inte var så glasklara. Personligen så tycker jag att citaten från Bills bok ”Hosting the Presence” är spiken i kistan. Kritikernas argument saknar liv och kan nu offentligt dödförklaras. Jag visar redan i bloggseriens förra del att Bill tror att Jesus alltid har varit Gud – både innan, under och efter sitt liv på jorden. Nu vill jag kort visa dig det nya ”bevismaterialet”!😉

Bill skriver om Jesu liv då han växer upp hemma hos Josef & Maria:

He would grow up in their home, be nurtured as their own, and raised for a pupose beyond their comprehension or control. This Jesus was totally God, yet totally man. (s. 26)

Här uttrycker Bill en klassisk syn på Jesu gudom, där Jesus är 100 % Gud, men samtidigt 100 % människa. Att Bill ofta pekar på Jesu mänsklighet och honom som som föredöme för oss betyder inte att han inte tror att Jesus samtidigt var Gud, vilket citat som detta bevisar.

Johnson skriver lite senare om när Josef & Maria tappar bort Jesus i templet:
This was a moment of great concern. They lost God (s. 27)

Det kan inte bli tydligare. Bill ansåg att Jesus var Gud på jorden.

Bill möter genom citaten också indirekt anklagelsen att han skulle tro att Jesus blev Gud när han tog emot Anden vid sitt dop. Kritikerna har ofta svårt att förstå Bills undervisning om Anden (eftersom deras egen teologi ofta är så svag på det området). Bara för att Bill poängterar att Jesu titel Messias (den smorde) blev en konkret verklighet när Jesus smordes av Anden, så innebär det inte att han instämmer i den gamla villoläran att Jesus var en vanlig människa som blev Gud i och med Andens nedsänkande. Det är för mig ett mysterium att detta argument kan användas mot Johnson.

Såhär skrev Bill på facebook under sommaren:

Jesus is God, eternally God, and never stopped being God. But He was also man, completely man. In His earthly life He lived from His humanity to illustrate dependence on the Father in a way that could be emulated. Jesus said, ”the Son of man can do nothing of Himself . . .” illustrating His dependence. His limitations were in His humanity, not His divinity. Understanding the difference can help us to successfully live the life He gave for us to live.

Lägg till alla citat jag visade i mitt förra inlägg och en kristallklar bild träder fram. Bill har en klassisk teologi kring Jesu gudom. Detaljerna kring Jesu mänskliga sida, t.ex. hur han utförde mirakler, är perifierära frågor där kristna haft delade meningar genom hela kyrkohistorien. Oavsett vilket synsätt man har så är det inte grund för att kalla någon villolärare eller falsk profet.

Jag hoppas du ser hur absurda anklagelserna mot Bill är. Kritikerna brukar behöva flera A4sidor med komplicerade resonemang, defintioner och lösryckta citat för att nå sina slutsatser. Jag får ärligt talat teologisk åksjuka när jag läser dessa. Har nog aldrig sett så dålig teologi och slarvig granskning få så stor spridning. Jag blir uppriktigt ledsen över att Bill Johnson och hans familj får utstå dessa lögner och smutskastning trots allt gott de gör för Guds rike.

Blessings!
/David

Bill Johnson & Bethel Church | del 2: Förnekar Bill Jesu gudom?

Människor som är obekväma med eller inte förstår det som sker i bl.a. Bethel Church i Californien är ivriga att hitta anledningar till att avvisa det som sker. Detta har inte varit enkelt, eftersom Bill Johnson levt i integritet och hög moralisk standard i hela sitt liv. Alla hans barn är i heltidstjänst i Guds rike och han är ett föredöme när det kommer till generositet och hanterande av pengar. Bill skriver till 100 % under på trosbekännelsen och predikar evangeliet om Jesus Kristus. De teologiska synsätt som ibland ifrågasätts (t.ex. synen på sista tiden & helande) är perifiera frågor som vi kan ha lite olika åsikter om. Ingen har 100 % korrekt teologi. Inte ens du & jag!😉

Bibeln ger oss rätt att kalla någon en falsk profet om man förnekar grunderna i evangeliet (se mitt dokument Falska profeter, falsk andlighet & urskiljning). Den enda kritik mot Bill som skulle ge någon rätten att kalla honom falsk profet har att göra med synen på Jesu gudomlighet under hans tid på jorden. Ingen förnekar att Bill tror att Jesus är Gud idag. Det uttrycker Bill tydligt och det står på hans församlings hemsida. Frågan är om det ligger något i det som sprids på internet: ”Bill förnekar att Jesus var Gud under sin tid på jorden”. 

Ingen rök utan eld brukar man säga. När så många sprider en sak så måste det finnas grund för anklagelserna, eller? Tydligen inte. Jag har läst både svenska och engelska artiklar & dokument, debatterat med flera personer i frågan och en sak är klar: det finns INGEN SOM HELST grund för detta. För det första så har hittills ingen kunnat visa att Bill sagt eller skrivit att Jesus inte var Gud på jorden. Det finns alltså inga citat från honom där detta sägs. Inga alls. Följande är det bästa kritikerna lyckats vaska fram:

He performed miracles, wonders, and signs, as a man in right relationship with God…not as God. If He performed miracles because he was God, then they would be unattainable for us. (s. 29)

Bill diskuterar i sammanhanget inte kristologi eller reflekterar över Jesu gudomlighet. Han skriver om mirakler och hurvida Jesus utförde dem utifrån sin gudomlighet eller utifrån sin mänsklighet. Jesus var ju både människa och Gud. Notera att Bill indirekt skriver att Jesus var Gud på jorden, – han gjorde tecken och under som människa, inte som Gud. Det påståendet är bara relevant om Jesus var Gud och kunde ha utfört dem genom sin gudomlighet. Det Bill skriver bara några rader över på samma sida omöjliggör kritikernas påstående:

While He is 100 % God, He choose to live with the same limitations that man would face once He was redeemed. (s. 29)

Bill skriver här klart och tydligt att Jesus var 100 % Gud, men valde att begränsa sig genom att inte använda sin gudomlighet för att göra under och tecken. Bill ifrågasätter aldrig Jesu gudomliga identitet, endast hur han använder sig av den. I denna fråga har kristna inte varit överens genom historien. Vissa tänker att Jesus gjorde mirakler utifrån sin gudomlighet, medan andra menar att en del av begränsingen som Paulus skriver om i Fil 2:7 är att Jesus avstod från det och utförde alla kraftgärningar i Andens kraft. Vad man än tror i denna fråga är man inte en falsk profet eller villolärare.

Personligen tror jag Jesus gjorde mirakler i Andens kraft. Hur skulle annars apostlarna kunna utföra exakt samma mirakler som Jesus gjorde i Apostlagärningarn? Hur kan de senaste 2000 åren vara kantade av samma mirakler som Jesus gjorde? Lukas skriver om Jesus:

…hur Gud smorde Jesus från Nasaret med den helige Andes kraft, han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld.
Apg 10:38

Lukas tror att källan till Jesu mirakler var smörjelsen från den helige Ande.

Bill skriver på sin blogg 21 mars 2011:

Jesus was (and is) God. Eternally God. That never changed. But he chose to live with self imposed restriction while living on earth in the flesh – as a man. In doing so He defeated sin, temptation, the powers of darkness as a man. We inherit His victory – it was for us. He never sinned!

Johnson klargör här att han tror att Jesus gudomliga identitet inte förändrades när han blev människa. Han var fortfarande Gud. Men han valde att att begränsa sitt användande av den för vår skull – för att vi skulle ha ett realistisk föredöme. Jag har diskuterat med kritiker som läst detta citat och ändå hävdar att Bill förnekar Jesu gudom. Deras argumentation är luddig, rörig och kräver ofta flera sidor av text (fyllda av fantasifulla tolkningar av andra citat från Bill) för att få fram sin poäng.

Några av Bills kritiker har faktiskt ändrat sig, bl.a. utifrån citatet ovan. Några apologeter som ägnar mycket av sin tid åt att kritisera all nutida karismatik skrev följande:

McCarty and I have discussed these recent clarifications and have agreed that in the light of this information we think it necessary and appropriate to revise our conclusion. We now consider that Johnson is best understood as espousing not ontological kenosis (which is heresy) but functional kenosis (which is not heresy).http://beyondgrace.blogspot.com/2011/04/bill-johnson-and-divinity-of-christ.html

Jag tror personligen att problemet är att den karismatiska kristendom som Bill & Bethel Church står för är så annorlunda och vitt skild från somliga kritikers kristna tradition att de helt enkelt inte förstår vad Bill skriver. Ofta när jag debatterar i frågan upptäcker jag att personen missförstår nästan allt i Johnsons böcker. Finns man i olika traditioner med olika värdeladdningar och tolkningar av ord så går det ibland inte att kommunicera. Särskilt inte i skrift. Jag har inga problem med att kritikerna har en annan åsikt i frågan om mirakler. Men jag blir ärligt talat upprörd när man inte har något konkret att stödja sina allvarliga anklagelser med. Jag blir sorgsen när tydliga citat från Bill där han skriver att Jesus var Gud på jorden inte hjälper. Man verkar redan ha bestämt sig.

Låt mig ge ett exempel på hur kritikerna inte förstår Bills undervisning. Han skriver i When heaven invades earth att Kristus inte är Jesu efternamn, utan beskriver en verklighet. Bill påpekar att Kristus betyder ”den smorde”. När Jesus påbörjar sin tjänst läser han från GT:

”Herrens Ande är över mig. Han har smort mig till att…” (Luk 4:4).

Jag nämnde ovan hur Lukas skriver att Gud smorde Jesus med Andens kraft och att Jesus botade människor i djävulens våld. Andens smörjelse var nyckeln till Jesu tjänst. Innan Andens nedsänkande över Jesus efter dopet multiplicerade inte Jesus ens ett geléhallon eller uppväckte en ekorre från de döda😉 Bill pekar på att själva titeln Kristus indikerar att Jesus gjorde mirakler genom Andens kraft, inte genom sin gudomlighet. Han menar att det var först i och med Andens smörjelse efter dopet som den fulla betydelsen av ”Kristus” realiserades i Jesu liv. Han menar INTE att Jesus blev Gud eller återfick sin gudomlighet då. Han menar heller inte att Jesus inte var den utvalde Messias redan innan. Bara att det var då titeln fick ett konkret uttryck.

Bill går vidare och funderar lite lekfullt vidare utifrån ordet ”kristna”, vilket ungefär betyder ”de smorda”. Precis som Jesus kan vi ta emot Andens kraft och göra det Jesus gjorde. Det betyder inte att vi är gudomliga eller att vi är jämställda med Jesus, bara att vi liksom honom med Andens hjälp kan utbreda Guds rike. Endast Jesus är Messias, den utvalde smorde Kungen som Israel väntade på.

Detta menar många kritiker betyder att Bill förnekar att Jesus var Gud. Ingen har hittills lyckats förklara för mig varför. För dem betyder Kristus att Jesus är den utvalde Messias som folket väntade på. De tror att Bill försöker peka bort från detta och ersätta Jesu gudom med att vi alla blir som Jesus i och med Andens smörjelse. Detta skriver eller säger aldrig Bill. Han tillägger endast ytterligare en dimension till till Kristusbegreppet, utan att gå emot det kritikerna tror på. 

Jag har stött på skeptiker som anklagar Bill för att han inte skriver mer om korset och Jesu gudomlighet i sina böcker. De menar att han har ett osunt fokus och borde fokusera mer på dessa saker. Detta sätt att resonera är mycket konstigt. Låt oss säga att någon skrivit en bok om fotboll. En journalist kritiserar författaren i sin krönika och menar att han borde skrivit mer om hockey och handboll. Detta vore förstås galenskap. Ändå är det exakt detta som sägs mot Bill Johnson. Boken ”When heaven invades earth” handlar om mirakler och ett liv i Andens kraft. Föga förvånande är den inte en kristologisk avhandling.😉

Alla behöver inte brinna lika mycket för reformation av Andens liv och kraft som Bill Johnson gör.
Men alla borde undvika att desperat gripa efter halmstrån och utan grund demonisera kristna ledare.
Jag önskar att mer av samtalet handlade om de verkliga frågorna: varför är den västerländska kyrkan så kraftlös i jämförelse med församlingen i Apostlagärningarna? Kan det vara så att vi saknar något? Hur välkomnar vi den helige Ande att verka mitt ibland oss?

Som du ser finns det ingen grund i anklagelserna mot Bill.
Han förnekar inte Jesu gudomliga identitet under sin tid på jorden.

Blessings!
/David

Bill Johnson & Bethel Church | del 1: En liten inledning…

Eftersom Bill Johnson nyligen avslutat sitt tredje besök i Sverige och hans församling Bethel Church blir allt mer uppmärksammad världen över har debatten anlänt till Sverige. De senaste 2000 åren har alla väckelser (t.ex. Ökenfäderna,  Kväkar-väckelsen, Metodistväckelsen, the Great Awakening, Anabaptisterna, Wales, Pingst-väckelsen) präglats av mirakler och fysiska reaktioner på Guds närvaro. Det som dessa väckelserörelser också tyvärr har gemensamt är att de alla kritiserats av den etablerade kyrkan. Den religiösa mainstreamen har alltid haft svårt att acceptera när Guds övernaturliga ingripande präglar ett sammanhang. Detta gäller förstås även Bethel Church & Bill Johnson.

Jag får nog kalla mig något av en Bill Johnson-kännare då jag läst alla hans böcker, lyssnat på hundratals predikningar, läst hans medarbetares böcker, tittat på massor av Gudstjänster från församlingen, känner personer som gått eller går på deras Bibelskola m.m. Då jag aldrig reagerat negativt på någonting var det med viss förväntan jag satte mig vid datorn för att sätta mig in i kritiken. Nu ska jag vara helt ärlig!😉 Först skrattade jag. Sedan blev jag chockad. Efter det blev jag arg och fick lugna ner mig en stund. Slutligen blev jag bedrövad. Kritiken var så ogrundad och spekulativ att jag häpnade. Pratade nyligen med en teologilärare som uttryckte det såhär efter att ha läst kritiken: ”får man behandla en människa på det här sättet?” Han ansåg att kritiken saknade grund och var orättvis.

Såhär kan man sammanfatta kritiken mot Bill Johnson & Bethel Church:

 • Fysiska reaktioner förekommer (såsom fallande, skratt, vibrerande)
 • En alltför positiv syn på sista tiden
 • Framgångsteologi
 • De övernaturliga tecken som sker (härlighetsmoln etc)
 • Att Andens gåvor är i funktion och att kraft kännetecknar samlingarna
 • Bill nedvärderar Bibeln och upphöjer obibliska upplevelser 
 • Bill Johnson förnekar att Jesus var Gud under sin tid på jorden

Jag finner all kritik svag eller felaktig. Många jag samtalat med på internet kan t.ex. inte ens styrka att Bill Johnson skulle förneka Jesu gudom. De har läst det på någon blogg någonstans. Det är tydligt att det som sker i Bethel Church utmanar många och att man är mycket motiverad att hitta anledningar att avvisa det. Kanske för att slippa överväga den jobbiga tanken: ”tänk om de har hittat något som jag saknar. Något som jag skulle behöva.” Jag planerar att ägna ett helt inlägg åt vad jag tror är de bakomliggande orsakerna till kritiken. 

Tidigare har jag bloggat lite sporadiskt kring ämnet och gett respons på två extremt spekulativa artiklar, infogat en positiv artikel från Charisma Magazine & en reflektion från Kris Vallotton. Jag har även argumenterat emot kundaliniteorin. Jag har även utmanat kritik om att bl.a. Bill har en alltför positiv syn på sista tiden. Slutligen har jag lagt upp Bethel Churchs statement of faith. Allt detta finner du i kategorin ”Försvar av karismatik” på bloggen.

Nu känner jag att det är dags att möta ovanstående kritik mot Bill Johnson mer samlat. Jag kommer att utgå från punkterna ovan. Först ut blir det ogrundade påståendet att Bill skulle förneka att Jesus var Gud under sin tid på jorden.

När man ska bedöma ett sammanhang ska man alltid gå direkt till källan och inte till dess kritiker!

Blessings!
/David

New Wine ledarkonferens 2008 & 2009

Du kanske bittert ångrar att du missade dem. Du kanske var där och önskar att du kunde återuppleva undervisningen. Grattis! Nu finns all undervisning från konferenserna på min blogg! Bill Johnson lämnade ett djupt avtryck i oss som var där. Det är intressant att notera att antalet mirakler och antalet människor som praktiserar kraftevangelisation verkar ha ökat i Sverige från och med 2008-2009. Det är det fantastiska med just ledarkonferenser – ringarna på vattnet blir stora. 

Mina highlights från konferenserna är: 

 1. Mannen. Bills ödmjuka & kärleksfulla men ändå fasta och utmanande framtoning berörde.
 2. The one thing. I en av sessionerna talade Bill om vad han tycker är viktigast – den intima kärleksrelationen med Gud. Tror ingen lämnade den samlingen oberörd.
 3. Miraklerna. Att se hundratals helanden i Sverige var viktigt för mig.
 4. Guds närvaro. Tillbedjan och atmosfären går tyvärr inte att fånga i mp3-format:)
 5. Frukten. Såg ett nytt mod att be för människor i mitt & andras liv efter konferenserna. Tyckte mig även se att % av de jag ber för som blir helade ökade.

Lyssna online eller ladda ner undervisningen underMp3-undervisning”.

Enjoy & be blessed!
/David

Kris Vallotton bemöter kritik mot Bethel Church

Kris Vallotton är en av ledarna för Bethel Church i Redding California. Han är profet och är ansvarig för församlingens ”Bethel School of Supernatural Ministry”. I början av oktober lade han upp en respons på en del av den kritik som riktats mot församlingen på sin hemsida:kvministries. Det är inget uttömmande svar på all kritik utan är mer en reflektion från hans sida. Jag tycker att hans svar är ödmjukt och ger perspektiv. Naturligtvis inkluderar jag det här på bloggen. Enjoy & begrunda! Tack till en av min bloggs läsare för att att du tipsade mig om artikeln! :) 

Bethel Church: God, The Bad, and The Ugly

There have been many things written about Bethel Church and the movement that we have had the privilege of being a part of for more than three decades. Most of what has been said about us is positive. But a small, yet influential coalition of people has shared negative reports about us. These reports often include words such as “controversial,” “unbalanced,” or even the word “cult” to describe us. To be frank, I can understand why certain religious leaders or unbelievers might view us through these perspectives. We certainly have made our share of mistakes, both as a leadership team and those who follow us. And we have such a high value for freedom and risk that it has created a kind-of research and development culture where people are encouraged to take risks. I think this stems from the fact that we view ourselves much more as pioneers than settlers. Therefore, we celebrate creativity, revelation, invention and innovation above comfort, safety and security.

This R&D culture has attracted some of the most wonderful and extraordinary individuals on the planet. Of course, we have also managed to draw some very broken and/or strange people. It’s important to remember that there are some really weird and broken people mentioned in the Bible who God used powerfully. Unique guys like John the Baptist, Ezekiel and Hosea come to mind as well as messed up people like Rahab and Samson. Bethel has chosen to be a family, and as such we do our best to love people wherever they’re at in life, regardless of their character, doctrine, political views or philosophical persuasions. Much like our natural families (whom we don’t get to choose), God often assigns people to be part of our spiritual family who, like Jacob, walk with a limp, so-to-speak, yet they still deserve to be loved. We work hard to try to understand these people although we sometimes don’t agree with their perspectives.

These factors have combined to form one of the most extraordinary experiences in our history, and yet it’s also inspired many challenges. I have traced the majority of these challenges back to a few common themes. One of these themes is misunderstanding that are rooted in the way various people who hear our teachings apply them. Like any movement, be it spiritual, political or whatever, people often take what you say and practice it in a way you never dreamt of. Sometimes the things people do in the name of something we taught is hilarious, while other times it is downright stupid. I cringe when these misguided people quote us as the catalyst for their crazy exploits.

Another major problem in our movement happens when people innocently take what we say out of context. This has happened to me, personally, on more occasions than I care to count. Many times someone will quote me on Facebook or post a YouTube video that is a three-minute clip of an hour-long message I shared. It’s pretty hard to tell people you didn’t say that, but as with any conversation, the context often dictates the definition.

On the other hand, there are always malicious people who work hard to deceive the masses by intentionally ignoring the context of our teaching to make some distorted point. I really don’t understand how these people live with themselves when they intentionally twist something we teach to deface our character, or undermine our ministry. Some people are so convinced that we are a cult that they are willing to sacrifice their own integrity “to keep people from going astray.” For example, we have had people write negative reviews about our books that they have never read, blog about the source of our income or how we spend our money that has NO semblance of truth in it. Disagreeing with someone is one thing, but lying to make your point is downright wrong.

We really think it’s important to give people the freedom to disagree with what we teach or practice without feeling like they are being disloyal or dishonoring. We have strong feelings about certain subjects that are even contrary to what some of our good friends believe. But we don’t want to be right at the expense of being together. If Jesus only had relationships with people who were doctrinally perfect…well, I would be the only one He would be hanging out with. ☺

There are a few subjects that come up over and over with people who are opposed to us or that misunderstand our position on certain issues. I thought I would try to clarify some of these issues for the people who truly care about our perspectives. I am not writing an exhaustive theological dissertation on each point to try and convince our detractors that we are right. I am simply trying to make it clear, in simple terms, what we believe and why.

Signs, Wonders and Miracles
Signs, wonders and miracles seem to be a constant point of turmoil with people who oppose us. Some write about me, Bill Johnson or Bethel Church as if we were the originators of the idea that Christians should have a supernatural lifestyle. This is comical to me. People will often write something like, “Bill Johnson says,” and then go on to quote the Bible word for word. For example, it was Jesus who said, “He who has believed and has been baptized shall be saved…these signs will accompany those who have believed in My name: they will cast out demons, they will speak with new tongues; they will pick up serpents, and if they drink any deadly poison, it will not hurt them; they will lay hands on the sick, and they will recover,” (Mark 16:16-18). We have no interest in picking up snakes or drinking poison…we don’t think that was Christ’s point. He was simply articulating that Believers have power over the demonic realm and over all the harmful elements that exist on this planet. When Christians supernaturally overcome sickness, disease or demons, it’s a sign that a superior Kingdom has been superimposed over an inferior world. Jesus went on to say, “Truly, truly, I say to you, he who believes in Me, the works that I do, he will do also; and greater works than these he will do; because I go to the Father,” (John 14:10-12). The exhortation, command and commission to do miracles, heal the sick and cast out demons is all throughout the New Testament. A supernatural lifestyle is articulated, demonstrated and replicated by Jesus and the apostles, as well as everyday Believers from the book of Matthew to the book of Revelation. Not only that, but miracles, in one form or another, have been a part of nearly every revival in Church history.

Yet some Christians choose to live with less than Jesus paid for, and that is their prerogative. It’s common for Believers to shrink back when some reporter asks with a sarcastic grin, “Do you believe you can do miracles or drink poison and not be harmed, or pick up poisonous snakes?” I personally hate snakes, but my response is that I believe everything that Jesus said about me! Let’s face it folks, the world has some doctrines that take a lot more faith to swallow than we do. They believe in creation with no Creator, in fetuses that aren’t people, and they are convinced that life with a purpose originated from a cosmic accident. It takes more faith to make God disappear than it does to live for Him.

Raising the Dead
Another subject that has drawn a lot of attention recently is dead raising. I need to be honest; I have personally never raised anyone from the dead although I have tried twice. But here again Jesus said, “And as you go, preach, saying, “The kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons….,” (Matthew 10:7-8). Contextually, Jesus is only speaking to twelve disciples, but the truth is that a large portion of what Jesus taught was only given to twelve guys. And almost all of Paul’s epistles were written to specific groups of people, yet we still understand that most of what he penned applies to us today. Furthermore, Jesus commanded His guys to make disciples of all nations by, “teaching them to observe all I commanded you…”(Matthew 28:19-20)

Some of the students from the Supernatural School of Ministry read this verse and decided to go down to the morgue and “practice” raising the dead! Crazy? Maybe, but I admire their faith and their guts. It wasn’t Bill or me who gave them the idea, they were actually inspired by reading the Bible. Evidently, they thought they should believe what Jesus said. They definitely have more faith and courage than I do. So far they haven’t raised anyone at the mortuary from the dead, but it hasn’t deterred them a bit. I have heard of some students from another school that started a DRT team. You guessed it, the letters stand for Dead Raising Team! I really don’t know if they have had any success yet. I do know of several Christians who have raised the dead. Radical? Yeah! But hopefully if you’re born again, you believe that you will be raised from the dead someday so you can go to heaven.

Gold Dust and Feathers
I don’t think we have taken more ridicule for anything than gold dust and feathers. It all began one day while someone was preaching, and these tiny white feathers started falling from the ceiling in the sanctuary. It wasn’t raining feathers or anything like that (people tell tales), but they were very obviously there and easily seen. At first no one said anything. We all thought there were birds in the AC ducts or something. Then other leaders began to report the same phenomena happening in their churches. Our maintenance staff investigated the bird theory. No birds, feathers, or nests were discovered anywhere in the ductwork or the ceiling. It also started to happen in people’s homes. It always happens when we are talking about the things of God. The phenomena tends to come and go. No one at Bethel has ever preached on feathers (that I know of), but at times it is nearly impossible not to mention them when we are teaching because several of them are falling right in front of the pulpit all at once. I have witnessed this myself a couple hundred times in several different buildings. I have had several skeptics ask me “if I believe in feathers.” LOL! I want to say “no!” because I understand that I sound like a kook, but I have seen them with my own eyes.

Then there is the infamous gold dust; again the phenomenon comes and goes. The first time I ever witnessed this myself was at a MorningStar conference more than fifteen years ago. The speaker released the “glory of God” in the room, and suddenly gold dust appeared on everyone’s face and hands. You didn’t have to try hard to see it; tiny flakes of something resembling gold glitter were everywhere. (There were several hundred people in the room that night, so it’s possible that some people didn’t have gold dust on them as I didn’t examine every individual.) Since that time, I have personally witnessed this hundreds of times. For some reason, the dust usually only appears on people’s hands and faces. Sometimes it will just appear on a few people, and other times it will show up on hundreds of people all at once.

Why does God do these things, you ask? I really don’t know. I have often been among different groups of leaders who are speculating about the purpose of these signs. I have heard many ideas that sound good and make me feel better about the things I have experienced. But the truth is, I really don’t know why these things happen. Therefore, I do think feathers and gold dust qualify as “wonders.”

Falling Down and Laughing
Another manifestation that is more prominent, but equally hard to explain, is people falling down or laughing hysterically for no obvious reason. We call the “falling down” experience “being slain in the Spirit.” This happens often when we lay our hands on people to pray for them (although it happens in other situations also). Sometimes people just seem to fall over backwards as if they just passed out. Some are conscious, while others act as if they are asleep or in some sort of trance. They most often fall backwards (I have no idea why). It has been happening for so long that we now station “catchers” behind people when we pray for them so they don’t get hurt when they hit the floor. When the people who have been “slain in the Spirit” get up off the floor, they frequently share testimonies of experiencing God in some incredible way. I personally have never had this experience myself, but I have watched thousands of people fall down when I am praying for them. Could they be faking? No question, some are. But if you have ever witnessed this phenomenon personally, you would see for yourself that many of these people fall in such a way that if someone didn’t catch them, they would bounce off the floor. In many cases it would be impossible to fake this kind of fall. Could it be the devil? If it is the devil, he is doing a wonderful job of helping people get closer to God. In almost every case where people have been “slain in the Spirit” they report being more convinced than ever of God’s love for them. This may all sound strange, but it’s no stranger then many things that people experienced in the Bible.

One of the manifestations that has been most offensive to people is something we call “holy laughter.” This condition occurs when, for no obvious reason, people just begin to laugh hysterically as if they are drunk. Some laugh so hard that they literally fall on the ground. These people report being overcome by intense joy that can’t be expressed with words. I have watched thousands of people all at once overcome by this manifestation. It’s fun to witness someone who is really serious encounter this experience. Again, I have never experienced this condition myself, but I have carried my wife out of several meetings when she was so “spiritually drunk” that she couldn’t walk. Weird you say? Yeah, I agree, it looks that way to me too. I love what Angela Monet said, “those who danced look quite insane to those who didn’t hear the music.” I think this quote applies here. Again, it’s very hard to attribute this to satan when the fruit of this manifestation is always positive in the people having the experience. I must admit that some who watch people having this type of encounter are offended.

Doctors and Medicine
There is a rumor that continues to resurface that Bethel Church doesn’t believe in doctors or medicine. Jesus said,”…It is not those who are well who need a physician, but those who are sick. I don’t know of a single person on our staff that wouldn’t go to a doctor if they didn’t get well after prayer. We have a medical doctor named Dr. Andre VanMol who has been on Bethel’s church board for many years, along with a physician’s assistant named Julie Winters, who also serves on our board.

I think the rumor may have started because of the way we warn people about what they might experience from their doctors after they have received a miracle in their bodies. Many doctors simply won’t believe in miracles. Therefore, when someone gets instantly healed of a medically verifiable disease and then goes back to their doctor for verification, sometimes the physician refuses to acknowledge their healing, even though all the tests come back negative and their symptoms are completely gone. (Frankly, I think some doctors are simply afraid of being sued for a misdiagnosis, or thought of as being crazy by their peers). Because faith plays a huge factor in miracles (Jesus often said, “…your faith has made you well,”), it is imperative that the people who are recipients of divine healing don’t start doubting that they are well and then end up sick again. Therefore, we tell people that they should consult their physician to verify their healing, but they should be aware that this dynamic is fairly common among the medical community.

Broken People
Nothing troubles me more than what is often reported about our view of the grace of God and what is perceived as a lack of conviction for holy living or great character. Actually, we have such a passion to see people live holy lives that I wrote a book entitled Moral Revolution. We also started a ministry by the same name to help seed this morality into the very fabric of the nations.

Bill and Beni Johnson have been our spiritual leaders for more than 33 years. They are some of the most honest, integrous, kind and holy people I have ever met in my life. Their INTENSE passion for the presence and purity of God caused Kathy and me to give up four businesses (that we spent 20 years building) to follow them to Redding.

We believe, however, that the core message of the gospel is that Jesus loves sinners. Not only does Jesus have intense passion for them, He has the power to transform anyone no matter how deeply they have fallen or how often they have failed. This has been the central theme of our ministry and message for more than three decades. Jesus demonstrated this best when He chose Judas to be the treasurer of His ministry although He knew he was a thief. Why would He do that, you ask? Because Jesus believed in people BEFORE they deserved it, which caused eleven men to become world changers, and one man to hang himself. (Of course, even one of His world changers fell away for a season and denied knowing Him. But Jesus took Him back and made him one of the pillars of the church, and a foundation stone of the heavenly temple).

I am a living testimony of God’s amazing grace being extended through the Johnsons. Although I wasn’t living in sin when I met them, I was a very broken young man. Bill chose to believe in me when I didn’t deserve it. He spoke strength into my weakness, extended kindness to me although I was often harsh, and empowered me to lead with him, while many very public flaws remained in me. In short, his faith in me transformed my life.

Our families grew up together in a little country church nestled in the northern California mountains, about an hour from society. This wilderness experience became a laboratory where these core values took root, and were lived out in our daily lives. Over the years, this culture of mercy and grace attracted many broken and virtue-less people. Like David’s mighty men, many of them were transformed and became great believers. Others that we had trusted crashed and burned badly, leaving a path of destruction in their wake. Yet we chose not to let the people who failed dictate our core convictions. But each time someone fell, we would try and learn how to do a better job of restoring, empowering and leading people. As the years passed, our leadership skills improved quite dramatically, yet some still chose to destroy their lives and the lives of the people around them with sin.

We naturally brought this culture of mercy and grace with us to Bethel Church. The only difference is that God has given us a much larger platform, and consequently our core convictions are being displayed to the world. This empowering culture has commissioned thousands of believers to bring the Kingdom of God to the four corners of the planet. A relatively few people, however, have taken advantage of our faith in them and abused our freedom. They’ve suffered shipwreck and hurt many people.

We have had a lot of leaders come to us for help, some of whom are very well known. We have dealt with most of these leaders secretly and have had great success watching God restore many of them. A few of the leaders that have reached out for help have had very public failures. Believing in these people in the midst of their crisis can look irresponsible or naive. This is especially true when we choose to confront them privately but empower them publically. Unfortunately, the Internet is filled with the stories of these few people who we love and are working with. The conclusion that people (who have no history with us) draw about us is interesting, troubling and hurtful at times. They often ignore our personal lives, our healthy marriages and our own effort to live with integrity, honesty and authenticity. Instead, every word, action or attitude that has ever been displayed by the people we are helping is attributed to our core convictions.

Have we done everything right in the restoration of people? NO! We have learned over the years that there are great principles that help to restore people, but there are no magic formulas that work every time. We do our best to love people and to discern whether or not their repentance is authentic. The problem is that some Judas’s look like Peters, and then again, some Peters resemble Judas’s. We do have a tendency to err on the side of Peters until they sell us out for thirty pieces of silver. Of course, by that time people are convinced that we are easy on liars and thieves.

What is our sin? Extending mercy to people who don’t deserve it? Trusting people who are still messed up? Maybe! Or is it that we give people hope who deserve to be punished? Probably! Are we too easy on sinners, don’t emphasize sacrifice enough, and refuse to acknowledge bad news as acts of God? Some think so. Or could it be that we are simple-minded and childish in our zeal to see God demonstrate His love and His fascinating wonders among us? Guilty as charged!

May God give us wisdom as we navigate the exciting days that lie ahead.

Much Grace,

Kris Vallotton

Charisma Magazine om Bethel Church

Tyvärr dominerar negativa åsikter om Bill Johnson det digitala samtalsrummet. Vi som tror på en biblisk karismatik och uppskattar ledare såsom Bill Johnson och församlingar såsom Bethel Church har inte gjort ett tillräckligt bra jobb. Det är svårt att hitta bra försvar för nutida karismatik på nätet. Bara för att skeptikerna är ivrigare att uttrycka sina åsikter online, så innebär det naturligtvis inte att de har rätt. De som är positiva till något är generellt inte lika ivriga som de som är ute efter att kritisera & döma.

Det är dock viktigt att komma ihåg att Bill & Bethel Church är enormt uppskattade världen över. Bill blir inbjuden till allt ifrån högkyrkliga sammanhang till nystartade församlingar. Häromdagen hittade jag en artikel från Charisma Magazine. Deras editor spenderade tid i Bethel Church och detta är hans intryck:

The Radical Revivalists

Thursday, 09 June 2011 04:01 PM EDT Marcus Yoars. After almost 15 years, Bethel Church continues to thrive amid a revival culture that hasF-Yoars-RadicalRevivalists produced not only countless miracles, but also a youth movement now expanding into stadiums. 

Melissa Roberts can’t remember a time when it wasn’t revival at Bethel Church. Since she was 4 years old, the only kind of church gatherings she’s known have featured an atmosphere of extreme spiritual hunger, passionate worship and supernatural encounters with God. 

The now-16-year-old barely flinches when worshippers collapse around her during a service as the Holy Spirit spontaneously moves without anyone touching anyone. She hardly bats an eye anymore when she hears of people being declared cancer-free the week after she laid hands on them. And recently she didn’t gawk in amazement as a massive tumor disappeared from a baby’s forehead while she prayed for healing.

It’s not that Roberts isn’t excited by seeing God’s power on display—far from it. It’s just that in Redding, Calif., the unusual has become the norm. Roberts is among Bethel’s first generation to grow up entirely in this revival atmosphere.

“This is all I’ve ever known,” she says. “It’s normal to me. When other people are reacting to it, I just wonder why they’re so amazed because I’m so used to it.”

For outsiders, however, it’s hard to not be astounded at how God has established a culture of revival at Bethel that’s lasted almost 15 years and transformed a small-town, former Assemblies of God church into a global hub of “radical revivalists.” Today, at least among Roberts’ age group, the revival’s fruit is on full display via Jesus Culture—an exploding youth movement that serves as a microcosm of the bigger Bethel story.

F-Yoars-RadicalRevivalists2The Burning Ones

Bethel’s leaders dream big. In this revival setting, it’s hard not to, given the regularity with which God has turned visions into reality here and the empowering culture senior leader Bill Johnson has created. But sometimes, even Jesus Culture director Banning Liebscher has to shake his head at how God has exponentially grown what began as a simple youth ministry.

First launched in 1999 as a local youth conference, Jesus Culture gradually expanded over the next few years through its blend of soul-searing worship music and signs-and-wonders street ministry. The concept was relatively simple: Provide a setting where teens burning with passion for God wouldn’t just encounter Him through worship, but would also be empowered to release miracles in their local communities.

But then a video of Jesus Culture worship leader Kim Walker-Smith singing “How He Loves Us” showed up on YouTube, and almost 5 million views later, Jesus Culture became the new worship scene. Suddenly pastors and worship leaders around the world were referencing it as a new model for how worship should look. The events began to grow exponentially in size, as did the sales from live recordings such as We Cry Out,Your Love Never FailsConsumed and the most recent, Come Away.

Other ministries thrust into such a level of instant recognition could’ve easily altered their primary mission to accommodate the growing structure. But for Liebscher, Jesus Culture’s vision of raising healing revivalists has been the same since Day One—and unless God drastically redirects the ministry, will stay that way for years to come.

“I’m not interested in just being a worship movement,” he says. “I’m not interested in just doing one-night worship events or selling albums. We love doing all that; we love seeing people get lit up for Jesus through worship, but that’s not it. … The Lord’s given us a mandate to raise up emerging leaders who will be in every part of society—media, education, politics, business—to find them now and to walk with them for the next 30 years.”

Liebscher believes God is marking an unprecedented number of young revivalists today who will fully abandon themselves for the cause of establishing His kingdom: “They’re finding out: ‘This is what I was born for; I’ll give my entire life for this. Jesus is to be given the nations of the earth, and I’m going to give everything to see the nations transformed for Him.’”

The recent surge of youth drawn to the movement attests to this rise of called-out revivalists. As a result, Jesus Culture will gather in a stadium for the first time later this summer. The Aug. 3-5 conference at Allstate Arena in Chicago fulfills a vision Liebscher and others—including prophets such as Lou Engle and Cindy Jacobs who have served as the movement’s mothers and fathers—have had of stadiums overflowing with revivalists burning with the Holy Spirit’s fire. Engle even called Jesus Culture the second wave of The Call, which in 2000 drew almost 400,000 teenagers and young adults to Washington, D.C.

“It’s not just people showing up to hear some good music,” says Chris Quilala, a Jesus Culture worship leader who’s been part of the movement since he was 13. “We want people to encounter God’s presence obviously in worship, but we also want them to really taste what signs and wonders are and realize that God wants to touch them—and that they can take this out in their cities.”

F-Yoars-RadicalRevivalists5Risky Business

As monumental as the August event may be for Jesus Culture, it’s also indicative of Bethel’s overall culture, which thrives upon core values such as risk, honor (particularly between generations), confrontation and empowerment. With 18,000-plus seats to fill in a state more than 2,000 miles away, Liebscher admits moving to the stadium level is risky: “I’m really encouraged with what the Lord’s doing, but I don’t live in fantasy land; I’m not naive as to how much influence we do or don’t have. I’ll take a risk and I want to dream, but this has got to be God.”

Indeed, under the Bethel umbrella few things are gained without risk. Every day—whether in weekend services attended by almost 3,000 people or on weekdays at the 1,400-student School of Supernatural Ministry—someone echoes the mantra: If you want to see the Holy Spirit’s power at work, you have to step out into unfamiliar territory.

“Risk is one of the essential elements necessary to see God move supernaturally among His people,” Kris Vallotton, senior associate leader, explains. “Risk was written into the very nature of creation when God refused to childproof the Garden. Many churches, metaphorically speaking, cut down the second tree in the Garden and call that sanctification. But it’s difficult to be ready for the jungle when you train in the zoo. If you want to experience signs, wonder and miracles, you have to step over the line and take a risk. Miracles rarely happen in the comfort zone.”

For this reason, every Jesus Culture event features street ministry where students venture into malls, restaurants, grocery stores and coffee shops to follow the Holy Spirit’s direction and pray boldly for strangers. One of Bethel’s main evangelistic ministries involves “Treasure Hunts,” in which three to five people ask the Lord for words of knowledge, write them on a “treasure map,” follow the clues to a location and then pray for their ultimate “treasure”—a complete stranger who’s usually astounded when team members prove the encounter couldn’t have been devised. (Many strangers have been saved or healed from this.) Even Bethel’s introductory membership class involves newcomers boldly praying for people on the streets.

It wasn’t always this way. Kevin Dedmon, who leads the Treasure Hunt outreaches, remembers how the early days of revival at Bethel were often contained within church walls. Though powerful testimonies of salvation and healing were shared regularly in corporate services, they rarely featured “outside” accounts. That changed one Sunday during a worship service when Johnson asked strictly for testimonies of healing outside the church—and from that point on, people accepted the unspoken challenge to take the revival into their communities.

“Bill raised the bar with testimonies,” Dedmon says. “Instead of telling people they had to, he did it with testimonies—and it gave everybody an appetite to want to go and do it. That became the new standard. It was vision-casting through testimonies.”

F-Yoars-RadicalRevivalists6Have You Failed Today?

Bethel has seen extraordinary results by cultivating risk-taking believers. Johnson prefers not to publicly report major miracles until they’re verified, but he says it’s rare for a week to pass without multiple reports of people healed from deafness, blindness, cancer and various other sicknesses and disabilities.

Yet what sets Bethel apart from many churches that accentuate the healing ministry is the room its leadership publicly leaves for failure.

“We are not, by any stretch of the imagination, batting a thousand,” Vallotton says. “Amid the supernaturally charged atmosphere at Bethel, there are still people who leave without their miracle. Despite this, we continue to press in to the Lord for wisdom. Jesus healed everyone who came to Him and then said, ‘Greater works shall you do when I go to be with the Father.’ We still have a long ways to grow to meet the standard that our Savior died to obtain.”

Without downplaying the role of faith, the soft-spoken Johnson will frequently address this “other” side of healing from the pulpit with refreshing honesty. He’s also quick to counter the number of healings and other impressive statistics with a sobering reminder. “When this thing first broke out here, we lost 1,000 people,” he points out, referring to the mass exodus that occurred when he became senior pastor in 1996. “But I’d go through that any day of the week over and over again, because we got healing in exchange. It’s never been about how many people. The significance is important, and significance isn’t measured in fame. For us, significance is impacting the culture. That’s our target.”

F-Yoars-RadicalRevivalists7Globe Trotters and Changers

If cultural impact is Bethel’s measuring stick, it’s clear the church is growing where it counts. Redding was once considered a mere Northern California truck stop and dubbed one of the worst places to live in California; since revival hit, Bethel has become a major force in a now-flourishing area and works closely with city officials to help the community continue to improve. The church and its schools send hundreds of students into the city each month to assist with upkeep, help to feed those living in poor neighborhoods, work with multiple schools and even throw block parties for children in various communities.

But it’s the national and even global impact Bethel is making that has many of its leaders just as excited. 

With its extension into cites such as Atlanta, Chicago, Dallas/Fort Worth and Seattle, Jesus Culture is strategically targeting regions to raise the next generation of revivalists. Meanwhile, Bethel teams—from short-term mission teams to counselor groups that teach the church’s specified Sozo and Shabar inner-healing programs—leave Redding almost weekly to minister in countries across the globe. Global Legacy, Bethel’s apostolic relational network, connects hundreds of revival leaders worldwide. And countless leaders under the Bethel umbrella have itinerate traveling ministries that, in recent years, have taken them everywhere from Fortune 500 boardrooms and Hollywood studios to royal palaces and presidential offices—with Bethel members literally counseling those who shape the nations of the world.

Vallotton sees this increased sphere of influence as a natural byproduct of revival: “To us the word revival means ‘God’s ability to superimpose His superior Kingdom supernaturally into every person’s life and into every realm of society until the kingdoms of this world become the kingdom of our God.’ … A few years ago, the Lord taught us to live with a 100-year vision. He instructed us that we were to give up our ministry and embrace a legacy. From that day on, we began to consider how today’s decisions would affect our children’s children’s children, and we decided it was our responsibility to leave a generation that we’d never see a world in revival.”

With such a far-reaching perspective, it’s obvious Jesus Culture—despite its impressive reach among young people these days—is just a sliver of the larger vision to emerge from the unique revival culture found in Redding.

“We don’t really see the revival that we’re in as a youth-generation revival at all; it’s a multigenerational revival,” Dedmon says. “Our 4-year-olds go out and heal the sick and prophesy and have encounters with God. And some of our seniors get out with Jesus Culture and jump up and down with their grandkids. … That’s the beauty of this culture. Jesus Culture doesn’t have any more appeal than the nursery—it really doesn’t. It’s not that we devalue it in any way. It’s more like, ‘That’s amazing—and you should see our nursery, or you should see our intercessory time.’”

Wherever and in whatever age group the revival is most evident at Bethel today, Johnson takes satisfaction in seeing a community still committed to ushering in God’s kingdom purposes through hungry, burning hearts. 

“We have to have people who are burning, who can display the works of Christ—the purity and power both, not elevating one over the other. They have to work in tandem,” he says. “That’s what Jesus Culture and Banning are doing. He’s hit the purity thing hard; he’s hit the miracle thing hard. They’ve got people who have never done anything in their lives who’ve come to a meeting, prayed for a blind person and eyes are opened. That’s bizarre—but that’s the life that we do here at Bethel.”


Marcus Yoars is the editor of Charisma. Though he’s fellowshipped with hundreds of churches around the world, his visit to Bethel Church in March proved to him why it’s one of a kind.

Blessings!
/David 

Bethel Churchs statement of faith

Det pågår en debatt på internet om vad Bill Johnson och Bethel Church tror på och undervisar. Denna typ av debatt har pågått de senaste 2000 åren. Alla väckelserörelser som präglats av mirakler och Andens närvaro har kritiserats och deras läror har missförståtts och förvrängts av andra kristna. Mainstream-kyrkans dokument om diverse rörelser under kyrkohistorien har på senare tid fått tolkas om eftersom man hittat dessa s.k. sekters egna skrifter och sett att de bedömts felaktigt. Det finns tyvärr ingen anledning att tro att det är annorlunda idag. Även om ett statement of faith inte är så utförligt och svarar på alla teologiska detaljfrågor så måste det tas på allvar. Här följer Bethel Churchs statement of faith och efteråt deras Missionstatement, d.v.s. vad de upplever att Gud kallat just deras församling till.

WE BELIEVE . . .

There is only one true God who is the eternal King, Creator and
Redeemer of all that is. He is perfectly holy, just, loving and
truthful. He has revealed Himself to be eternally self- existent – one
being in three persons: God the Father, God the Son, and God the Holy
Spirit.

The Bible to be the inspired and only infallible and authoritative Word of God.

Humankind was created in the image of God to know and enjoy Him yet we
willfully rejected the Lordship and glory of God for which we were
intended. Because of this, sickness, death and judgment entered the
world and now creation experiences the effects and consequences of sin.

The Lord Jesus Christ, the one and only Son of God, was
conceived of the Holy Spirit, born of the virgin, Mary, and is God’s
Anointed One, empowered by the Holy Spirit to inaugurate God’s Kingdom
on earth. He was crucified for our sins, died, was buried, resurrected
and ascended into heaven, and is now alive today, in the presence of
God the Father and in His people. He is ”true God” and ”true man.”

We are saved by God’s grace, through faith in the person and work of
Jesus Christ. Anyone can be restored to fellowship with God through
repenting, believing and receiving Jesus as their Savior and Lord. The
Holy Spirit, convicts, regenerates, justifies, and adopts us as we
enter the Kingdom of God as His sons and daughters.

In the sanctifying power of the Holy Spirit, by whose indwelling the Christian
is enabled to live holy and minister super-naturally. The baptism of
the Holy Spirit according to Acts 1:4-8 and 2:4 is poured out on
believers that they might have power to be witnesses.

The victorious redemptive work of Christ on the cross provides freedom from
the power of the enemy, sin, lies, sickness and torment.

The Church consists of all who put their faith in Jesus Christ. He gave
His church the ordinances of Baptism and Communion. The Church exists
to carry on the ministry of Jesus Christ and further advance His
kingdom by undoing the works of the enemy, preaching and living the
good news of God’s love, discipling the nations, baptizing and teaching
them to love and obey God.

In the ever increasing government of God and in the Blessed Hope, which is
the glorious visible return of our Lord Jesus Christ for His overcoming bride, His church.
Heaven and hell are real places. There will be a resurrection of the saved and the lost,
the one to everlasting life and the other to everlasting death.

Bethel’s mission is REVIVAL… the personal, regional, and global expansion of God’s kingdom through His manifest presence.

1. Our first ministry is to God, therefore we worship with extravagant joy & gratitude
– Our personal relationship with Him is our number one priority.

2. Salvation frees us from the power of the devil – sin, lies, sickness & torment

3. Every believer is a supernatural minister of the gospel of power whom signs & wonders should follow
– All ministry flows from the prayer, ”Thy kingdom come… on earth as it is in heaven.”
– We equip and send the church to carry on the works of Jesus.

4. We demonstrate God’s grace, His unconditional love & transforming power, to everyone
– We impact every socioeconomic group & cultural realm that mercy & justice would reign because we pastor a city, not just a church.

5. Christ is returning for a glorious overcoming bride – His Church
– We are more than ”sinners saved by grace”, we are saints – sons & daughters of the King.

– So we expect to successfully fulfill the Great Commission – passing on revival from one generation to the next – even if the world grows darker in the last days.
– We embrace the biblical government of apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers.

Källa: http://www.ibethel.org/our-mission

Låter som en riktigt bra & sund församling, eller hur?😉

Bethel Church tror alltså att Jesus var & är sann Gud och sann människa. Detta är intressant eftersom kristna kritiker utifrån extremt lösa trådar försöker argumentera för att Bill inte tror att Jesus var Gud under sin tid på jorden. Det finns mer att säga om det och annat som florerar online. 

Är du nyfiken på Bill Johnson & Bethel Church, läs böcker därifrån, följ podcasten någon månad och prata med människor som varit där. Man ska aldrig bedöma en rörelse utifrån dess kritiker!

Blessings!
/David

Respons till kvinnans berättelse som dömer ut Bethel Church m.m.

På bloggen vaknasverige.se publicerades nyligen en översatt artikel från en kvinnas blogg där hon dömer ut Bethel Church, Bill Johnson, Jesus Cultures musik m.m. Jag gillar inte att analysera och argumentera mot en persons story, men känner att det är nödvändigt eftersom hon genom den dömer hundratusentals kristna världen över. Hon avslutar med att säga att dessa nutida karismatiskt kristna har en elakhet och kan bete sig som monster om de ifrågasätts. De har enligt henne även sålt sig själva till onda andar. Jag ogillar också att kritisera en specifik bloggs inlägg, men en blogg som specialiserar sig på att döma nutida karismatik och mängder av kristna måste tyvärr räkna med att dess inlägg granskas emellanåt. 

Precis som när jag gav respons till kritiken mot Bill Johnson så har jag infogat mina kommentarer i hennes artikel. P.g.a. längden har jag även denna gång valt att länka till ett dokument som du kan öppna eller ladda ner. För er som inte är riktigt intresserade så kommer 6 sammanfattande tankar här:

1. Det är tydligt när man läser dokumentet att kvinnan hade problem och en brustenhet redan innan hon började söka sig till mer karismatiska kretsar. Detta gjorde att hon sökte det karismatiska på ett osunt sätt och därför tror att alla andra också gör det. Om och om igen i berättelsen styrker hon sina slutsatser om andra utifrån sitt eget osunda sätt att handla.

2. Kvinnan verkar aldrig ha varit i Bethel Church utan har funnits i någon annan karismatisk krets. Det är möjligt att det sammanhanget var osunt, eller så var det inte det. Det finns osunda personer och församlingar inom alla rörelser. Det betyder inte att rörelsen eller samfundet är osunt.

3. Man ska vara försiktig med att bedöma sammanhang utifrån avhoppares berättelser. Det finns de som lämnat Missionskyrkan, Pingstkyrkan, Livets Ord, EFK m.m. och sedan spyr galla över hur hemskt allting var. Ofta förstår de som är kvar i dessa sammanhang inte vad personen pratar om och har en helt annan bild.

4. En enskild berättelse är ingen urskjiljningsgrund för andlighet. Frukten av ett sammanhang är det, men kvinnans negativa berättelse kan kontras av tusentals goda vittnesbörd om ökad evangelisationsiver, kärlek till Jesus, inre helande, befrielse från onda andar, mer av Andens frukter m.m.

5. Kvinnan dömer även ut Jesus Cultures lovsångsmusik som fel. Inget stöd ges för detta. Detta tyder på att hon saknar känsla för proportioner och kastar ut barnet med badvattnet. Hon avvisar även soaking, vilket är att sätta på musik och stilla sig inför Gud. Dessa saker inger inget förtroende för hennes bedömningsförmåga.

6. Hennes artikel är full av vad jag kallar ”varning-för-falska-profeter-teologin”. Det märks i hennes sätt att tala om falska profeter, sista tiden, falska jesusar m.m. Det verkar som om hon före eller efter sin vändpunkt i storyn kommit i kontakt med teologin vilket kan ha gjort att hon efterkonstruerat sina upplevelser utifrån andras tankar om Bethel Church, Bill Johnson etc. Det är tyvärr inte ovanligt att människor som lever i Andens liv och kraft efter påtryckningar från förespråkare av ”varning-för-falska-profeter-teologin” ansätts av falska tvivel och Satan stjäl det som Gud planterat. Teologin sår rädsla och misstro och utan sanningens ljus så sprider det sig som ett virus. Det finns delar av artikeln som verkar vara finredigerad för att skapa så stor effekt som möjligt och kritisera just Bethel Church & Bill Johnson, trots att det hon kritiserar till största delen rör saker som inte har någon koppling till dessa.

Öppna eller ladda ner hela kvinnans berättelse med min detaljerade respons HÄR!

Hoppas detta inlägg hjälper dig att se hur man kan bedöma denna typ av berättelser på ett bra sätt!

Blessings!
/David

7 problem med teorin om det stora avfallet

Bland de teman i Bibeln som är svåra att greppa ligger defintivt ”den sista tiden” inom topp 3! För det första får vi inte så många detaljer. För det andra är tidsperspektivet svårt att bedöma. För det tredje är de bibelböcker som talar mycket om ämnet mycket svåra att förstå. Det finns en anledning till att det finns minst 4 olika syner på hur man över huvud taget ska läsa Uppenbarelseboken! Även om Bibeln är ganska snål med detaljer om den sista tiden har kristna i perioder ägnat mycket tid åt att spekulera kring årsveckor, odjur, sigill, tusenårsriket, antikrist, Israel, datum för Jesu återkomst m.m. Jag tror det finns en risk att fascinationen kring Bibelns perifiera och mystiska aspekter distraherar oss från att utbreda Guds rike på jorden här och nu.

Det vi kan veta säkert om de yttersta tingen (eskatologi) är bl.a. följande:

 1. Jesus kommer tillbaka
 2. Vi alla kommer att dömas och de som är skrivna i lammets bok räddas
 3. Vi kommer att leva med Gud i all evighet i en perfekt tillvaro

I samband med kritiken mot nutida karismatik, t.ex. mot Bill Johnson & Torontoförnyelsen, så används ofta teorin om det stora avfallet i den sista tiden som ett argument. Detta avfall sker inte genom att kristna byter religion till t.ex. New Age, utan genom att kyrkan förleds inifrån. Man tror att avfallet ska präglas av falska under och tecken. Eftersom de tror att vi lever i den sista tiden nu så förväntar de sig att falska ledare som följs av mirakler ska träda fram i vår tid. På Bibelfokus.se inleds en lång kritisk artikel mot nutida karismatik med Bibelord som sägs visa att ett stort avfall ska äga rum i den sista tiden:

2 Tess 2:3: ”Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.”

Matt 24:11-12: ”Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.”

2 Petr 2:1-2: ”bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas.”

Luk 18:8: ”Men skall Människosonen finna tro på jorden då han kommer?” (Reformationsbibeln)

2 Tim 4:3-4: ”Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

Matt 7:14: ”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den”

Jag anser inte att dessa bibelord bekräftar ”avfallsteorin”. Nu vill jag visa på 7 problem med teorin:

1. AVFALLSTEORIN HAR EN FELAKTIG SYN PÅ DEN SISTA TIDEN
Rent teologiskt påbörjades den sista tiden/de yttersta dagarna efter Andens utgjutande på pingstdagen. Vi har alltså levt i den sista tiden i 2000 år. Ett exempel på detta finner vi i 2 Timoteusbrevets tredje kapitel. Paulus räknar upp ett antal synder som människan “i de sista dagarna” ska vältra sig i. Flera tänker att uttrycket “de sista dagarna” är x antal år (inte alltför många) precis innan Jesu återkomst. Problemet är att texten själv omöjliggör en sådan tolkning. I vers 5 tar Paulus nämligen en paus i sin uppräkning av synder och säger till Timoteus: “Håll dig borta från dem!”. En onödig uppmaning om Paulus skrev om en tidsperiod tusentals år senare.

Texterna i NT som handlar om något slags avfall och falska profeter i ”den sista tiden” kan alltså lika gärna beskriva de första århundradena, en ständigt pågående cykel eller varför inte det som började hända i och med att kristendomen blev statsreligion på 400-talet. Då började kyrkan allt mindre likna församlingen i apostlagärningarna och läran förvreds allt mer.

NT: s texter och kyrkohistorien visar att det fanns falska profeter redan under de första århundradena. Det finns de idag som tror (liksom kristna alltid har trott) att just vi lever i den sista tidens ytterst yttersta dagar. Det kan stämma. I vilket fall som helst säger inte Bibeln att fler falska profeter ska finnas då än i någon annan tid. Förespråkare för teorin försöker kombinera olika bibeltexter för att bekräfta bilden de målar upp, men ingen text i NT säger vad avfallsteorin säger. Det finns helt enkelt inget bibelstöd för teorin om det stora avfallet.

2. AVFALLSTEORIN HITTAR VAD DEN SÖKER
Eftersom förespråkare för teorin tror att de lever i de yttersta dagarna och att dessa ska präglas av falska ledare som utför mirakler så letar de efter detta i sin samtid. De har alltså färgade glasögon och har bestämt sig från början att denna typ av falska ledare inte bara finns, utan är vanliga och allt mer mainstream. Eftersom de tror att avfallet ska vara stort och bara några få vara kvar så letar de efter större rörelser och kända ledare, inte efter sekteristiska tendenser. Eftersom de tror att avfallet kommer inifrån så är de inte öppna för möjligheten att Bibeln beskriver New Age eller andra religioner. Även om de flitigt citerar bibelord så tolkar de dessa utifrån sin egen förförståelse. Det är ett känt psykologiskt fenomen att man tenderar att se det man letar efter i sin omgivning. Denna sanning gäller också förespråkarna för det stora avfallet.

3. AVFALLSTEORIN VILAR PÅ EN DISPENSIONALISTISK GRUND
Även om vissa Bibelord förs fram som stöd så kommer teorin i mångt och mycket från det relativt moderna dispensionalistiska tänkandet. Det går ut på att man delar in allting i tydliga tidsperioder. Församlingen följer under kyrkohistorien de sju församlingarna i Uppenbarelseboken och slutar som Laodoceia i ett avfall. Hela denna tolkning är spekulativ och saknar bibliskt stöd.

4. AVFALLSTEORIN STÄMMER INTE ÖVERENS MED VERKLIGHETEN
Alla teorier måste prövas mot verkligheten. Om kartan inte stämmer med verkligheten så ritar man om kartan, inte tvärtom. Om vi lever i det stora avfallet just nu, vilket avfallsteorin menar, så motstrider verkligheten deras teori. Faktum är att det aldrig funnits så många bibeltroende kristna som det finns idag. Sedan kristendomen blev statsreligion på 400-talet har det aldrig funnits så många församlingar som präglas av tillbedjan, bibelcentrerad undervisning, Andens gåvor och kraft m.m. Pingströrelsen har under de senaste 100 åren lett fler människor till tro än vad alla andra samfund och rörelser tillsammans gjort de senaste 2000 åren! Det är inte konstigt att flera nutida karismatiska sammanhang tror på ytterligare en stor väckelse i de ytterst yttersta dagarna.

Väckelsen brinner i Asien, Sydamerika och Afrika med våldsam kraft. Bara för att det råkar vara en torr period i västvärlden innebär det inte att tiden för avfallet är inne. Vi tenderar alltid att tolka tidens tecken utifrån vår eurocentriska världsbild. Avfallsteorins verklighetsbeskrivning strider även mot hela kyrkohistorien. Sedan reformationen på 1500-talet då nåden återupptäcktes och mycket annat ställdes till rätta har Gud steg för steg väglett kyrkan tillbaka till den väckelsekristendom vi läser om i Apostlagärningarna. Ett exempel på något som utvecklas positivt är de 5 tjänstgåvorna (Ef 4:11-13). En efter en av dem har åter erkänts och kommit i funktion och idag erkänns alla i de flesta sammanhang. Det går inte att förneka att församlingen i världen idag mår bättre än den har gjort på mycket länge!

Som i alla tider finns det liberalistiska tendenser i vissa delar av kristenheten och andra saker som inte är bra. Men problemen är inte nödvändigtvis så mycket större idag än de varit tidigare. Vi har en tendens att tro att just vår tid är extra svår och eländig. Vi har utmaningar som inte fanns för 100 år sedan, och de hade utmaningar vi är helt befriade från.

5. AVFALLSTEORIN MOTSTRIDER GUDS RIKES NATUR & TROR ATT MÖRKRET ÖVERVINNER LJUSET
Teorin målar upp en ganska dyster bild för oss. Den församling Jesus planterade på jorden misslyckas med sitt uppdrag och måste räddas på målsnöret av Jesu återkomst. Jesus kommer inte tillbaka till en sprudlande vacker brud, utan till en trasig och överkörd sådan. Ondskan och mörket övervinner ljuset. Synden övervinner heligheten. Jesus lär oss att Guds rikes natur är att växa och expandera. Det landade på jorden som ett senapskorn och växer till ett stort träd som himlen fåglar finner sitt hem i. Det är som en jäst som genomsyrar hela degen (Matt 13:31-33). Jesaja 9:7 säger:

“Of the increase of His Government and peace there will be no end.”

Ett av bibelorden ovan som används för att argumentera för det stora avfallet motsägs av sitt eget sammanhang (vilket inte brukar inkluderas). Läs följande:

”Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan skall slutet komma.” (Matt 24:14)

Laglösheten tilltar. Check. Kärleken kallnar hos flera. Check. Notera att detta skett genom hela historien i många kulturer utan att Jesus kommit tillbaka. När ska slutet komma enligt texten? När kärleken kallnat? Slutet kommer när budskapet om Guds rike undervisats och demonstrerats över hela jorden! Somliga tolkar detta som om att alla kontinenter och folkslag nån gång under världshistorien har fått höra budskapet. Avfallet i den sista tiden kan ha genomsyrat hela världen, men de som är kvar lyckas nå den grupp som aldrig hört om Gud och då kommer slutet. Ett annat sätt att läsa texten är att det fulla budskapet om Guds rike sprids i en världsvid väckelse där alla folkslag samtidigt får möjligheten att vända om! Sen kommer Jesus. Personligen tycker jag den sista tolkningen övertygar mera. Det betyder inte att det är fred och att ekonomin blomstrar. Många väckelser brinner som starkaste under svåra tider.

En annan sak jag ogillar med avfallsteorin är att Satans förmåga att vilseleda blir större än Guds förmåga att vägleda och beskydda sin församling. Djävulen blir stor och Gud blir liten. Kristus triumferar inte genom sin kyrka på jorden ”tills varje rike lagts under hans fötter”, utan han får komma och hämta hem sin utdöende församling från en värld där ondskan dominerar (Heb 10:12-13). Detta känns inte rätt.

6. AVFALLSTEORIN RISKERAR ATT SKAPA PASSIVITET OCH PESSIMISM
Låt oss säga att jag tror på teorin om det stora avfallet. Låt oss anta att jag tror att den ytterst yttersta tiden är inne just nu. Tror jag dessa två saker kommer jag att förvänta mig att Guds rike ska krympa och min församling dö ut. Man brukar säga att hoppet är det sista som lämnar människan. Sjuka människor som tappar hoppet har en mycket högre sannolikhet att dö i sin sjukdom. Avfallsteorin tar bort kristnas hopp och riskerar att frysa ned drömmar och passion. Risken finns att man ger upp sitt engagemang och väntar på slutet. Är det Guds vilja att avfallet ska ske är det kanske bäst att inte försöka skjuta upp det…

”Utan vision går folket under” (Ords 29:18)

De som tror på avfallsteorin misstror ofta goda rapporter eftersom de är inställda på att allt ska bli sämre. Hör de om hur människor kommer till tro genom under och tecken så undrar de om detta är falska under och tecken. En negativ inställning och hopplöshet omfamnas som skarpsynthet och insikt istället för brist på glädje och tro. Man fokuserar på det negativa som sker (naturkatastrofer, krig, politik, världsekonomin, det som inte är bra inom kyrkan) och blir ironiskt nog uppmuntrad av det eftersom det styrker att man har rätt. Dessutom blir det ett tecken på att man tillhör de få som ser klart. Högmod och elitism är faror som hotar de som ser sig själva som Guds röst i avfallets tid.

7. AVFALLSTEORIN HAR EN FELAKTIG SYN PÅ FALSKA MIRAKLER
I Matt 24 varnar Jesus oss för att lyssna till personer som påstår att Jesus kommit tillbaka och uppmanar människor att följa falska messiasgestalter. Han säger att falska mirakler kommer att utföras för att leda människor bort från Jesus till falska frälsare. De falska profeterna känns igen på att de påstår att Jesus kommit tillbaka eller presenterar en helt annan Jesus. Personerna & sammanhangen som avfallsteorin ofta anklagar skriver under på trosbekännelsen och leder många till tro på Jesus Kristus. Det är den felaktiga undervisningen, inte miraklerna, som vi ska passa oss för. Ingenstans står det något i Bibeln om ”en falsk smörjelse” som ska fylla de kristna. Kundaliniteorin, som gärna kombineras med avfallsteorin, är en lika osannolik konspirationsteori som de flesta andra av sitt slag. 

I Matt 7 talar Jesus om människor som utfört mirakler i hans namn men inte känner honom. De har troligen använt Jesusnamnet som en formula precis som några gjorde i Mark 9:38-39 & Apg 19:13. Ingenstans i Bibeln finns tanken att människor som skriver under på trosbekännelsen och grunderna i evangeliet skulle kunna fyllas av österländska andar och förmedla mörker och falska mirakler. Att påstå att det är det som Nya Testamentet talar om är att göra våld på texterna. Det vore lämpligare att söka efter falska profeter inom t.ex. New Age än att anklaga pastorer som leder människor till Kristus.

AVSLUTANDE TANKAR
Trots att avfallsteorin saknar biblisk förankring och att verkligheten säger att kyrkan mår bättre än någonsin så stämplar ”varning-för-falska-profeter-teologin” och ”avfallsteorin” de som tror på en stor väckelse i de ytterst yttersta dagarna som villolärare och falska profeter. Naturligtvis kan de ha fel. Det kanske inte blir någon stor väckelse. Men deras eskatologi är minst lika väl underbyggd och biblisk som den som tror att kyrkan kommer att dö ut. 

Personligen så har jag följande inställning:

Jesus kommer tillbaka! Var alltid redo och utbred Guds rike tills slutet kommer. Vad som händer i de ytterst yttersta dagarna kommer att visa sig. Det kan hända att det blir förföljelse och att världsekonomin kollapsar. Men Guds rike tror jag kommer att fortsätta att växa och explodera världen över!:-)

Blessings!
/David 

Stefan Swärd bloggar om övernaturlig kristendom

Läste precis ett uppfriskande blogginlägg av Stefan Swärd, ordförande för EFK. Det uttrycker hans längtan efter att se en övernaturlig kristendom växa fram i Sverige. Han var med på Helandeskolan i Malmö och var i intervjun med Dagen mycket positiv. Läs hans inlägg här eller klicka på rubriken nedan för att komma direkt till hans blogg.

När man läser i Nya Testamentet möter oss en kristendom med tecken och under. Jesus ägnade sig ständigt åt att bota de sjuka, göra under och mirakler, befria människor från onda andar, uppväcka döda, och levde i uppenbarelsegåvor på ett påtagligt sätt. Han undervisade sina lärjungar att fungera på samma sätt, något som blev möjligt genom Andens utgjutande. I Apostlagärningarna läser vi om hur detta fortsatte. Man brukar ofta kalla detta för en karismatisk kristendom. Om Andens gåvor i funktion och att Gud utrustar människor med specifika övernaturliga tjänster.

Många kristna har under historiens gång tagit avstånd från karismatisk kristendom. Man förnekar inte att det står om det i Bibeln, men att det inte gäller nu. Så vitt jag vet var reformatorn Luther inne på det spåret. I USA är det mycket vanligt, bland annat bland sydstatsbaptister, som har en mycket strikt Bibeltro, men som menar att det karismatiska inte gäller efter den första kristna tiden.

I Sverige dominerar en lågmäld kulturkristendom som inte direkt är mot-karismatisk men inte på något sätt för det karismatiska. Man vill forma en kristendomstyp som inte stöter någon, vinner allmänt förtroende, – att be för sjuka, driva ut onda andar, göra tecken och under, och försöka uppväcka döda passar ju då inte alls in i den bilden. Men det stämmer inte med Nya Testamentet.

Jag längtar efter mer karismatisk kristendom i Sverige. Jag vill se den form av kristendom som möter oss i Apostlagärningarna. Visst har man sett och upplevt en hel del av Andens gåvor under många år, men man längtar efter mycket mer och man känner att man ligger långt under den standard som vi läser om i Apostlagärningarna.

För mig var helandeskolan i Malmö förra veckan en mycket positiv signal. Där fanns det tro på den övernaturliga kristendomen, där predikades om den övernaturliga kristendomen, och där lärde man ut om den övernaturliga kristendomen. Och inte bara det vanliga kristna konferensstuket, att det gärna kan vara lite lagom karismatiskt men inte för mycket, och det ska balanseras med en massa annat. I Malmö pekades med hela handen. Också härligt att höra hur lovprisningen, lovsången och sången i Anden kunde bryta igenom så starkt.

I Evangeliska frikyrkan har vi som ett av våra ledord att vi ska ha en karismatisk öppenhet. Tänk om vi istället kunde säga att vi vill vara karismatiska, inte bara stanna på halva vägen och ha lite lagom. John Ongman var en gång i tiden en av de karismatiska spjutspetsarna i Sverige, men det var då det.

Vi behöver föredömen och spjutspetsar för en karismatisk kristendom i Sverige. De senaste decennierna har det framförallt varit trosrörelsen och Vineyard som har aktivt lyft fram dessa frågor, dock utifrån olika teologiska referensramar. Det som var intressant i Malmö var att Randy Clark visade respekt för både arvet från trosrörelsen, vineyard men också tidigare karismatiska rörelser under 1900-talet som helandeväckelsen, historiska pingströrelsen, latter rain m.m. Clark knöt ihop dessa erfarenheter och lyfte fram hur mycket både Vineyard och trosrörelsen har betytt för hans egen andliga utveckling. Detta har jag knappt hört sägas tidigare.

Jag tror att New Wine-nätverket har möjlighet att bli en av flera spjutspetsar för karismatisk kristendom i Sverige. Inte minst med tanke på den ekumeniska bredd som finns i nätverket så finns det goda möjligheter att sprida elden åt olika håll.

Vi måste också komma ihåg alla de nya församlingar som växer fram i Sverige med människor som har rötter i Afrika, Latinamerika, i Asien, och där den karismatiska och övernaturliga kristendomen är en självklarhet.

Vi som längtar efter att se Guds rike bryta igenom och ännu starkare i nya dimensioner, vi måste hitta samverkansformer och inspirationskällor, New Wine-nätverket och kontakter med nya immigrantförsamlingar tror jag kan vara två viktiga inspirationskällor. Och vi i den etablerade kristenheten måste komma längre än att bara ägna oss åt kritiska granskningar av karismatisk kristendom.

Blessings!
/David

10 sanningar som motbevisar kundaliniteorin

Tyvärr har alla väckelser och karismatiska förnyelser genom kyrkohistorien utan undantag kritiserats och fördömts av andra kristna. Väckelsen i Apg 2, ökenfäderna, Metodistväckelsen med John Wesley i spetsen, the Great Awakening med Jonathan Edwards, Pingstväckelsen, Jesusrörelsen, förnyelsen av de historiska samfunden, Vineyard & New Wine m.fl. förkastades alla inledningsvis av det religiösa etablissemanget. En av de största evangelikala profilerna runt 1900-talets början kallade t.ex. Pingstväckelsen för ”the last vomit of Satan”.

Bakgrunden till kritiken har varit blandad, men den vanligaste orsaken har varit att man haft en cessationistisk teologi som menar att Andens gåvor och kraft upphörde efter apostlarnas död eller Bibelns sammanfogande. Eftersom man uteslutit möjligheten att Anden fördelar gåvor idag har de kristna som fungerat i dem anklagats för att vara under inflytande av onda andar. Nu har det kommit ett nytt sätt att förkasta dagens karismatiska rörelser på liknande sätt, men med en annan förklaringsmodell. Jag kallar den för kundaliniteorin.

Teorin går ut på att Satan vill invadera kyrkan med onda andar och ge kristna en falsk smörjelse. Dessa andar har smygit sig in i kyrkan via diverse trosförkunnare och sedan förts vidare genom handpåläggning och nu börjat masspridas genom t.ex. Torontoförnyelsen & Bethel Church i Redding. Alla ledare som har något att göra med misstänkta församlingar och rörelser döms ut som falska profeter.

Kundalini är en österländsk strömning som blivit en del av New Age. Utövare av kundalini kan få upplevelser av lycka, falla omkull, rycka och skaka m.m. Somliga menar att kundalinis ”krafter” påminner lite om Anden eftersom några av effekterna är lika. Mycket riktigt så är några av de fysiska reaktionerna närmast identiska med de reaktioner som ofta följer Andens kraft. Därför menar somliga att dessa österländska newage-andar börjat spridas i kristna kretsar. Alla sammanhang där manifestationer förekommer som påminner om kundalinieffekter döms därför ut som demoniska och en del av sista tidens stora avfall och falska under och tecken.

Trots att teorin har minst sagt stora problem så sprids den snabbt via bloggar, hemsidor och youtube. Därför vill jag nu möta teorin med 10 sanningar som jag menar motbevisar den. Är du intresserad av att gå djupare i ämnet om urskiljning och falska profeter rekommenderar jag dig att ladda ner mitt dokument: Falska profeter, falsk andlighet, urskiljning – en biblisk granskning (ver 1.4) pdf

1. MAN KAN INTE BEDÖMA ANDLIGHET UTIFRÅN FYSISKA REAKTIONER & YTTRE LIKHETER
Jag kallar fallande, skakande, ryckande m.m. för fysiska reaktioner, inte Andens manifestationer. Dessa företeelser säger nämligen mer om hur våra kroppar reagerar på andliga krafter än om vilken källan är. Vi kan skaka för att vi fryser, är rädda, är demoniserade eller är berörda av Guds Ande. Själva fenomenet säger ingenting om källan. Det är också viktigt att komma ihåg att alla fallna änglar är skapade av Gud. När de rör vid människor så måste det likna det som händer när Guds änglar rör vid oss. Om Satan ska försöka skapa en demonisk motsvarighet till Andens verk så måste den alltså likna originalet, för Satan kan inte skapa någonting nytt. Han kopierar och förvrider det Gud gör. Om det finns något fenomen inom New Age eller annan andlighet så är det generellt för att det finns ett original skapat av Gud. När Moses duellerade mot Faraos trollkarlar så kunde de utföra exakt samma mirakler som Moses. De onda andarna härmade det Gud gjorde och det såg till det yttre identiskt ut.

Bara för att det finns demoniskt helande inom New Age ska vi inte undvika att be för sjuka. Bara för att kundaliniandar förmedlas genom handpåläggning så ska vi inte avvisa den bibliska principen om handpåläggning. Bara för att hinduismen har sina skrifter ska vi inte vara rädda för Bibeln. Det finns inget bibliskt stöd för att urskilja andlighet utifrån ytliga likheter och fysiska reaktioner. Här faller hela kundaliniteorin eftersom den nästan uteslutande bygger på ytliga jämförelser.

2. TEORIN UTGÅR INTE IFRÅN DE 6 URSKILJNINGSGRUNDERNA
Urskiljningsgrunderna är: Bibeln, moral & karaktär, relationen med Gud, frukten av tjänsten, andlig urskiljning och kyrkohistorien. Det går sällan att finna något att anmärka på hos de anklagade utifrån dessa kriterier. Man försöker dock ändå ofta kombinera kundaliniteorin med att kritisera läran hos de anklagade. Se tidigare blogginlägg för ett exempel på kritik mot Bill Johnsons undervisning. Om du läser min respons till kritiken så tror jag du håller med mig om att argumentationen inte håller. Naturligtvis kan Bill ha fel i några perifiera detaljer som ej rör evangeliets kärna. Men det är viktigt att komma ihåg att ingen av oss har perfekt teologi. Förhoppningsvis är vi fria från österländska kundaliniandar i alla fall!😉

3. ÖSTERLÄNDSKA ANDAR KAN INTE INVADERA KRISTNA HUR SOM HELST
Bibeln visar att människor kan bli demoniserade i olika grad. Erfarenheten säger oss att även kristna kan ha olika problem med demoner. Att kristna genom synd, ockult inblandning m.m. kan påverkas är en sak. Att en kristen kan be Fadern om mer av hans Ande och få förbön av en annan kristen som önskar välsigna personen och istället få en ond ande är en helt annan sak. Tanken att denna personen sedan inte skulle kunna skilja på Anden och en kundalinidemon och sedan ge den vidare till massa andra ärligt sökande kristna är minst sagt annorlunda. Det finns inga bibliska exempel på något liknande.

4. TEORIN KAN INTE FÖRKLARA DEN GODA FRUKTEN I SAMMANHANGEN DEN ANKLAGAR
Om det är sant att så gott som alla nutida karismatiska sammanhang och rörelser är genomsyrade av demoner så borde det märkas! Kristna i dessa sammanhang borde var mer deprimerade, synda mera, älska Jesus mindre, evangelisera mindre, lovsång borde inte vara vanligt eftersom demoner hatar lovsång o.s.v. Tvärtom så är det vanligt i dessa sammanhang att tillbedjan har ovanligt stor del i samlingar, evangelisationsivern är stark, vittnesbörd om ökad kärlek till Jesus efter upplevelser med fysiska reaktioner är vanliga, många upplever frihet från vanesynder och många kommer till tro.

Ett av de viktigaste verktyg vi har för att pröva andlighet är just frukten (Matt 7:15-20). Man räknar med att ca 3 miljoner människor blivit räddade genom personer som blivit förnyade genom Torontoförnyelsen. Ett exempel är Heidi Baker, som åkte till Toronto som utbränd missionär. Hon fick ett starkt Gudsmöte och reagerade starkt fysiskt under 7 dagar. Resultatet är tusentals planterade församlingar tack vare mirakler och en stark Gudsnärvaro. Hon har dessutom ett stort arbete för övergivna barn. Om Toronto var Satans verk så är det också hans kraft som hjälpt Heidi utbreda Guds rike i Mozambique. Ett annat exempel är Leif Hetland som fick ett starkt Gudsmöte med typiska kundalinieffekter. Gud förvandlade hans hjärta, gav honom kraft och sände ut honom som missionär i muslimländer och har lett hundratusentals muslimer till Jesus genom mirakler och Gudsmöten.

Jag har personligen sett många människor bli berörda av Gud och reagera fysiskt på ett sätt som liknar kundalinieffekterna. Några av dem fick mer nöd för de som inte tror, fick fart på sitt döda andaktsliv och har börjat älska Jesus mer. Andra började be mer och har börjat älska Jesus mer sen de mötte Gud på detta sätt. Kundaliniteorin kan inte förklara hur onda andar skulle kunna åstadkomma detta.

5. FALSKA MIRAKLER PEKAR ALLTID BORT FRÅN JESUS
I Matt 24 varnar Jesus oss för att lyssna till personer som påstår att Jesus kommit tillbaka och uppmanar människor att följa falska messiasgestalter. Jesus poängterar att det är uppenbart för alla när han kommer tillbaka. Han säger att falska mirakler kommer att utföras för att leda människor bort från Jesus till falska frälsare. I Matt 7 talar Jesus om människor som utfört mirakler i hans namn men inte känner honom. De har troligen använt Jesusnamnet som en formula precis som några gjorde i Mark 9:38-39 & Apg 19:13. Ingenstans i Bibeln finns tanken att människor som skriver under på trosbekännelsen och grunderna i evangeliet skulle kunna fyllas av österländska andar och förmedla ondska och falska mirakler. Det är inte det som NT menar med falska under och tecken. Vi bör snarare leta efter dessa falska mirakler inom t.ex. New Age, än att anklaga kristna pastorer som predikar evangeliet.

6. SATAN VILL INTE HJÄLPA KRISTNA ÖVERBEVISA DE SOM INTE TROR OM GUDS EXISTENS
Ett kännetecken på de församlingar och personer som kundaliniteorin anklagar är att de leder människor till tro genom kraftgärningar och kraftmöten. Denna Gudsnärvaro och kraft är tydligt kopplad till Gudsmöten som teorin menar är demoniska. Alltså kan man säga att kundaliniandarna hjälper dessa kristna att överbevisa icketroende om att Gud existerar! Detta kan inte vara sant, eftersom Jesus säger att Satan inte anfaller sig själv (Luk 11:17-18).

7. KRISTNA KAN KÄNNA IGEN HERDENS RÖST
Ironiskt nog är sammanhangen som anklagas ofta de som har flest människor med gåvan att skilja mellan andar. Denna gåva är fortfarande på pionjärstadiet i västvärlden och de som fungerar i den är förstås de som är positiva till karismatik och Andens gåvor. Om dessa församlingar kryllade av onda andar så borde dessa människor se det. Faktum är att det är vanligt att personer med gåvan ser ovanligt många änglar i aktivitet i dessa sammanhang. Kundaliniteorin menar att tusentals och åter tusentals troende inte kan skilja mellan den helige Ande och demoner. Detta är att nedvärdera och döma människor. Jesus säger att fåren känner igen Herdens röst och inte följer främmande röster (Joh 10:1-5). Nu när vi ändå är inne på demoner, låt oss använda Toronto Airport Christian Fellowship & Bethel Church i Redding som exempel. Båda församlingarna är kända för att hjälpa människor uppleva frihet från inre sår och demonisering. Naturligtvis borde det vara tvärtom om kundaliniteorin är sann.

8. KUNDALINITEORIN ANVÄNDER SIG AV ”GUILTY-BY-ASSOCIATION”
Många gånger försöker inte ens förespråkare av teorin att motivera sitt dömande av kristna ledare och sammanhang. De använder istället ”guilty-by-association”-resonemang. Det kan låta ungefär så här: ”En person som nog var lite skum bad för en annan person, som bad för någon annan. Denna person trodde också på en stor väckelse i sista tiden istället för det stora avfallet så att de som går deras bibelskola är också falska profeter. Sen bad någon därifrån för den här personen. Den här personen åkte till ett annat sammanhang och predikade. I sammanhanget växte en ung ledare upp som i sin tur bad för en annan person…” Alla som kan kopplas samman till något sammanhang där fysiska reaktioner förekommer är automatiskt falska profeter. Detta sätt att argumentera är ytligt och förenklat. Det gör det lätt att döma ut halva kristenheten utan att behöva uppge några bibliska skäl.

9. KUNDALINITEORIN LYCKAS INTE FÖRKLARA HUR ANDARNA KOM TILL KRISTENHETEN
Teorin målar ofta upp en kedja av impartation och handpåläggning, men har svårt att peka på när det hela började. Några spekulerar i att det började i och med några förkunnare inom trosrörelsen. Resonemanget håller dock inte. Låt oss ta Torontoförnyelsen som exempel. 1994 föll Guds Ande på flera platser samtidigt, ibland utan att någon person åkte till alla ställen och förmedlade något. Allt går inte att förklara med hjälp av handpåläggninsorsakskedjor.

Dessutom så förekom fallande, skratt, skakande m.m. redan under pingstväckelsens början (och gör än idag i flera pingstsammanhang). Detta lyckas inte kundaliniteorin förklara. Som om inte det vore nog så har de perioder under kyrkohistorien där flest människor kommit till sann tro på Jesus präglats av starka fysiska reaktioner. Var det också kundaliniandar? I så fall är det kundaliniandarna vi ska tacka för the Great Awakening, Metodistväckelsen m.m!😉 Dessa väckelser ägde rum långt innan trosrörelsen och Rodney Howard Brown existerade.

10. KUNDALINITEORIN HAR EN FELAKTIG TOLKNING AV SISTA TIDEN
Kundaliniteorin har gemensamt med ”varning-för-falska-profeter-teologin” att den tror att det i den sista tiden ska ske ett stort avfall inom kyrkan, och att Guds rike ska krympa allt mer. Invasionen av kundaliniandar i kyrkan anses vara ett tecken på att tiden är inne för avfallet.

Det finns flera problem med denna tolkning. För det första så definierar vi ofta ”den sista tiden” fel. Rent teologiskt påbörjades den sista tiden/de yttersta dagarna efter Andens utgjutande på pingstdagen. Vi har alltså levt i den sista tiden i 2000 år. Ett exempel på detta finner vi i 2 Timoteusbrevets tredje kapitel. Paulus räknar upp ett antal synder som människan “i de sista dagarna” ska vältra sig i. Flera tänker att uttrycket “de sista dagarna” är x antal år (inte alltför många) precis innan Jesu återkomst. Problemet är att texten själv omöjliggör en sådan tolkning. I vers 5 tar Paulus nämligen en paus i sin uppräkning av synder och säger till Timoteus: “Håll dig borta från dem!”. En onödig uppmaning om Paulus skrev om en tidsperiod tusentals år senare.

Texterna som används som stöd för ett stort avfall i den sista tiden kan alltså lika gärna beskriva de första århundradena, en ständigt pågående cykel eller varför inte det som började hända i och med att kristendomen blev statsreligion på 400-talet. Kyrkan började allt mindre likna församlingen i apostlagärningarna och läran förvreds allt mer.

NT: s texter och kyrkohistorien visar att det fanns falska profeter redan under de första århundradena e.kr. Det finns de idag som tror (liksom kristna alltid har trott) att just vi lever i den sista tidens ytterst yttersta dagar. Det kan stämma. I vilket fall som helst säger inte Bibeln att fler falska profeter ska finnas då än i någon annan tid.

Många tänker att Guds rikes natur är att växa (Matt 13:31-33) och att Gud sedan Martin Luthers reformation steg för steg återställer kyrkan till dess forna glans. Även om väckelserörelser funnits under hela kyrkohistorien går det inte att förneka att Pingstväckelsen i början av 1900-talet återinförde tungotalet och Andens gåvor i stor skala. Faktum är att det aldrig någonsin funnits så många kristna utspridda över hela jorden som tror på trosbekännelsen och liknar församlingen i apostlagärningarna som det gör just nu. Det dispensionalistiska tänkandet som delar in kyrkohistorien i perioder utifrån uppenbarelsebokens församlingar (där det slutar som i Ladoicea) är en teori, inget mer.

AVSLUTANDE TANKAR
Som du ser saknar kundaliniteorin bibliskt stöd. Den har heller inget stöd från de övriga 5 grunderna för god urskiljning av andlighet. Ändå dömer den ut hundratusentals kristna världen över och har en mycket hård framtoning. Jag tycker det är sorgligt att kristna i vår tid inte har lärt sig från kyrkohistoriens förföljelser av kristna som inte delar mainstreamkyrkans syn på perifiera detaljer. Än idag anklagas kristna för att ha med djävulen att göra av andra troende. Precis som Jesus anklagas de för att driva ut Satan med hjälp av Satans kraft (Matt 12:24-32). Jesus varnar oss för att häda Anden, och vi måste vara extremt säkra på vår sak innan vi på bloggar, youtube och hemsidor med svepande rörelser dömer ut saker vi inte förstår. Tänk om vi kallar den helige Andes verk för Satans verk?

Hoppas mina egna reflektioner varit till hjälp för dig!
Kommentera gärna och ställ frågor, kom med invändningar eller egna tankar.

Blessings!
/David

Efter Helandeskolan i Malmö…

Kom nyligen hem efter Helandeskolan i Malmö med Randy Clark, Bill Johnson & Will Hart! 4 dagar & 24 lektioner efterlämnar en viss trötthet (inte minst om man samtidigt är småbarnsförälder!) men inte är det trötthet som brinner inom mig just nu. Känner mig förnyad, utmanad, inspirerad, beslutsam och utrustad. Min kärlek till Gud är starkare och Anden highlightade flera saker som talade direkt till mitt hjärta. Underbart att under några dagar se hundratals helanden! Många lämnade skolan utan smärta, sjukdom och oro.

Här kommer 3 saker jag tror ingen som var där kommer att glömma:

 1. Kvällsmötet då Bill Johnson talade om att leva tillsammans med den helige Ande. Hela salen förlorade sig i tillbedjan när Bill accapella spontant ledde i lovsång. Innerlig tillbedjan, sång i Anden och jublande praise. Som Bill sa: ”our first and primary ministry is to the Lord” (in worship).
 2. När Will Hart berättade om hur han trots risk för sitt eget liv ledde hundratals Kongosoldater till tro innan de gick ut i strid. Nu vet jag hur sant mod ser ut. Will brukar även besöka diverse tempel i Asien och leda kultledare till tro. Som han ungefär sa: ”this has nothing to do with me, and everything to do with who you are.” (in Christ). Vi har allt vi behöver för att göra det omöjliga.
 3. Videoklippet från Pannkakskyrkan! Uppmuntrande att se Jesus hela och beröra människor på Sveriges gator genom vanliga ungdomar. Jag hör från allt fler håll i Sverige om just detta: Guds existens och kärlek demonstreras genom mirakler!

Var också gott att se hur Bill motbevisade kritiken mot honom som publicerats på några bloggar inför helandeskolan. Den som påstår att Bill är elitisk i sitt tänkande har helt enkelt inte lyssnat särskilt mycket på hans undervisning. Fick även på nära håll bevittna hur han tog sig extra tid och betjänade en person i förbön under tiden en av de andra talarna undervisade. Både jag och min fru blev rörda över den kärlek och omsorg han visade personen.

Gud är på gott humör! Låt oss förmedla hans kärlek till Sverige!
Läs även om konferensen på Dagens hemsida & Micael Grenholms blogg Hela Pingsten.

Blessings!

/David

Respons till kritisk artikel mot Bill Johnson

Jag har egentligen sommaruppehåll från mitt bloggande men gör nu ett litet undantag! Nyligen postade bloggen vaknasverige.se en översatt artikel där Bob DeeWay kritiserar Bill Johnson. Som du kanske vet har jag gjort ett dokument om ”Falska profeter & falsk andlighet” där jag försvarar bl.a. Bill Johnson och argumenterar emot vad jag kallar ”varning-för-falska-profeter-teologin”. På sätt och vis tycker jag att dokumentet räcker som svar på DeeWays artikel, men jag har ändå valt att skriva en respons till den. Artikeln innehåller mängder av fel, missförstånd och svag argumentation. Ändå riskerar de som inte är insatta i Bills undervisning att tro innehållet och gå miste om mycket positivt som är kopplat till Bills tjänst.

Jag vill betona att jag inte kritiserar bloggen eller DeeWay, utan respekterar att man tänker olika om saker och ting. Men jag vill granska sakfrågorna och artikelns innehåll. Om du undrar varför responsen är på så många sidor så beror det på att jag infogar mina kommentarer i den befintliga artikeln!

Öppna eller ladda ner min respons:
Respons till kritisk artikel av Bill Johnson pdf

Om du är nyfiken på Bill Johnson och hans undervisning så rekommenderar jag dig att läsa hans böcker eller undervisning på egen hand. Man ska aldrig bedöma någon utifrån dennes kritiker!😉

God bless!
/David

Helandeskola i Malmö i sommar!

Den 10-13 augusti är New Wine värdar för ”School of healing and impartation” i Malmö. Ca tio församlingar i området är med och arrangerar det hela. Randy Clark och Global Awakening har startat detta kursupplägg och reser världen över för att resa upp vanliga kristna att följa Jesu uppmaning att bota de sjuka. Varje dag består av 6 sessioner, varav en har formen av ett kvällsmöte. Under de fyra dagarna får man alltså hela 24 lektioner! Jag & min fru reste till England förra hösten för att gå skolan och kan verkligen rekommendera den.

Att Bill Johnson, pastor i Bethel Church Redding, återkommer till Sverige för att undervisa tillsammans med vännen Randy är inget minus direkt! Will Hart tränades upp av Randy Clark och har bl.a. varit missionär i Afrika.

Läs mer om upplägget och talarna och anmäl dig:
http://www.newwine.se/10-13-augusti-2011-healing-school-i-malmo/

För allt i världen, anmäl dig!😉

Blessings!
/David

Min story – del 2 av 2

”Hjälp, håller jag på att förvandlas till en pastor?!!” Sanningen var att det var just det som började ske. Jag fick ta ansvar för vissa delar i hemgruppen, några samlingar i kristna skolgruppen, fick predika nån gång i kyrkan (grät av nervositet kvällen innan min första predikan!) osv. Sommaren efter att jag tagit studenten gifte jag & Julia oss och flyttade till Mariannelund och gick Bibelväxa och sen Bibeltjänst.

En dag satt jag i min säng och funderade över hur i hela friden församlingen inte ska dö ut i Sverige! Mindes diverse försök till evangelisation: bullutdelning, lapputdelning, offentliga draman, events, vänskapsevangelisation – you name it. Insåg att resultaten var snålt tilltagna. Där satt jag, en blivande församlingsledare, och kände att allt hopp är ute för kyrkan i Sverige. Då ”hörde” jag en röst inom mig som sa: ”Guds kraft måste komma tillbaka till församlingen.” Jag började läsa böcker om den helige Ande, Andens gåvor, väckelser etc. Då trodde jag att jag som bäst kunde få vara med och teoretiskt undervisa korrekt karismatisk teologi – jag trodde nämligen aldrig att Gud skulle kunna använda mig till att tjäna och utrusta andra i kraft.

År 2004 flyttade vi till England och gick Worldshapers Academy, en lärjungaskola med voluntärtjänst i samhället. Förutom riktigt bra teologi, egna bibelstudier och utmanande lärjungaskapsundervisning hade skolan en tydligt karismatisk profil. Vi fick bra undervisning och tillfälle att öva oss i t.ex. det profetiska och förbön för sjuka. En pastor besökte en av församlingens möten (Worldshapers utgick ifrån en pionjärförsamling), och bad för alla i tur och ordning. När han lade handen på mig kände jag intensiva varma strömmar inom mig. Under flera veckor efteråt återkom fenomet regelbundet när jag bad tillsammans med andra. Visste inte vad Gud gjorde men antog att det var bra!:)

ArvikaStrax innan vi reste tillbaka till Sverige upplevde vi att Gud kallade oss att förnya hans församling, inte att söka oss åt det pionjära hållet. Wes Sutton, en underbar Vineyardpastor, bad för oss (första gången jag & Julia föll under Andens kraft) och profeterade om vår framtida tjänst enligt samma bana som vi redan tänkt. Han såg bl.a. oss tjäna i en församling som präglas av Guds närvaro och det Gud gör. Vi flyttade tillbaka till Arvika och Pingstkyrkan (där Julia växte upp) och startade en ungdomsverksamhet från grunden på vår fritid (vi jobbade/pluggade samtidigt). Efter ett år stannade vi ytterligare ett år och tjänade då som teamare i församlingen, eftersom vi gick Eskilstuna Teamträningsskola år 2 med ledarskapsinriktning. Många ungdomar och studenter utvecklades i sin tro men än så länge såg vi inte så mycket av Andens kraft, bortsett från att flera fick tungotalet och började fungera lite i det profetiska.

Efter två år i Arvika flyttade vi till Örebro för att läsa på Örebro Missionsskola. Jag var desperat efter mer av Gud och började be & tillbe Gud på kvällarna. Vi kom i kontakt med en man som Gud använde i helande och det profetiska. Första gången han bad för mig profeterade han att Gud vill använda mig i det profetiska och helande. Jag hade börjat tvivla på att jag någonsin skulle se dessa saker så jag började gråta. Gud rörde vid mig på ett nytt sätt, – jag började darra och kände glädje bubbla upp inom mig. Det var startskottet på en ny tid.

Nu började människor jag bad för tydligt beröras av Guds Ande ibland. Hungrig efter mer av Gud besökte jag en nyårskonferens. En man vars tjänst präglas av Andens kraft pekade ut mig under ett möte och klättade över stolarna mot mig (kändes bra, – brukar alltid vara personen precis bakom mig i vanliga fall!). Han sa att Anden gör något nytt i mitt liv och lade handen på mitt huvud och bad. Kände kraft strömma igenom mig och visste att Gud gjorde någonting konkret.  Även om Gud verkat starkare igenom mig sedan dess, så är det inte den viktigaste frukten av det Gud gjorde. Det viktigaste? Min medvetenhet om Guds närvaro och glädje över att vara i hans närhet ökade markant.

Efter en tid fick Julia & jag anställning som ungdomspastorer i Brickebergskyrkan och minskade på studietakten (för att senare ta ett avbrott efter ca 1,5 års avslutade studier). Vi såg Gud göra samma saker i ungdomarnas liv som han gjort i våra. Flera kom i funktion i Andens gåvor, förnyades i sin relation med Gud, förmedlade Guds närvaro till andra genom förbön, bad för sjuka som blev helade m.m.

Nu har vi jobbat sedan 2008 i Brickebergskyrkan och stortrivs. Våra barn Helmer & Ingrid är en viktig del av livet och gör att vi minst sagt inte är sysslolösa om dagarna! ;) Jag har medvetet valt att betona möten med Gud och de större vägskälen i mitt liv. Detta är naturligtvis inte hela bilden. Jag vill stryka under att vi inte bara fokuserar på saker som rör Andens liv och kraft. Vårt största fokus är livet med Gud i vardagen. Andra ämnen vi brinner för är lovsång, Faderns kärlek, teologi kring Guds rike och lösningen på det ondas problem, församling & ledarskap.

Hoppas du inte blev uttråkad! Min önskan är att du ska bli inspirerad att söka Gud och mer av Honom! Men kom ihåg vad jag skrev i början av del 1. Gud handlar på ett unikt sätt med oss alla, – din resa behöver inte likna min för att du ska kunna bli använd av Gud. 

Blessings!
/David

Mer bön!

Läser just nu Bill Johnsons nya bok ”Center of the universe – a look at the lighter side of life”. Den innehåller små artiklar han skrev under sin tid som pastor i Weaverville till församlingens infotidning. Hans mål med artiklarna var att undervisa och väcka tankar, men också att församlingen skulle lära känna honom bättre. Här kommer kapitel 33, – ”Discoveries in prayer”:

“I had hoped that by giving myself to more prayer, it would become a time of great spiritual discovery. It has been, but in a much different way than I had expected. I thought that I would discover a source of real power through prayer. Instead I found weakness, – mine. It seemed that with more prayer I would rise to a place of powerful ministry. Instead, I am filled with an awareness of inability to handle power. My eyes have turned from my grand future to a grace-filled present. I’m not disappointed, just surprised.

I figured that with more prayer I would become pure and holy. It seems that instead, I have become aware of my impurity. When I thought that my heart would jump at the chance to be holy, I found it to be coarse and vain. I do sense a change happening in me, but I realise now that it’s not as much from my heart as it is from His. I’m not disappointed, just surprised.

More prayer appeared to be the key to the miraculous. Certainly if I pray more there will be more miracles happening through my life. It’s true that I see more miracles. But so far it’s not that they have increased as much as I see my world differently. I’m not disappointed, just surprised.

With more prayer, I would discover the “riches of Christ”, right? My first discovery was my spiritual poverty. As for His riches, they fill my heart only as I see my need. I’m not disappointed, just surprised.

If there was one thing that I knew for sure, it was that more prayer bought more answers. My shock came when I realised that I don’t have more as much as I have different answers. I’m not disappointed, just surprised.

I invite you to a life of more prayer. But you need to know, it’s probably not what you think. Is it the way to fulfilled dreams and desires? Yes and no. I didn’t get what I wanted. But what I’ve got is what I want.”

Jag tror liksom Bill att ett liv i bön förändrar och förvandlar. Gemenskap med Gud är nyckeln till livet vi längtar efter. Samtidigt vet vi inte alltid vad vårt hjärtas innersta längtan och behov verkligen är.

Gud låt oss aldrig sluta hungra efter djupare gemenskap med Dig!
Dra oss närmre och låt Din vilja ske i våra liv.

Blessings!
/David

Helande och ekonomisk välsignelse

”Helande och materiell välsignelse? Njae…det viktiga är att själen räddas och kommer till himlen. Allt prat om mirakler gör att vi blir distraherade från det som är viktigast.” Vi kristna blir ibland obekväma och börjar kallsvettas när vi hör någon prata om det som rör kroppen och välståndet här på jorden. Naturligtvis är ingenting viktigare än att människor blir räddade till evigt liv, men det behöver inte utesluta att Gud bryr sig om de som är fattiga, svaga, ensamma och sjuka nu!

Församlingen fick för 2000 år sedan passa sig för att inte bli influerad av en villolära vid namn gnosticism. Den menade bl.a. att endast det andliga är viktigt och gott, medan det fysiska är ont och oväsentligt. Enligt Bibeln så avskyr Gud fattigdom. Trots att fattigdomsromantiken ibland hägrar i kristna sammanhang så är Guds vision för jorden att alla människor ska kunna få det de behöver (vilket inte nödvändigtvis är en ny Mercedes!)  =) Även om välsignelsetanken ibland kan gå till överdrift så vet vi att Fadern inte drar sig för att skämma bort sina barn och ge utöver existensminimum.

Jag tycker det är intressant att vi kristna ibland kan tycka följande två saker samtidigt utan att se hur motsägelsefullt det är:

 1. Det är vår plikt att klä de som saknar kläder, ge mat till de hungriga, tak över huvudet till hemlösa m.m.
 2. Fysiska helanden och mirakler är inte så viktiga

En av anledningarna till att jag brinner för att Guds kraft ska återvända till församlingen är för att jag känner medlidande med människor som lider. Precis som Faderns hjärta gråter över dem som hungrar, så gråter han över dem som är sjuka och skadade. Pappa Gud älskar alla sina barn och frustreras över att sjukdom och lidande existerar på jorden. Flera gånger greps Jesus av medlidande för människor och botade sjuka, uppväckte döda och multiplicerade mat. Att längta efter en mirakeltjänst är att vara synkroniserad med Guds hjärta för människor.

Jesus kom inte ensam till jorden, han tog med sig sin värld. Guds rike är här för att förändra allt! ”Vår destination är himlen, vårt uppdrag är att förmedla himlen till jorden” (Bill Johnson). Alla kristna kommer att komma till himlen, men inte alla kristna förmedlar himlen till jorden! Människors slutdestination är viktigast, men vårt fokus bör vara att utbreda Guds rike här och nu (vilket får eviga konsekvenser).

Låt oss vara drivna av kärlek. Låt oss utbreda Guds rike…NU!

Blessings!
//David

Falska profeter & Urskiljning

Just nu är det mycket buzz på internet och andra forum om falska profeter och falsk väckelse. Det mesta går ut på att kristna som reagerar fysiskt på Guds närvaro och fungerar i Andens kraft är under demoniskt inflytande. Ni som har följt min blogg under en tid kanske kan räkna ut att jag inte är ”stormförtjust” över detta sätt att tänka! Därför började jag studera dessa ting i Nya Testamentet och kyrkohistorien i början av sommaren och avslutade arbetet igår. Resultatet är ett dokument med namnet: ”Falska profeter, falsk andlighet & urskiljning – en biblisk granskning”.

I dokumentet går jag igenom alla NT-texter som berör ämnet och spårar detta sätt att tänka kring karismatiska uttryck genom historien. Den största delen av dokumentet utgörs av tematiska reflektioner. Exempel på rubriker är: Kristna falska profeter & gråzonen, Skepticism vs urskiljning, Jesus, den förste falske profeten!, Urskiljning: 5 bedömningsgrunder och Den falska smörjelsen. Arbetet avslutas med delen Most Wanted, där jag utifrån mina slutsatser bedömer några personer och rörelser som ofta anklagas för att vara falska profeter.

Mitt mål har inte varit att få exegetiska teologer att gå ner i spagat genom att göra ett akademiskt fulländat arbete, utan att skriva och lägga upp strukturen på ett sätt som även ungdomar kan uppskatta. Med andra ord: jag har försökt göra det så lättläst som möjligt! Så läs och få en crash-course i urskiljning av andlighet! En grundpelare = ät köttet och spotta ut benen! Kasta inte ut barnet med badvattnet. Eller som nån sa: ”kasta inte ut hela badrummet!” Inga sammanhang eller personer är perfekta.:-)

Kommentera gärna och ge respons, ställ frågor, argumentera emot m.m. efter att du läst det! Ladda ner (högerklicka+spara som) eller öppna dokumenter (vänsterklick) genom följande länk:

Falska profeter, falsk andlighet, urskiljning – en biblisk granskning (ver 1.4) pdf

Blessings!
/David

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 693 andra följare